image

NIP-D Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, wspólnikach osobowych spółek handlowych lub o spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej

Formularz NIP-D stanowi załącznik do wniosku sporządzonego na formularzu NIP-2. Wypełnia go spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna w celu zgłoszenia wszystkich wspólników albo spółka reprezentująca podatkową grupę kapitałową w celu zgłoszenia spółek wchodzących w skład tej grupy. Od dnia 7 stycznia 2006 r. obowiązuje niżej zamieszczony wzór formularza NIP-D. Dotychczasowe wzory wszystkich formularzy NIP mogą być jednak stosowane do wyczerpania nakładu, jednak nie dłużej niż do dnia 15 maja 2006 r.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

NIP-D Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, wspólnikach osobowych spółek handlowych lub o spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej - pobierz dokument

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne