e-prawnik.pl Porady prawne

odwieszenie wyroku i nowa grzywna

Odpowiedzi w temacie (2)

pafnucy37

3.4.2013

Hello, czy sąd zawsze odwiesza karę pozbawienia wolności z zawieszeniu? Czy ma takie coś miejsce tylko, jeżeli w kolejnym wyroku również orzeczono karę pozbawienia wolności?

Sprawa wygląda tak że zostałam ukarana przez sąd karą grzywny a byłam kiedyś karana z tego samego art.

prosze o pomoc w tej sprawie

Nie znalazłeś odpowiedzi?

soniaaa

2013-04-04 09:35:03

Art. 75. § 1. Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności. § 1a. Sąd zarządza wykonanie kary jeżeli skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą. § 2. Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w § 1 albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych. § 2a. Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli okoliczności, o których mowa w § 2, zaistnieją po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego, chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne względy. § 3. Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo. § 4. Zarządzenie wykonania kary nie może nastąpić później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. _________________ Obligatoryjne odwiesza się wyroki w przypadkach skazania na karę pozbawienia wolności za -przestępstwo- podobne. W przypadku skazania za inne niż podobne -przestępstwo- lub skazania na kare inna niż pozbawienie wolności odwieszenie jest nieobowiązkowe.

pafnucy37

2013-04-08 11:45:07

Okej, trochę więcej już rozumiem. Dziękuje @soniaaa za szybko odpowiedź.

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM