e-prawnik.pl Porady prawne

Apelacja a powództwo cywilne w procesie karnym

Pytanie:

W sprawie karnej z powództwa cywilnego będzie ogłoszony za kilka dni wyrok. Czy każdy wyrok w tego typu sprawie może podlegać apelacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Apelacja a powództwo cywilne w procesie karnym

29.10.2007

Zgodnie z zasadą dwuinstancyjności oczywiście również od wyroku karnego zasądzającego roszczenie z powództwa cywilnego przysługuje apelacja w zaskarżonym zakresie. Sąd uwzględnia powództwo w wyroku karnym, nie ma przewidzianego odrębnego orzeczenia w tym zakresie. Należy jednak zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 415 § 3 k.p.k. sąd orzeka o pozostawieniu powództwa cywilnego bez rozpoznania, jeżeli materiał dowodowy ujawniony w toku rozprawy nie wystarcza do rozstrzygnięcia powództwa cywilnego, a uzupełnienie tego materiału spowodowałoby znaczną przewlekłość postępowania. Ponadto w takim przypadku, zgodnie z art. 67 § 2 k.p.k. jeżeli w terminie zawitym 30 dni od daty pozostawienia powództwa cywilnego bez rozpoznania powód cywilny wniesie o przekazanie pozwu sądowi właściwemu do rozpoznawania spraw cywilnych, za dzień zgłoszenia roszczenia uważa się dzień wniesienia pozwu w postępowaniu karnym. Powód cywilny na mocy art. 642 k.p.k. powód cywilny jest tymczasowo zwolniony od obowiązku uiszczenia wpisu od apelacji, zaś oskarżony uiszcza wpis tylko wtedy, gdy jego apelacja dotyczy wyłącznie powództwa cywilnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ