Uprawnienia wdowy po inwalidzie wojennym

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie, czy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 października 2002 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych(...), wdowa po inwalidzie wojennym jest uprawniona do refundacji z ZUS-u wydatków na ubezpieczenie komunikacyjne?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.6.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Uprawnienia wdowy po inwalidzie wojennym

Rozumiemy, iż chodzi o ustawę z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, która była kilkakrotnie nowelizowana, a ostatnia nowelizacja weszła w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Zgodnie z postanowieniami tego aktu, zaopatrzenie nim przewidziane przysługuje - obok inwalidów wojennych i wojskowych - także członkom rodzin, pozostałym po żołnierzach poległych, zmarłych lub zaginionych w czasie służby wojskowej oraz po inwalidach wojennych i wojskowych.

Z cała pewnością do członków rodzin należy więc zaliczyć także wdowę po inwalidzie wojennym. Jednak małżonka inwalidy wojennego - aby być uprawnioną - musi spełniać jeszcze dodatkowe warunki, ukończone 50 lat lub być inwalidą, albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po poległym - zmarłym, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole - 18 lat życia, lub sprawuje pieczę nad dzieckiem zaliczonym do I lub II grupy inwalidów. Ustawa ta stanowi, że wyżej wymienione osoby mogą liczyć na kilka rodzajów świadczeń pieniężnych (rentę inwalidzką, rentę rodzinną, dodatki do rent, zasiłek pogrzebowy), a także kilka rodzajów świadczeń w naturze (świadczenia lecznicze i położnicze, protezowanie, przysposobienie zawodowe, pobyt w domu rencistów) oraz inne uprawnienia i przywileje. Zasadą jest, iż świadczenia przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej. Prawo do świadczeń ustala organ rentowy w formie decyzji.

Porady prawne

Ustawa nie stanowi nic wprost o ewentualnych refundacjach z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego. Jednak sam fakt, iż jest tam mowa o "innych uprawnieniach i przywilejach" i zasada, że świadczenia przyznawane są na wniosek uprawnionego wskazuje na to, że być może, iż taka refundacja zostanie przyznana.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ruszyła wypłata trzynastej emerytury

Ruszyła wypłata trzynastej emerytury

W czwartek pierwsi emeryci i renciści otrzymali dodatkowe świadczenia. W sumie „trzynastkę” otrzyma blisko 10 milionów emerytów i rencistów. Na świadczenia przeznaczone zostanie ponad 12 miliardów złotych. Trzynasta emerytura wypłacana jest z urzędu wraz (...)

Niepełnosprawni a ulgi podatkowe

Niepełnosprawni a ulgi podatkowe

Wydatku na naprawę inwalida nie odliczy. Niepełnosprawny mający określoną grupę inwalidzką może na zasadzie ulgi rehabilitacyjnej odliczyć wydatki na przystosowanie samochodu do swoich potrzeb. Nie wolno mu natomiast w rozliczeniach uwzględnić wydatków na naprawę części i urządzeń zamontowanych (...)

Komputer odliczymy w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Komputer odliczymy w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Inwalida, który kupił komputer, może odliczyć wydatek na jego nabycie w ramach ulgi rehabilitacyjnej - donosi Rzeczpospolita. - Wydatek poniesiony przez pana na zakup komputera w 2009 roku będzie mógł zostać zaliczony do wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne, o (...)

Ulga rehabilitacyjna do rozliczenia za 2021 rok

Ulga rehabilitacyjna do rozliczenia za 2021 rok

Podatnik będący osobą niepełnosprawną i posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, który ponosi wydatki na cele rehabilitacyjne lub na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych, może w zeznaniu rocznym odliczyć od dochodu (przychodu) niektóre z tych wydatków (...)

Jak dostać kartę parkingową?

Jak dostać kartę parkingową?

Jesteś osobą niepełnosprawną? Chcesz parkować na tak zwanych kopertach? Sprawdź, jak uzyskać kartę parkingową. Dzięki karcie parkingowej możesz parkować na tak zwanych kopertach w Polsce i za granicą. Takie miejsca parkingowe zazwyczaj są blisko wejść do budynków, urzędów (...)

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” to kolejny program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej adresowany do osób niepełnosprawnych. Pierwsza edycja programu będzie realizowana od 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku. Źródłem jego finansowania (...)

Kto może dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Kto może dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Dla kogo renta z tytułu niezdolności do pracy? Renta inwalidzka przysługuje osobie, którą uznano za całkowicie lub częściowo niezdolną do wykonywania pracy zarobkowej z powodu stanu zdrowia. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania (...)

Świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

1 października br. wchodzą w życie przepisy dotyczące wypłacania świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zapewniają one dodatkowe wsparcie finansowe osobom niepełnosprawnym. Kto może otrzymać świadczenie? Gdzie i kiedy można składać wnioski? Od (...)

Jak uzyskać kartę parkingową?

Jak uzyskać kartę parkingową?

Na jakich zasadach wydawane są karty parkingowe? Zgodnie z dyspozycją art. 6 ust 1 ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustawkarty parkingowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 30 czerwca 2014 (...)

Nie trzeba dokumentować rachunkami części wydatków na cele rehabilitacyjne

Nie trzeba dokumentować rachunkami części wydatków na cele rehabilitacyjne

  W rozliczeniu rocznym możliwe jest dokonanie odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego (...)

Jak osoba niepełnosprawna może ubiegać się o środki na podjęcie działalności?

Jak osoba niepełnosprawna może ubiegać się o środki na podjęcie działalności?

    Zgodnie z ustawą, osoba niepełnosprawna, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może otrzymać ze środków PFRON jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie (...)

Jak ubiegać się o refundację wynagrodzenia i składek ZUS niepełnosprawnych pracowników?

Jak ubiegać się o refundację wynagrodzenia i składek ZUS niepełnosprawnych pracowników?

  Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego został ustawowo zobowiązany do określenia szczegółowych zasad dokonywania takiej refundacji. 7 listopada 2007 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie (...)

Czy komornik może zająć samochód inwalidzie?

Czy komornik może zająć samochód inwalidzie?

- To niedopuszczalne, żeby komornik zabrał mi samochód! Kradzież w jawny dzień. Jak ja teraz będę się poruszał po mieście? – mówi wzburzony pan Kazimierz z Gdańska. Jak doszło do zadłużenia? Historia pana Kazimierza jest typowa. Zaciągnął kilka kredytów, pojawiły (...)

Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami...

Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami...

Rusza nowy projekt 10 września br. w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej podpisana została umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu, którego celem jest opracowanie ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami. Otworzy to drzwi do pełnego wdrożenia (...)

Pierwsza polska Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Pierwsza polska Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Uchwała w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030 Kompleksowy i obszerny dokument o charakterze strategicznym – Rada Ministrów przyjęła pierwszą polską Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami. – "Strategia (...)

Nowy próg dochodowy do tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych

Nowy próg dochodowy do tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych

Od 1 marca 2021 r. zmienił się limit świadczeń, które mogą pobierać osoby występujące o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji tzw. „500 plus”.  Łączna kwota brutto emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych (...)

Legitymacje dla osób niepełnosprawnych w nowym wydaniu...

Legitymacje dla osób niepełnosprawnych w nowym wydaniu...

Nowa legitymacja osób niepełnosprawnych Od 1 sierpnia legitymacje osób niepełnosprawnych są przyznawane i wydawane na nowych zasadach. Z kolei z dniem 1 września wejdą w życie przepisy zmieniające wygląd wzoru legitymacji. Wydane wcześniej legitymacje zachowają jednak ważność (...)

Dziesięciopunktowy program wsparcia osób niepełnosprawnych

Dziesięciopunktowy program wsparcia osób niepełnosprawnych

Do 29 marca gminy mogą składać wnioski o dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych. To pierwszy z dziesięciu programów, które w tym roku będą finansowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na ich realizacje (...)

Wsparcie osób niepełnosprawnych

Wsparcie osób niepełnosprawnych

Wsparcie osób niepełnosprawnych jest jednym z priorytetów polityki rodzinnej obecnego rządu.  Pomoc na co dzień i kolejne lata Szeroko rozumiana polityka rodzinna oznacza wspieranie także grup wymagających szczególnej ochrony, czyli m.in. osób niepełnosprawnych. Bieżący (...)

Projekt ustawy o dostępności

Projekt ustawy o dostępności

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało projekt ustawy o dostępności i skierowało go do wstępnych konsultacji ze środowiskami osób z niepełnosprawnościami. Czego dotyczy projekt ustawy o dostępności?  - "Takiej ustawy w Polsce jeszcze nie było. Nasz projekt przewiduje (...)

Polska bardziej przyjazna dla osób niepełnosprawnych

Polska bardziej przyjazna dla osób niepełnosprawnych

Trwają konsultacje programu Dostępność Plus Ponad 23 miliardy złotych ma trafić w latach 2018-2025 na inwestycje związane z dostępnością. Tak, by przestrzeń publiczna była przyjazna osobom o szczególnych potrzebach (np. seniorom, osobom z niepełnosprawnościami, kobietom w ciąży). (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Przesłuchanie świadka na odległość

Przesłuchanie świadka na odległość

Otrzymałam wezwanie do sądu w charakterze świadka w miejscowości odległej 300 km., ale nie chcę w niej uczestniczyć. Czy jako inwalida II gr. z inwalidztwem od urodzenia mogę być przesłuchana (...)

Czy moja partnerka ma prawo do mojej emerytury po mojej śmierci?

Czy moja partnerka ma prawo do mojej emerytury po mojej śmierci?

Witam serdecznie, od 20 lat jestem w nieformalnym związku z moją partnerką. Nie mamy ślubu. Chciałbym się dowiedzieć od Państwa czy istnieje szansa że w razie mojej śmierci, moja emerytura przejdzie (...)

W jakich sytuacjach wdowa ma prawo do renty rodzinnej?

W jakich sytuacjach wdowa ma prawo do renty rodzinnej?

W jakich sytuacjach wdowa ma prawo do renty rodzinnej? Art. 70 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wskazuje, że wdowa ma prawo do renty rodzinnej jeżeli: 1) w chwili śmierci (...)

Prawo do renty rodzinnej

Prawo do renty rodzinnej

Proszę o informacje, czy wdowie po pracowniku przysługuje renta rodzinna po mężu, który zginął tragicznie w czasie pracy? Zmarły miał ustalone prawo do emerytury wojskowej, w naszej firmie pracował (...)

Czy należy mi się renta fakultatywna po zmarłym konkubencie?

Czy należy mi się renta fakultatywna po zmarłym konkubencie?

Chciałabym Państwu zadać pytanie dotyczące renty fakultatywnej. Czy jeżeli żyłam przez wiele lat z moim partnerem, razem mieszkaliśmy, ja opiekowałam się nim i domem, czy w takiej sytuacji po (...)

Rozdzielność majątkowa a prawo do renty rodzinnej

Rozdzielność majątkowa a prawo do renty rodzinnej

Czy rozdzielność majątkowa wpływa na uzyskanie renty rodzinnej po zmarłym? Jaka jest podstawa prawna? Zgodnie z Art. 65 ustawy pt. Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.1998.162.1118 (...)

Prawo wdowy do wojskowej renty rodzinnej po mężu

Prawo wdowy do wojskowej renty rodzinnej po mężu

Kiedy wdowa ma prawo do wojskowej renty rodzinnej po zmarłym mężu? Wdowa ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli: 1) w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy (nie (...)

Wiek uprawniający wdowę do otrzymywania renty rodzinnej

Wiek uprawniający wdowę do otrzymywania renty rodzinnej

W jakim wieku musi być wdowa, by miała prawo otrzymywać rentę rodzinną? Wdowa nabędzie prawo do renty rodzinnej, jeśli osiągnie wiek 50 lat lub stanie się niezdolna do pracy po śmierci męża, (...)

Renta rodzinna dla rozwiedzionej wdowy

Renta rodzinna dla rozwiedzionej wdowy

Małżonka/ek rozwiedziona/y lub wdowa/wdowiec, która/y do dnia śmierci męża/żony nie pozostawał/a z nim/nią we wspólności małżeńskiej ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia (...)

Alimenty po rozwodzie a renta rodzinna

Alimenty po rozwodzie a renta rodzinna

Jestem w trakcie rozwodu,/ za który całkowitą winę ponosi żona./ Boję się jednak przewlekania sprawy przez Sad, kłopotliwe przesłuchiwanie świadków i zbieranie dowodów, z tego powodu przystanę (...)

Prawo małżonki do renty rodzinnej

Prawo małżonki do renty rodzinnej

Małżeństwo zawarło intercyzę. Żona nie posiada dochodów, od których płaci się składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (umowy o dzieło). Czy mąż może ją zgłosić do ubezpieczenia (...)

Prawo otrzymania renty rodzinnej

Prawo otrzymania renty rodzinnej

Czy żonie zmarłego męża przysługuje prawo otrzymania renty rodzinnej? Zgodnie z art. 70 ust.1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wdowie przysługiwać będzie prawo (...)

Odprawa rentowa dla pracownika samorządowego

Odprawa rentowa dla pracownika samorządowego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji jest gminnym zakładem budżetowym. Zatrudniony w nim pracownik korzystał z zasiłku chorobowego (182 dni). Po jego wyczerpaniu nie uzyskał świadczenia rehabilitacyjnego (...)

Rozdzielność majątkowa i rozwód a renta rodzinna

Rozdzielność majątkowa i rozwód a renta rodzinna

Rozwodzę się z żoną ale wcześniej wystąpiłem o rozdzielność majątkową. Wyrok w sprawie rozdzielności zapadnie przed wyrokiem rozwodowym. Czy rozdzielność majątkowa wpływa na rentę rodzinną (...)

Darowizna pomiędzy małżonkami

Darowizna pomiędzy małżonkami

Czy istnieje możliwość skutecznej prawnie darowizny między małżonkami, przenoszącej w swojej konsekwencji rzecz darowaną z majątku wspólnego małżonków do majątku odrębnego żony lub z majątku (...)

FORUM PRAWNE

Co mogę zrobić w sprawie nękania niepełnosprawnej osoby. Nękający to wpływowy człowiek a nękany

Co mogę zrobić w sprawie nękania niepełnosprawnej osoby. Nękający to wpływowy człowiek a nękany Co mogę zrobić w sprawie nękania niepełnosprawnej osoby. Nękający to wpływowy człowiek a (...)

Ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna Inwalida II grupy posiadający własny samochód kilka razy w roku jeździ na wyznaczoną konsultacje do poradni specjalistycznej znajdującej się w innej miejscowości. Czy wydatki (...)

OSZUSTWO/KRADZIEZ/NIEKORZYSTNE ROZPORZADZANIE MIENIEM/___POGORSZENIE STANU ZDROWIA OSOBY NIEPELNOSPRAWNEJ

OSZUSTWO/KRADZIEZ/NIEKORZYSTNE ROZPORZADZANIE MIENIEM/___POGORSZENIE STANU ZDROWIA OSOBY NIEPELNOSPRAWNEJ Jestem inwalida niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencjii(dawna I grupa),dostaje tez z tego (...)

Wściekłość mi pozostała

Wściekłość mi pozostała Mój ex przez 7 lat płacił/częściej nie płacił/200zł alimentów.Od kilku lat pracuje w Anglli.Nie znam adresu,wiem że mieszka tam z żoną nr2 i synem.Kilka mies. temu (...)

nie chce placic

nie chce placic co zrobic by nie placic alimentow , albo je obnizyc? Nie ma takiej możliwosci żeby nie płacić w ogóle, zadowolony? sonia alimenty.pl Hmm..to ci chyba tylko skok z 10 pietra pozostaje,ewentualnie (...)

Alimenty z zagranicy

Alimenty z zagranicy Czy ktoś miał doświadczenie z odzyskaniem należnych alimentów od ojca dziecka, który jest obcokrajowcem i mieszka za granicą? Ojciec mojego dziecka nie płacił alimentów od (...)

alimenty na ojca

alimenty na ojca Czy sad moze zaakceptowac wniosek o przyznanie mu alimentow placone przez syna ktory nie mieszka i nie pracuje w Polsce nie ma zadnych dochodow w Polsce, a z ojcem nie utrzymuje zadnych (...)

Nie okazanie dowodu

Nie okazanie dowodu Zostałem skazany przez Sąd na wniosek policji oto że w swoim budynku podczas interwencji policji na moje wezwanie o dokonanie włamania do mojego lokalu nie pokazałem dowodu osbistego (...)

zadlużone mieszkanie ojca

zadlużone mieszkanie ojca Witam. Pisze w takiej sprawie iz, w 2008 roku wymeldowalam sie od ojca. W styczniu 2014 roku dopiero przyszło mi pismo od komornika, jestem obciążona spłatą długu , gdyż (...)

nielegalnie wprowadzony stan wojenny z roku 1981

nielegalnie wprowadzony stan wojenny z roku 1981 Witam! \"Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok - stan wojenny wprowadzony w 1981 r. był nielegalny. Choć decyzja zapadła już kilka dni temu, to jej (...)

Stan wojenny w 1981 roku NIELAGALNY

Stan wojenny w 1981 roku NIELAGALNY Trybunał konstytucyjny orzekł, że dekrety grudniowe na mocy których w 1981 roku został wprowadzony stan wojenny, były niezgodne z konstytucją. Rada Państwa PRL (...)

Porady prawne