e-prawnik.pl Porady prawne

od czego zalezy renta rodzinna

Odpowiedzi w temacie (1)

gienia87

9.6.2011

Chciałabym się dowiedzieć więcej informacji dotyczących renty rodzinnej.
Od czego zależy wysokość i przyznanie renty rodzinnej?
Kto może starać się o taką rentę?

dziękuję za informacje z góry.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

marina41

2011-06-13 09:15:40

Do renty rodzinnej uprawnione są dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej. Ponadto prawo do renty przysługuje małżonkowi (wdowie i wdowcowi) oraz rodzicom.

Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Wysokość renty rodzinnej

Na wysokość renty rodzinnej mają wpływ dwa czynniki. Po pierwsze liczba uprawnionych do niej osób. Im większa liczbą uprawnionych, tym wyższa wysokość renty. Jednakże wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która podlega podziałowi na równe części między uprawnionych.

Po drugie na wysokość renty rodzinnej ma wpływ wysokość świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. Innymi słowy za kwotę świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, uważa się kwotę emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

W związku z tym renta rodzinna wynosi:

    * dla jednej osoby uprawnionej – 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu;
    * dla dwóch osób uprawnionych – 90 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu;
    * dla trzech lub więcej osób uprawnionych – 95 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.


Najniższa renta rodzinna

Prawo gwarantuje wysokość najniższej renty rodzinnej. Oznacza to, że uprawnione osoby nie otrzymają świadczenia niższego niż najniższa renta. Kwota najniższej renty rodzinnej określona została w ustawie. Kwota najniższej renty jest podwyższana co roku w związku z waloryzacją świadczeń.

Od dnia 1 marca 2011 roku kwota najniższej renty rodzinnej wynosi 728,18 zł.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., Nr 39, poz. 353)

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM