Zamiana

Pytanie:

Posiadam mieszkanie własnościowe (wspólnota mieszkaniowa mieszkań komunalnych) chciałabym je zamienić na inne większe, ale nie mogę tego zrobić na mieszkanie komunalne ponieważ posiadam jeszcze inną nieruchomość na własność i wtedy mieszkanie zostanie mi zabrane ( to zamienione) taką otrzymałam informację u zarządcy.czy mogę zamienić te moje mieszkanie własnościowe na mieszkanie spółdzielcze (nie jestem członkiem żadnej spółdzielni) i nie stracę do niego prawa jak do mieszkania komunalnego, będę mogła nim dysponować np. wynająć?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zamiana

Należy rozróżnić pojęcia mieszkania komunalnego, spółdzielczego oraz własnościowego.

Mieszkanie komunalne jest własnością gminy, lokator zaś jest jedynie jego najemcą. Wchodzi ono w skład tzw. mieszkaniowego zasobu gminy. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy określa Rada Gminy w formie uchwały. Uchwała ta określa w szczególności warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach. Wynajmowanie lokalu komunalnego przez jego najemcę wymagałoby zgody gminy. W przypadku rozwiązania stosunku najmu najemca nie ma żadnych roszczeń związanych z lokalem.

Porady prawne

Mieszkanie spółdzielcze jest własnością spółdzielni mieszkaniowej, natomiast lokator nie jest jego najemcą. Przysługuje mu tzw. prawo do lokalu, które może przybrać dwie formy - spółdzielczego lokatorskiego, bądź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Lokator może, co do zasady, bez zgody spółdzielni wynajmować lokale, do których przysługuje mu prawo. Jego prawo jest prawem majątkowym, o określonej wartości, związanym z członkostwem w spółdzielni. W przypadku wystąpienia członka spółdzielnia zwraca uprawnionemu lokatorowi wartość jego prawa (ściśle rzecz ujmując, tzw. wkład wniesiony do spółdzielni).

Mieszkanie własnościowe to mieszkanie, którego właścicielem jest sam lokator. Mówimy wówczas, że przysługuje mu tzw. odrębna własność lokalu. Własność jest najdalej idącym prawem do rzeczy (mieszkania) - lokator może więc nim dowolnie dysponować (np. wynajmować, sprzedawać itd.)

Podsumowując, uprawniony do mieszkania komunalnego jest w istocie jego najemcą, uprawniony do mieszkania spółdzielczego ma tzw. spółdzielcze prawo do lokalu, natomiast uprawniony do mieszkania własnościowego jest właścicielem lokalu.

Jak wynika ze stanu faktycznego, jest Pani właścicielem dwóch nieruchomości - jednej, bliżej przez Panią nie określonej, oraz nieruchomości lokalowej (mieszkania własnościowego), którą chce Pani zamienić na mieszkanie komunalne. To właściwa uchwała Rady gminy określa, czy zamiana mieszkania własnościowego na prawo najmu mieszkania komunalnego jest w ogóle dopuszczalna i, jeżeli tak, to na jakich warunkach. Ze stanu faktycznego wynika, że w Pani sytuacji taka zamiana nie jest możliwa - uchwała Rady Gminy najprawdopodobniej określa, że najemcą lokalu komunalnego może być tylko osoba nie posiadająca już innego lokalu. Zauważyć trzeba, że taka zamiana byłaby również dla Pani nieopłacalna - prawo własności jest prawem o wiele wyższej wartości rynkowej niż prawo najmu lokalu.

Zamiana własności lokalu na spółdzielcze prawo do lokalu jest natomiast jak najbardziej dopuszczalna i nie podlega takim ograniczeniom, jak najem lokalu komunalnego. Zarówno właściciel mieszkania własnościowego jak i dysponent prawa do lokalu spółdzielczego mogą swoimi prawami rozporządzać dowolnie - zarówno w drodze ich zamiany, jak i wynajęcia.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak zamienić mieszkanie, czyli uwag kilka o przepisach dotyczących zamiany

Jak zamienić mieszkanie, czyli uwag kilka o przepisach dotyczących zamiany

W życiu często nasze dotychczasowe miejsce zamieszkania przestaje odpowiadać. Powiększenie rodziny, zbyt wysokie rachunki - powodów może być wiele. Jeżeli znajdziesz osobę, która dysponuje odpowiednim dla Ciebie lokalem, możecie dokonać zamiany. Jak? Odpowiedź znajdziesz poniżej. Pod tytułową zamianą mieszkania kryje się tak naprawdę kilka różnych pojęć, różnych (...)

Umowa zamiany - czy wiesz o niej wszystko?

Umowa zamiany - czy wiesz o niej wszystko?

Co to jest umowa zamiany? Umowa zamiany to umowa, na podstawie której każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Co może być przedmiotem umowy zamiany? Przedmiotem zamiany mogą być, podobnie jak w przypadku sprzedaży, rzeczy (prawo własności rzeczy) oraz ich zbiory, a także (...)

Kiedy przychód ze sprzedaży lub z zamiany nieruchomości będzie zwolniony od PIT? - stan do końca 2006 r.

Kiedy przychód ze sprzedaży lub z zamiany nieruchomości będzie zwolniony od PIT? - stan do końca 2006 r.

Kiedy zamiana nieruchomości będzie opodatkowana? Zamiana rzeczy i praw majątkowych jest w zasadzie odrębnym źródłem przychodów wymienionym w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mówiąc dokładnie, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie (zamiana): a)     nieruchomości lub ich części (...)

Można zamienić rentę uczniowską na socjalną

Można zamienić rentę uczniowską na socjalną

Kto może zamienić rentę uczniowską na socjalną?  Od 16 grudnia 2022 r. można wnioskować o zamianę renty uczniowskiej na socjalną.  Zamiana przysługuje osobie, która ma ustalone prawo do renty uczniowskiej – niezależnie od tego, czy jest to renta przyznana na stałe, czy okresowa. ##baner## Jak ubiegać się o zmianę renty uczniowskiej na socjalną?  Aby (...)

Specustawa o pozyskaniu gruntów leśnych pod inwestycje w Jaworznie i Stalowej Woli

Specustawa o pozyskaniu gruntów leśnych pod inwestycje w Jaworznie i Stalowej Woli

Prezydent podpisał specustawę o pozyskaniu gruntów leśnych pod inwestycje w Jaworznie i Stalowej Woli W dniu 28 sierpnia 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 23 lipca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych. – "Ustawa jest dedykowana tylko dwóm miejscom w Polsce, konkretnym działkom, (...)

Właścicielu, nareszcie pozbędziesz się nierzetelnego lokatora!

Właścicielu, nareszcie pozbędziesz się nierzetelnego lokatora!

Z jakimi problemami borykają się obecnie właściciele mieszkań? Komornicy prowadzą rocznie ok. 7.000 spraw eksmisyjnych (postępowań o opróżnienie lokalu). Gdyby prawo nie chroniło tak bardzo lokatorów, eksmisji byłoby zapewne więcej. Dotychczas obowiązujące przepisy nie sprzyjają właścicielom, pozbawiając ich praktycznie możliwości pozbycia się lokatorów, nawet (...)

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe – spółki, które w porozumieniu z samorządem budują i wynajmują mieszkania z przystępnym czynszem

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe – spółki, które w porozumieniu z samorządem budują i wynajmują mieszkania z przystępnym czynszem

Bezzwrotne granty na pokrycie do 35% kosztów inwestycji, dodatkowe wsparcie z puli 1,5 mld zł oraz możliwość zasilania co roku Funduszu Dopłat kwotą do 1 mld zł, a także dostęp do gruntów z zasobu KZN. To nowe instrumenty wsparcia samorządów, które we współpracy z SIM lub TBS realizować będą inwestycje w formule społecznego budownictwa czynszowego. (...)

Będzie łatwiej o mieszkanie dla młodych

Będzie łatwiej o mieszkanie dla młodych

Większe dopłaty i możliwość nabycia mieszkania spółdzielczego. To główne zmiany przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury, które mają ułatwić nabywanie mieszkań w ramach programu Mieszkanie dla Młodych (MDM). Przyczyny zmian Zmiany mają wejść w życie w 2015 roku, a więc po roku obowiązywania programu. Już teraz analitycy wskazują, że program przynosi wymierne (...)

Zmiany w programie Mieszkanie Plus i uwłaszczeniu

Zmiany w programie Mieszkanie Plus i uwłaszczeniu

Ważne zmiany w programie Mieszkanie Plus i uwłaszczeniu Spółki Skarbu Państwa otrzymają pełną (100%) wartość nieruchomości przekazanych na potrzeby programu Mieszkanie Plus a Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) i Agencja Mienia Wojskowego (AMW) niemal pełną (90%), jeżeli Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) sprzeda grunt na realizację budownictwa mieszkaniowego. (...)

Nałożenie opłat uchwałą wspólnoty na właścicieli lokali za użytkowanie instalacji c.o. jest dopuszczalne

Nałożenie opłat uchwałą wspólnoty na właścicieli lokali za użytkowanie instalacji c.o. jest dopuszczalne

Sąd Najwyższy miał odpowiedzieć na pytanie czy wspólnota mieszkaniowa może podjąć uchwałę o obciążeniu właścicieli lokali obowiązkiem zapłaty zaległych świadczeń wynikających z zawartej przez nią umowy z dostawcą energii cieplnej, jeżeli energia ta była przeznaczona i została faktycznie spożytkowana na potrzeby nieruchomości lokalowych? Sąd Najwyższy uchwalił, że wspólnota (...)

Uchwała wspólnoty o przekazaniu nadpłaty za media na fundusz remontowy - opinia prawna

Uchwała wspólnoty o przekazaniu nadpłaty za media na fundusz remontowy - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem właścicielką mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej. Nasz blok został wybudowany trzy lata temu i wtedy też kupiłam swoje mieszkanie od dewelopera, a po roku właściciele mieszkań podjęli uchwałę o utworzeniu funduszu remontowego. Wspólnotą mieszkaniową zarządza profesjonalna firma, z którą właściciele podpisali umowę. Zarządca co trzy miesiące weryfikuje (...)

Czy długi poprzedniego właściciela mieszkania obciążają nowego właściciela - opinia prawna

Czy długi poprzedniego właściciela mieszkania obciążają nowego właściciela - opinia prawna

Stan faktyczny Kupiłem mieszkanie własnościowe, nie wiedząc że poprzedni właściciel tego mieszkania nie płacił czynszu i jest winien Wspólnocie Mieszkaniowej pieniądze. Czy to zadłużenie obciąża mnie w jakikolwiek sposób? Opinia prawna Niniejsza opinia prawna sporządzona została na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. 2000 r., Nr (...)

Wspólnota Mieszkaniowa – uchwały nieistniejące

Wspólnota Mieszkaniowa – uchwały nieistniejące

Uchwały właścicieli lokali są podstawowym sposobem wyrażania woli przez podmiot jakim jest Wspólnota Mieszkaniowa. Uchwały te mogą być podejmowane lub na zebraniu, lub w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd, bądź w drodze kombinacji obu tych metod głosowania (art. 23 ust. 1 ustawy o własności lokali – dalej: u.w.l.).  Szczególne unormowania (...)

Jakie prawa i obowiązki spoczywają na właścicielach wyodrębnionych lokali?

Jakie prawa i obowiązki spoczywają na właścicielach wyodrębnionych lokali?

Wszyscy zamieszkujący wspólną nieruchomość budynkową właściciele lokali użytkują na co dzień nie tylko swój samodzielny lokal - wydzieloną trwałymi ścianami w obrębie budynku izbę lub zespół izb, przeznaczonych na stały pobyt ludzi, który wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, ale także te części nieruchomości, które służą wszystkim (...)

Najem lokali użytkowych

Najem lokali użytkowych

Charakterystyka najmu lokalu użytkowego Umowa najmu lokalu użytkowego uregulowana jest w Kodeksie cywilnym i nie mają do niej zastosowania przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego. Sam Kodeks nie zawiera definicji lokalu użytkowego, znajdziemy ją w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia (...)

Kiedy można starać się o mieszkanie komunalne?

Kiedy można starać się o mieszkanie komunalne?

  Co to jest mieszkaniowy zasób gminy? Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań gminy. Gmina powinna zapewnić lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokajać potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach. Dla realizacji tych postulatów gmina wykorzystuje tak zwany mieszkaniowy zasób (...)

Dopuszczalna nierówność dzieci najemców...

Dopuszczalna nierówność dzieci najemców...

Zróżnicowanie ochrony interesów mieszkaniowych lokatorów w przypadku śmierci jednego ze współnajemców nie narusza Konstytucji Zakwestionowany przepis Kodeksu cywilnego prowadzi w praktyce do różnicowania dzieci jedynego najemcy i dzieci współnajemców. Polega ono na tym, że dzieci współnajemców mogą wstąpić w najem (...)

Jakie osoby są uprawnione do wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy?

Jakie osoby są uprawnione do wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy?

Czym jest najem lokalu mieszkalnego? Przez najem lokalu mieszkalnego należy rozumieć stosunek prawny, w ramach którego jedna ze stron (wynajmujący) zobowiązuje się do oddania lokalu mieszkalnego do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a druga strona (najemca) zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Zasadą jest, iż najem powstaje w wyniku zawarcia (...)

Wynajmujesz lokal? Sprawdź, jak może się skończyć stosunek najmu

Wynajmujesz lokal? Sprawdź, jak może się skończyć stosunek najmu

Skutkiem zawarcia umowy jest powstanie względnie trwałego stosunku pomiędzy stronami. Istotą najmu jest czasowość korzystania przez najemcę z przedmiotu najmu w powiązaniu z ekwiwalentnym świadczeniem czynszu. Okres ten może być wyznaczony w sposób ścisły przez podanie konkretnej daty lub bez ścisłego oznaczenia tego okresu. Jeżeli termin nie jest wyznaczony, każda ze stron (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Umowa barterowa a obowiązek wystawiania faktur

Umowa barterowa a obowiązek wystawiania faktur

Umowa z 31-12-2001: Firma X (ojciec) udostepnia 3 bary dla firmy Y (syna) do prowadzenia działalności gospodarczej w zamian za świadczenie niepieniężne; firma Y (syn) w zamian za udostepnienie barów (...)

Aport w spółce z o.o. - zamiana

Aport w spółce z o.o. - zamiana

Spółka z o.o. została zarejestrowana w KRS w 2005 roku, kapitał został wniesiony - w postaci aportu; zarząd złożył stosowne oświadczenie. Czy w takiej sytuacji aport w postaci oprogramowania, (...)

Zamiana wspólnika spółki cywilnej

Zamiana wspólnika spółki cywilnej

Spółka cywilna składa się z dwóch wspólników. Czy w sytuacji, gdy jedna z tych osób zamierza sprzedać osobie z zewnątrz swe udziały, aby działalność spółki zachowała ciągłość wobec (...)

Wymeldowanie rodziny i zamiana mieszkania

Wymeldowanie rodziny i zamiana mieszkania

Czy główny lokator może wymeldować swoja rodzinę? Czy możliwa jest zamiana mieszkania bez wiedzy współlokatorów? Udzielając odpowiedzi na tak postawione pytanie należy sprecyzować, czy umowa (...)

Zamiana mieszkania na kwaterunkowe

Zamiana mieszkania na kwaterunkowe

Jedna z agencji pośrednictwa nieruchomości oferuje do zamiany mieszkanie kwaterunkowe. Oferowane mieszkanie mieści się w kamienicy. Są roszczenia, co do gruntu, na którym znajduje się kamienica. (...)

Zamiana mieszkania

Zamiana mieszkania

Chcę zamienić mieszkania spółdzielcze lokatorskie na 2 mniejsze lub jedno z dopłatą. Propozycja, jaką otrzymałam, to właśnie miszkanie małe 35 m2 plus dopłata 200 tys. moje mieszkanie jest (...)

Podatek od zbycia lokalu nabytego przez zamianę

Podatek od zbycia lokalu nabytego przez zamianę

Podatnik jest właścicielem mieszkania (spółdzielcze prawo własnościowe) przez ponad 5 lat. Planuje dokonać zamiany mieszkania na inne o bardzo zbliżonej wartości i z tego tytułu czynność podlega (...)

Zasady działania wspólnoty

Zasady działania wspólnoty

Wspólnota mieszkaniowa nie jest co prawda osobą prawną, ale w ograniczonym zakresie ma zdolność do czynności prawnych. Czy wspólnota mieszkaniowa: 1. Podlega likwidacji? 2. Podlega prawu upadłościowemu (...)

Wspólnota mieszkaniowa

Wspólnota mieszkaniowa

Czy wspólnota mieszkaniowa powinna uzyskać NIP i REGON? Jak stanowi art. 6 ustawy o własności lokali, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, (...)

Wspólnota mieszkaniowa

Wspólnota mieszkaniowa

Balkony przyległe do lokalu są własnością indywidualną właściciela. Czy balustrady balkonowe jako część składowa elewacji są własnością wspólną. Kwestia którą Państwo poruszają, (...)

Śmierć właściciela mieszkania a zaległe opłaty

Śmierć właściciela mieszkania a zaległe opłaty

Do kogo wspólnota mieszkaniowa powinna wysłać wezwanie do zapłaty z tytułu niepłacenia czynszu, jeżeli właściciel wykupionego lokalu zmarł, a córka właściciela wynajęła mieszkanie osobie (...)

Zadłużenie członka wspólnoty mieszkaniowej

Zadłużenie członka wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnota Mieszkaniowa, której jestem zarządcą, nie może wyegzekwować spłaty zadłużenia jednego z jej członków. Zaległości jego są bardzo wysokie, sięgają bowiem kwoty rzędu 70.000,00 (...)

Działalność gospodarcza i wynajmowanie mieszkania

Działalność gospodarcza i wynajmowanie mieszkania

Osoba prowadząca działalność w formie podatku liniowego, zajmująca się m.in. szkoleniami, nauką języka obcego, chce zakupić mieszkanie na kredyt pod najem - potraktować to jako inwestycję i (...)

Wypowiedzenie najmu lokalu mieszkaniowego

Wypowiedzenie najmu lokalu mieszkaniowego

Czy można zawrzeć umowę najmu lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony z terminem wypowiedzenia jednego miesiąca dla każdej ze stron? Dla wynajmującego i najemcy jest to najbardziej optymalny termin. (...)

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze (...)

Najem nieruchomości od gminy

Najem nieruchomości od gminy

Gmina miejska zamierza zawrzeć wieloletnią umowę najmu terenu (plaża morska) ze spółką z .o.o. Czy wynajęcie w/w terenu będzie regulowane prawem zamówień publicznych i koniecznością ogłoszenia (...)

Najem lokalu użytkowego poza działalnością

Najem lokalu użytkowego poza działalnością

Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług. Jako przedmiot działalności nie mam wymienionego wynajmowania nieruchomości. Płacę podatek liniowy 19%. Jestem podatnikiem (...)

FORUM PRAWNE

zamiana kwaterunku

zamiana kwaterunku Mam problem. Chcę zamienić mieszkanie kwaterunkowe, niestety toczy sie postepowanie (o odzyskanie gruntu) czy w takim przypadku zamiana jest mozliwa? Osoba, z którą chcę się zamienić (...)

Zamiana mieszkania komunalnego

Zamiana mieszkania komunalnego Dzień dobry, Zamiana mieszkania komunalnego. Jak to wygląda przy zarobkach prawie 5tys/msc? Mieszkam w owym mieszkaniu 25 lat, ostatnio zmarła mama, która była najemcą, (...)

Zamiana mieszkania komunalnego

Zamiana mieszkania komunalnego Od 27 lat zajmuję wraz z matką mieszkanie komunalne, które na własny koszt dopiero zostało przez nas wyremontowane o powierzchni w umowie 26m kw.w metraż mieszkania (...)

zamiana akcji imiennych

zamiana akcji imiennych Czy zamiana (konwersja) akcji imiennych (wszystkich lub części) na akcje na okaziciela celem wprowadzenia na giełdę wymaga zmiany w statucie spółki ?

Zamiana prac społecznych na grzywną

Zamiana prac społecznych na grzywną Witam Mam problem a mianowicie otrzymałem wyrok 1 miesiąca ograniczenia wolności zobowiązujący mnie do wykonania nieodpłatnej pracy na cele społeczne w wymiarze (...)

Zamiana mieszkania komunalnego na inne w innym mieście

Zamiana mieszkania komunalnego na inne w innym mieście Witam, czy jest możliwa zamiana mieszkania komunalnego w którym płacę czynsz (niewykupione) na inne w innym mieście, o podobnym standardzie, (...)

Zamiana mieszkania

Zamiana mieszkania Mam pytanie po wykupie mieszkania komunalnego ile muszę czekać by się zamienić witam jestem najemca mieszkania w kamienicy i chce zamienic te mieszkanie na zadłużone w bloku. Znalazłem (...)

zamiana mieszkania

zamiana mieszkania witam jestem najemca mieszkania w kamienicy i chce zamienic te mieszkanie na zadłużone w bloku. Znalazłem takie mieszkanie podlega ono spółdzielni której ja nie jestem lokatorem. (...)

Wspólnota mieszkaniowa

Wspólnota mieszkaniowa Czy zarządca nieruchomości może zabronic dostępu do dokumentów członkom wspólnoty?chodzi mi szczególnie o protokół przeglądu technicznego budynku (Zoi) absolutnie nie (...)

Wspólnota Mieszkaniowa - część wspólna

Wspólnota Mieszkaniowa - część wspólna Szanowni Państwo! Art. 12 ustawy o własności lokali z 24 czerwca 1994r. reguluje udziały członków wspólnoty w pożytkach i kosztach części wspólnej. (...)

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA witam Posiadam mieszkanie w bloku które należy do wspólny mieszkaniowej, niestety od kilku lat wydaje mi się, że wspólnota ta nie dział, przynajmniej nie ma żadnych efektów (...)

Wspólnota mieszkaniowa

Wspólnota mieszkaniowa Co mam zrobić jako właściciel mieszkania, aby nie płacić złodziejskiej wspólnocie mieszkaniowej, do której się nie zapisywałem?

wspólnota mieszkaniowa

wspólnota mieszkaniowa w lutym wykupiłem mieszkanie ,chciał nie chciał musiałem przystąpić do wspólnoty .okazało się iż wnoszę większe opłaty do wspólnoty niż będąc tylko najemcą . nie (...)

dzierżawa serwisu internetowego a podatek?

dzierżawa serwisu internetowego a podatek? Witam, Nie prowadzę działalności gospodarczej, uruchamiam niedługo pewien serwis internetowy, w którym chciałbym udostępniać miejsce reklamowe. Ponieważ (...)

czy właściciel miał prawo kazać podpisać mi taką umowę??

czy właściciel miał prawo kazać podpisać mi taką umowę?? Witam Państwa, przeprowadzam się teraz do innego miasta i poszukiwałem mieszkania. W końcu udało mi się znaleźć odpowiednie i podpisałem (...)

wypowiedzenie umowy najmu mieszkania

wypowiedzenie umowy najmu mieszkania Jestem najemcą lokalu mieszkalnego. W stosunek najmu wstąpiłem 1 października 2004r. spisując umowę najmu na okres 3 lat tj. do dnia 30 września 2007r. W międzyczasie (...)

Odszkodowanie po wypowiedzeniu 3 letnim

Odszkodowanie po wypowiedzeniu 3 letnim Witajcie, lokatorowi skończyło się 3 letnie wypowiedzenie w sierpniu 2004 roku. Teraz ma sprawę o eksmisje, ale sąd orzeknie lokal socjalny, bo przedstawi zaświadczenia (...)

najem okazjonalny

najem okazjonalny Witam czy wynajęcie lokalu różnym-studentom na okres 4 miesięcy 2 razy do roku do najem okazjonalny? Chodzi o to że 4 miesiace są studenci, potem nie ma ich przez miesiac a potem (...)

Porady prawne