Wniosek o odszkodowanie za niesłuszne skazanie

Wniosek o odszkodowanie za niesłuszne skazanie

Oskarżonemu, który w wyniku wznowienia lub kasacji został uniewinniony lub skazany na łagodniejszą karę, służy od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikłe z wykonania względem niego w całości lub w części kary, której nie powinien był ponieść. W postępowaniu tym nie trzeba udowadniać winy funkcjonariuszy państwowych, gdyż Skarb Państwa odpowiada na zasadzie ryzyka.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Wniosek o odszkodowanie za niesłuszne skazanie - pobierz dokument

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika