Uchwała o podniesieniu kapitału zakładowego

Pytanie:

Czy wspólnicy mogą podjąć uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego ustalając ostateczny termin wykonania tej uchwały np. na 10 miesięcy później? Czy każdy ze wspólników może w tym okresie wpłacać gotówkę na podnoszenie kapitału w dowolnych ratach i terminach i w którym momencie na zarządzie ciąży obowiązek zgłoszenia zmiany do KRS? Czy stanie się to w momencie wykonania uchwały, czyli podniesienia kapitału zakładowego do ostatecznej wysokości ustalonej w uchwale? Umowa spółki pozwala na podnoszenie kapitału bez zmiany umowy.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Uchwała o podniesieniu kapitału zakładowego

5.1.2006

Nie jest możliwe podjęcie uchwały o podniesieniu kapitału zakładowego z oznaczeniem jej wykonania w okresie 10 miesięcy od jej powzięcia. Można jednak zastanowić się nad podjęciem uchwały zobowiązującej do podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w okresie tych właśnie 10 miesięcy. Podjęcie uchwały zawierającej wskazane rozstrzygnięcie nie jest z tego względu możliwe, iż do zgłoszenia wniosku o wpis do KRS konieczne jest przedłożenie oświadczenia członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały w całości wniesione. Takie oświadczenie mogłoby w opisanej sytuacji zostać złożone dopiero po upływie rzeczonych 10 miesięcy. Tymczasem uchwała zachowuje swoją ważność przez okres 6 miesięcy i w tym terminie tylko może zostać zgłoszona do KRS.

Potrzebujesz porady prawnej?