Transformacja dronowa przyśpiesza

1.7.2020

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Ministerstwo Infrastruktury, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i Urząd Lotnictwa Cywilnego rozpoczęły 30 czerwca 2020 r. dronowy projekt rozwojowy o wartości ponad 61,5 mln zł. Pierwsza w historii umowa na dofinansowanie rozwoju branży dronowej z funduszy europejskich została podpisana pomiędzy PAŻP a Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Porady prawne

- "Polska jest dziś w światowej czołówce krajów tworzących przyjazne środowisko dla branży dronowej. Świetnie rozwinięta infrastruktura do zarządzania ruchem i innowacje są naszą ofertą współpracy w regionie Trójmorza. CPK – koło zamachowe gospodarki – będzie napędzane innowacjami, takimi jak technologie dronowe. Dzięki doskonałej współpracy różnych instytucji skupionych wokół ich rozwoju wypracujemy przewagę konkurencyjną na arenie światowej, na czym skorzysta cały polski rynek lotniczy" - powiedział wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała. 

Projekt „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa obejmuje wspólne prace nad rozwojem rozwiązań cyfrowych i teleinformatycznych dla branży. Jego bezpośrednimi odbiorcami będą zarówno wszyscy użytkownicy bezzałogowych statków powietrznych – od prywatnych pasjonatów dronów, przez służby i instytucje państwowe, po firmy i odbiorców biznesowych, ale również obywatele niezwiązani na co dzień z lotnictwem. Projekt pozwoli na wykorzystanie lotnictwa bezzałogowego w szerszym niż dotychczas stopniu, a także usprawni prowadzenie procesów szkoleniowych i administracyjnych. 

Efekty projektu

Rosnąca w tempie prawie 50 procent rocznie branża dronowa teraz przyśpieszy jeszcze bardziej. Ponad 51 mln zł, czyli 85 procent wartości projektu, stanowią dotacje unijnej.

Dzięki projektowi przedsiębiorcy opierający swoją działalność gospodarczą na dronach będą mogli elektronicznie realizować wszystkie obowiązki związane z lotami bezzałogowym statkiem powietrznym, zyskując czas i pieniądze, a także nowe możliwości biznesowe.

Wzrośnie także koordynacja większej liczby lotów dronów w przestrzeni publicznej oraz nastąpi lepsza integracja lotnictwa załogowego z bezzałogowym, co przełoży się na większe bezpieczeństwo obywateli.

- Ruch dronów w przestrzeni powietrznej będzie uzupełniał usługi realizowane dzisiaj zarówno przez tradycyjne lotnictwo, jak i inne formy transportu. Wszystkie formalne działania związane z lotem drona dla operatora w jak najmniejszym stopniu muszą być jak najmniej angażujące i czasochłonne – zaznaczył prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusz Janiszewski. Agencja jest twórcą koncepcji systemu PansaUTM – pierwszego w Europie wdrożonego operacyjnie systemu do koordynacji operacji bezzałogowych statków powietrznych.

Kompleksowe rozwiązanie dla rynku bezzałogowych statków powietrznych

Koordynacja lotów dronów pomiędzy operatorami BSP a kontrolerami ruchu lotniczego odbywa się obecnie w części przestrzeni wokół lotnisk kontrolowanych w sposób całkowicie cyfrowy, w trybie on-line za pomocą modułów systemu UTM. Tak samo usługi cyfrowe, które będą realizowane w ramach projektu „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych”, będą miały charakter globalny, będą opierały się na możliwie jak największej  automatyzacji działań i będą dotyczyły wszystkich głównych obszarów związanych z rynkiem BSP.

- "Projekt „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych”, dzięki któremu zostanie stworzony Krajowy System Informacji Dronowej, umożliwi Urzędowi Lotnictwa Cywilnego w prosty, zrozumiały i szybki sposób dostarczać osobom często niezwiązanym z lotnictwem, a użytkującym drony, informacji dotyczących możliwości realizacji lotów BSP. Umożliwi  uprawnionym organom dynamiczne reagowanie i wprowadzanie tymczasowych ograniczeń dla BSP w dostępie do przestrzeni powietrznej. Pozwoli tym samym zminimalizować ryzyko naruszeń przepisów prawa, wzrostu zagrożenia, zarówno w ruchu lotniczym, jak i w zakresie bezpieczeństwa publicznego" – poinformował prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson.

- "Jesteśmy świadkami otwarcia nowej ery lotnictwa bezzałogowego. Idą z nią w parze nowe miejsca pracy i ewidentne przyśpieszenie wzrostu gospodarczego. Drony to branża przyszłości, w której Polska jest i będzie liderem. Korzyści dla krajowej gospodarki z wdrożenia dronów to niemal 600 mld złotych do roku 2026" – powiedziała pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych i programu Centralno-Europejskiego Demonstratora Dronów Małgorzata Darowska.  

Projekt „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych” zakończy się w 2023 roku. 

Źródło: gov.pl/web/infrastruktura

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne