Towar powszechnie dostępny w aukcji elektronicznej

Pytanie:

W ustawie o zamówieniach publicznych, w rozdziale o aukcjach elektronicznych jest mowa o tym, że przedmiotem aukcji mogą być tylko dostawy towarów powszechnie dostępnych o ustalanych standardach. Jaką należy przyjmować wykładnie dla określenia "powszechnie dostępny" "ustalone standardy"? Czy zakup samochodu osobowego spełnia te kryteria? Czy zakup bazy wiedzy np. baza aktów prawnych wydawanych przez wydawnictwo X też może spełnić ten wymóg?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.4.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Towar powszechnie dostępny w aukcji elektronicznej

Aukcja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji. Niezbędne dla prowadzenia postępowania w trybie aukcji elektronicznej jest posiadanie przez uczestników postępowania dostępu do Internetu oraz dysponowanie przez zamawiającego własną stroną internetową umożliwiającą umieszczenie na niej ogłoszenia o zamówieniu oraz stroną, na której będzie prowadzona aukcja, a także posiadanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego udział wykonawców w postępowaniu.

Porady prawne

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie aukcji elektronicznej, jeżeli przedmiotem są dostawy powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych (określono jakość towaru lub usługi), a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro. O powszechnej dostępności dostaw lub usług przesądza występowanie na rynku działania zamawiającego wielu podmiotów oferujących w pełni porównywalne wyroby gotowe lub typowe usługi. Nie spełniają tego wymogu wyroby wytworzone jednostkowo oraz usługi świadczone na indywidualne zamówienie. Zatem zakup samochodu w ramach kryteriów może spełniać cechę powszechności o ustalonym standardzie. Wątpliwym jest natomiast zakup bazy aktów prawnych. Sama baza aktów jest ogólnie dostępna. Jeżeli z bazą aktów połączone są inne usługi typu akty interpretujące, komentarze, wtedy z uwagi na ograniczony krąg podmiotów oferujących wątpliwym jest by cecha powszechności została spełniona. Należy jednak wskazać, że jest to zapatrywanie nie uargumentowane na tyle by nie mogło być podważone.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne