e-prawnik.pl Porady prawne

Zawiadomienie o podziale środków !!!

Odpowiedzi w temacie ()

Valentinee

11.8.2012

WAŻNE Proszę, pomózcie mi zrozumieć owe pismo : ZAWIADOMIENIE O PODZIALE ŚRODKÓW Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( tekst jednolity Dz.U z 2009 roku Nr 205 poz. 1585 z późn.zm) w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie postanawia: wszcząć postępowanie w sprawie podziału środków w związku ze śmiercią osoby ubezpieczonej Pana *, PESEL***, na zasadach określonych art.131 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 34, poz. 189, z pózn.zm) oraz zgodnie z art 40a ust. 1 i 40e ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz.U z 2009, Nr.205, poz. 1585, z późn.zm.) i ustawy z dnia 25 marca o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 75,poz. 398). Na podstawie art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje czynny udział w każdym stadium postępowania, w tym prawo do zgłaszania wniosków dowodowych, składania wyjaśnień, zarówno osobiście jak i na piśmie ( powołujac sie na znak sprawy) oraz przeglądania akt sprawy - *(pismo napisane do żony zmarłego)

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM