Opóźnienia w wypłacie odszkodowania z NW

Pytanie:

Ponad 8 miesięcy temu mój mąż uległ bardzo ciężkiemu wypadkowi przy pracy. Do dnia dzisiejszego pozostaje w szpitalu. Jest po urazie wielonarządowym, przeszedł szereg operacji, czekają go kolejne. Trudno określić, jak długo pozostanie w szpitalu, jak długo będzie trwała jego rehabilitacja i jaki będzie jej efekt. Każdy z ubezpieczycieli odmawia wypłaty zaliczki na poczet odszkodowania, twierdząc, że wypłata odszkodowania nastąpi po zakończeniu leczenia. Czy jest to zgodne z prawem?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Trzeba wyraźnie odróżnić dwie instytucje: Świadczenia związane z wypadkiem przy pracy (np. odszkodowanie za stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu) oraz świadczenia z ewentualnej polisy ubezpieczeniowej. W tym pierwszym przypadku ogólna zasada jest taka, iż zakład pracy obowiązany jest, po złożeniu stosownego wniosku pracownika, do przesłania dokumentacji powypadkowej oddziałowi ZUS celem ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu. Pracodawca powinien wysłać dokumentację na miesiąc przed upływem okresu pobierania zasiłku. W tym zakresie istnieje możliwość otrzymania zaliczki na poczet odszkodowania, jeżeli nie zostało jeszcze ukończone leczenie a komisja ustali wstępny stopień uszczerbku. Na podobnej zasadzie istnieje możliwość otrzymania od ew. ubezpieczyciela tzw. bezspornej części świadczenia. Jeżeli kwota odszkodowania z tytułu NW jest, zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, zależna od stopnia obrażeń (uszczerbku na zdrowiu), to pomimo niezakończenia leczenia można domagać odszkodowania w takiej części, w jakiej jest ono bezsporne. Inaczej mówiąc, jeśli już na dzień dzisiejszy można ustalić wstępnie, jaki jest uszczerbek na zdrowiu (może być większy ale nie będzie mniejszy), to w tym zakresie ubezpieczyciel obowiązany jest wypłacić odszkodowanie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: