Jak wyegzekwować od dewelopera wydanie mieszkania bez obciążen? Przedwstepna umowa kupna była zawarta w formie aktu notarialnego, natomiast własnośc zmuszeni byliśmy przenieść sądownie z powodu uchylania się dewelopera od podpisania umowy końcowej. Mamy prawomocny wyrok sądu przenoszacy własność na nas bez obciążeń, ale problemy zaczynają się przy założeniu księgi. Sąd ksiąg wieczystych domaga się aktu notarialnego i oswiadczeń wierzycieli o zwolnieniu z hipoteki naszej nieruchomości. Co w takim przypadku można zrobić?