Zawiadomienie pracowników o przejęciu

Pytanie:

W przypadku gdy u pracodawcy nie działają związki zawodowe artykuł 23 [1]paragraf 2 Kodeksu pracy nakłada obowiązek informowania przez dotychczasowego i nowego pracodawcę na piśmie swoich pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, jego przyczynach prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania. Czy każdy z pracodawców i dotychczasowy i nowy mają obowiązek informowania w powyższym zakresie swoich pracowników mimo, iż sytuacja pracowników nowego pracodawcy nie ulega zmianie z powodu przejęcia innego zakładu pracy? Jeśli tak to jakiej treści powinna być taka informacja na piśmie przekazana przez nowego dla pracowników przejmowanego zakładu pracy pracodawcy swoim "dotychczasowym" pracownikom? Czy sytuacja dotychczasowych pracowników musi ulec zmianie w związku z przejmowaniem innego pracodawcy?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.5.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zawiadomienie pracowników o przejęciu

Ustawodawca w art. 23 [1] § 3 kodeksu pracy wskazuje sytuację przejęcia przez innego przedsiębiorcę przedsiębiorstwa , w którym nie działają zakładowe organizacje związkowe, gdzie dotychczasowy i nowy pracodawca informują na piśmie swoich pracowników: o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania. Przekazanie informacji powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.

Porady prawne

Interpretując powyższy artykuł, przyjmuje się, że pracodawcy, których dotyczy przejęcie, a więc przejmujący i przejmowany, zobowiązani są do informowania pracowników na piśmie o w/w okolicznościach. Jeżeli jednak warunki socjalne pracowników oraz warunki ich zatrudnienia nie ulegną zmianie, wówczas wystarczy zamieszczenie w przedmiotowym zawiadomieniu takiej informacji. Sytuacja dotychczasowych pracowników przedsiębiorstwa przejmującego zależy wyłącznie od tego pracodawcy, stąd jeżeli będzie on przewidywał jakiekolwiek zmiany z tym związane, będzie musiał powiadomić o nich pracowników.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne