Najem a wykup mieszkania w spółdzielni

Pytanie:

W marcu 1981 r. mąż został członkiem spółdzielni mieszkaniowej i przydział ma mieszkanie. W 1990 r. w całości spłaciliśmy kredyt przypadający na ten lokal. W wyniku trudności finansowych w 1996 r. zalegaliśmy z czynszem i spółdzielnia wypowiedziała umowę. Wszystkie zaległości zostały uregulowane w 1997 r., jednak spółdzielnia pozbawiła nas członkostwa i w 1998 r. podpisaliśmy umowę najmu tylko z mężem. W 2001 r. spółdzielnia wystosowała nową umowę na mnie i męża, która do tej pory obowiązuje. Kredyt przypadający na to mieszkanie w wysokości 213,647 zł, zgodnie z wyliczeniem spółdzielni w 1990 r., został przez nas spłacony. Jak wykupić to mieszkanie w świetle nowej ustawy?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.9.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Najem a wykup mieszkania w spółdzielni

Jak rozumiemy, przez "nową ustawę" rozumie Pani ustawę z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która weszła w życie 31 lipca 2007 roku. Ustawa ta dotyczy jedynie członków spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu. Umowa najmu nie podlega przepisom ustawy. Jak rozumiemy, w chwili obecnej korzysta Pani z lokalu na podstawie takiej właśnie umowy. W związku z tym w opisanej sytuacji nie ma możliwości wykupienia tego mieszkania na podstawie przepisów nowej ustawy.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne