image

Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotów rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej (KRS-WK)

Formularz KRS-WK stanowi załącznik do formularza KRS-W3. Formularz ten (KRS-WK) jest składany w dwóch celach: w celu wpisania zarządu oraz w celu wpisania organu nadzoru tj. rady nadzorczej czy komisji rewizyjnej (jeżeli zostały te organy powołane w umowie spółki). W przypadku wpisania zarządu, w formularzu należy określić sposób reprezentacji spółki oraz dane członków zarządu wraz ze wskazaniem pełnionej przez nich funkcji (czy jest to prezes czy wiceprezes czy może członek zarządu). Z kolei w przypadku wpisania organu nadzoru, wskazuje sie którego organu nadzoru dotyczy wpis – czy jest to rada nadzorcza czy komisja rewizyjna oraz wskazuje sie dane członków tego organu. Formularz musi być podpisany przez wszystkich członków zarządu.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotów rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej (KRS-WK) - pobierz dokument


image

Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotów rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej (KRS-WK) - pobierz dokument

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne