Mam zamiar kupić mieszkanie z rynku pierwotnego. Z zapisów w księdze wieczystej jasno wynika, że deweloper wziął na budowę kredyt. Jak najlepiej zabezpieczyć się podczas kupna by w razie czego nie odpowiadać za długi dewelopera? Z zaczerpniętych przeze mnie informacji wynika, że należy wyegzekwować od sprzedającego zgodę banku na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu. Czy to wystarczy? Jak tego dokonać, jeśli deweloper nie wyjdzie sam z taką inicjatywą?