Urlop okolicznościowy w trakcie zwolnienia lekarskiego

Pytanie:

"Pracownik przebywał 3 m-ce na zwolnieniu lekarskim. W tym czasie urodziło mu się dziecko. Czy pracownikowi przysługują 2 dni urlopu okolicznościowego i może je wykorzystać po powrocie ze zwolnienia lek? Jeśli tak, to czy są ograniczenia co do terminu kiedy może ten urlop odebrać?"

Odpowiedź prawnika: Urlop okolicznościowy w trakcie zwolnienia lekarskiego

W razie urodzenia się dziecka pracownika pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący 2 dni. Wynika to przepisu § 15 Rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. 1996 r., Nr 60, poz. 281). Celem takiego uregulowania jest umożliwienie pracownikowi obecności w jednym z najważniejszych wydarzeniach rodzinnych i załatwienia związanych z tym formalności. Zwolnienie jest ściśle powiązane z danym wydarzeniem. Przepisy nie określają co prawda, w jakim dokładnie terminie pracownikowi należy udzielić zwolnienia. Wydaje się jednak, że powinny to być albo dni pokrywające się ze zdarzeniem, albo inne, ale jak najbliższe. Urodzenie się dziecka nie stwarza w każdym razie roszczenia o udzielenie 2 dni zwolnienia w dowolnym okresie, limitowanym tylko 3 letnim okresem przedawnienia. Jeśli pracownik nie wykorzysta zwolnienia w związku z wydarzeniem, to nie może się o nie „upomnieć” w późniejszym terminie. Nie zmienia tego przebywanie na zwolnieniu lekarskim.

Odpowiedź na postawione pytanie zależy zatem przede wszystkim od okresu, jaki minął od urodzenia się dziecka do końca okresu przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim i czy udzielenie zwolnienia nadal pozostawać będzie "w związku z urodzeniem się dziecka".

Więcej na temat urlopu okolicznościowego w artykule: Urlop okolicznościowy - kiedy i ile dni przysługuje?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika