Ustny wynajem mieszkania

Pytanie:

Jeśli strony umowy chciałyby zawrzeć umowę najmu lokalu na czas oznaczony, dłuższy niż rok i nie zrobią tego w formie pisemnej, to poczytuje się umowę zawartą na czas nieoznaczony. Jeśli umowa najmu \"ustna\" zawarta byłaby na okres nie dłuższy niż 1 rok - na czas określony. Po skończonym terminie zawarta byłaby druga umowa ustna na najem nie dłuższa niż na okres 1 roku. Czy w tej sytuacji można poczytywać tą drugą umowę na czas nieoznaczony?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.9.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ustny wynajem mieszkania

Zgodnie z art. 660 kodeksu cywilnego umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok (czas oznaczony dłuższy niż rok) powinna być zawarta na piśmie. W razie niezachowania tej formy poczytuje się umowę za zawartą na czas nie oznaczony. Nie obowiązuje tu podobna zasada jak w przypadku umów o pracę zawartych na czas określony. Tylko w przypadku najmu zawartego na czas dłuższy niż lat dziesięć, umowę poczytuje się po upływie tego terminu za zawartą na czas nie oznaczony.

Druga umowa najmu będzie więc również umową na czas określony. Jednakże należy zwrócić uwagę na fakt, iż najemca może podnosić i próbować udowodnić, iż okoliczności świadczą na rzecz tego, że umowa została zawarta na okres dłuższy niż rok. Konsekwencje mogą być dla wynajmującego uciążliwe – uznanie umowy za zawartą na czas nieokreślony i obowiązek zachowania terminów i powodów wypowiedzenia najmu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: