e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 14 Grudzień 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Artykuły i poradniki

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1598 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1597 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1596 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1595 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością

 • Dziennik Ustaw Poz. 1594 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1593 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1592 z 2011

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 listopada 2011 r. sygn. akt K 1/10

 • Dziennik Ustaw Poz. 1591 z 2011

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 listopada 2011 r. sygn. akt SK 15/09

 • Dziennik Ustaw Poz. 1590 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie kategorii statków zwolnionych z wymogu wyposażenia w urządzenia Systemu Automatycznej Identyfikacji (AIS)

 • Dziennik Ustaw Poz. 1589 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2012 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1588 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 1587 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 1586 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości

 • Dziennik Ustaw Poz. 1585 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1584 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zakresu danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej oraz sposobu pobierania i wysokości opłaty na wydatki związane z kosztami postępowania opiniodawczego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1583 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy

 • Monitor Polski Poz. 1133 z 2011

  Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 98 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

 • Monitor Polski Poz. 1132 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 1131 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 1130 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 1129 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 1128 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 1127 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 1126 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 1125 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 1124 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 1123 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 1122 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 1121 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 1120 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 1119 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 1118 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2011 r. o nadaniu orderu i odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 1117 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 1116 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 1115 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 1114 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 1113 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 1112 z 2011

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie raportu zawierającego analizę realizacji celów ilościowych i osiągniętych wyników w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii