Umorzenie udziałów sp. z o.o.

Pytanie:

Posiadam pakiet mniejszościowy w spółce z o.o., w której byłem zatrudniony na stanowisku vice-prezesa, a od dwóch lat jestem na emeryturze. Chcę zbyć moje udziały, lecz brak na nie chętnych. Z kolei zgodnie z zapisem w umowie spółki możliwe jest umorzenie udziałów na rzecz spóki, lecz większościowy udziałowiec warunkuje to dodatnimi wynikami finansowymi, które jednak nie wystąpiły w przeciągu dwóch ostatnich lat (a straty pokrywane były z kapitału rezerwowego). Proszę o podanie możliwości zbycia moich udziałów w zaistniałej sytuacji.

Masz inne pytanie do prawnika?

8.5.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Umorzenie udziałów sp. z o.o.

Umorzenie udziałów musi byc przewidziane w umowie spólki. Jeżeli jest to umorzenie dobrowolne, nie może ono być uzależnione od postanowień, które nie znajdują się w treści umowy. Należy jednak wziąść pod uwagę fakt, iż umorzenie wymaga uchwały zgromadzenia wspólników. Bez zgody udziałowca większościowego umorzenie takie nie nastąpi. Nikogo nie można zmusić do zakupu udziałów. Mają one jednak wartość majątkową, która może służyć jak zastaw czy zabezpieczenie kredytu. Prawo nie przeiwduje innego sposobu zbycia udziałów spółki. Rozwiązaniem zaistniałej sytuacji może być także doprowadzenie do likwidacji spółki celem uzyskania w zamian za posiadane udziały części jej majątku. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki co prawda też wymaga współdziałania z większościowym udziałowcem, istnieje jednak możliwość wytoczenia powództwa przed sądem o rozwiązanie spółki.

Porady prawne

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne