Wypowiedzenie umowy nauczycielowi a stan nieczynny

Pytanie:

Czy nauczyciel mianowany, któremu wręczono zwolnienie na podstawie Karty Nauczyciela art 20 ust. 1 może po otrzymaniu wymówienia wystąpić o przeniesienie w stan nieczynny? Czy w trakcie stanu nieczynnego nauczyciel może kontynuować pracę w tej samej szkole w mniejszym wymiarze godzin? Czy może to również robić po zakończeniu stanu nieczynnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.6.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wypowiedzenie umowy nauczycielowi a stan nieczynny

Zakładamy, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie art. 20 ust.1 pkt 2 Karty Nauczyciela, który stanowi, że dyrektor szkoły w razie częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć może: - albo rozwiązać z nim stosunek pracy, - albo na wniosek nauczyciela, przenieść go w stan nieczynny. Oznacza to, że dyrektor powinien skonsultować z nauczycielem swoją decyzję, co do rozwiązania umowy (przeniesienia w stan spoczynku), gdyż ustawa pozostawia nauczycielowi wybór. Jeżeli tego nie zrobi to nauczyciel ma prawo- już po otrzymaniu wypowiedzenia- złożyć wniosek o przeniesienie w stan spoczynku. Karta Nauczyciela stanowi, że w takiej sytuacji nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w ustawie. Co do zasady należy zatrudniać nauczyciela mianowanego w pełnym wymiarze, jednakże Karta Nauczyciela przewiduje od tego wyjątki. Jeżeli zatem zostaną spełnione określone przesłanki-można zatrudnić nauczyciela mianowanego w niepełnym wymiarze.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Umowa na czas określony i jej wypowiedzenie

13.12.2019 przez: Katarzyna_P_

Zmiana pracy / Działalność

23.7.2018 przez: Marusieczek