e-prawnik.pl Porady prawne

nagana - porada

Odpowiedzi w temacie (0)

exp

11.4.2012

Opisze sytuacje która miała miejsce. Pracownik opuścił stanowisko pracy o 13:30 a powinien pracować do 14. Następnego dnia zgłosił się do przełożonego w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, tłumacząc się tym, że się rozchorował i wymiotował w ubikacji dlatego też nie było go na stanowisku pracy. Następnie pracownik w dniu którym udzielił wyjaśnienia wziął urlop, czyli nie było go w pracy. Jego przełożony złożył wniosek o ukaranie na nałożenie na niego kary nagany, przełożony nie mógł mu osobiście dać tej kary ponieważ nie posiada takich uprawnień. Po kilku dniach pracownik otrzymał kare. Oto dwie artykuły na których pracownik chce bazować zgłaszając sprzeciw § 2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. § 3. Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego w § 1 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy. W obecnej sytuacji nasuwa mi się kilka pytań. 1) Pracownik powinien być wysłuchany przez organ który nakłada na niego kare czy wystarczy że wysłucha go przełożony który z braku uprawnień w danej organizacji może tylko wnioskować o ukaranie? 2) Czy wysłuchanie pracownika może nastąpić w dniu w którym pracownik ma urlop? Czy nie powinno wystąpić w dniu w którym pracownik stawia się do pracy i jest do dyspozycji pracodawcy? 3) Jak odwołać się od kary za naruszenie obowiązków pracowniczych , w sytuacji w której dopuszczenie się danego wykroczenia nie jest działaniem celowym, niedbalstwem itp.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM