Uprawnieni do zgłoszenia zmiany umowy do KRS

Pytanie:

W danej spółce z o.o. zarząd składa się z dwóch osób, a każdy z członków zarządu może jednoosobowo składać oświadczenia woli w imieniu tej spółki. Czy w takim przypadku jeden członek zarządu tej spółki może skutecznie jednoosobowo podpisać wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców w związku ze zmianą umowy spółki oraz tekst jednolity uwzględniający te zmiany?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.12.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Uprawnieni do zgłoszenia zmiany umowy do KRS

Zgodnie z art. 19 ustawy Kodeks spółek handlowych, złożenie podpisów przez wszystkich członków zarządu pod dokumentem wystawionym przez spółkę jest wymagane tylko w przypadku, gdy ustawa tak stanowi.

W związku z tym, że art. 256 k.s.h., przewidujący obowiązek zgłoszenia przez zarząd zmiany umowy spółki do sądu rejestrowego, nie wymaga złożenia podpisów przez wszystkich członków zarządu (jak np. w przypadku wniosku o wpis spółki do rejestru), przyjmuje się, że zgłoszenia zmiany umowy spółki do sądu rejestrowego nie musi podpisywać cały zarząd, lecz tylko ci jego członkowie, którzy są niezbędni ze względu na sposób reprezentacji spółki określony w umowie.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne