Nowa ustawa o kosztach cywilnych

Pytanie:

"Jestem właścicielem nieruchomości. Chcę oddać sprawę do sądu w celu uzyskania nakazu zapłaty, od najemcy. Najemca zalegał z opłatami i w tej chwili się już wyprowadził. Wiem, że mają zmienić się opłaty w związku ze skierowaniem takiej sprawy do sądu. Od kiedy te zmiany będą obowiązywać i jak dokładnie wyglądają koszty po zmianie?"

Odpowiedź prawnika: Nowa ustawa o kosztach cywilnych

Nowa ustawa o kosztach cywilnych ma wejść w życie z dniem 02.03.2006 r.

Zgodnie z ustawą, opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych.

Czwartą część opłaty pobiera się od pozwu w postępowaniu nakazowym lub upominawczym, z wyłączeniem spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym. 

W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się od pozwu opłatę stałą, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy:

  1. do 2 000 złotych - 30 złotych; 
  2. ponad 2 000 złotych do 5 000 złotych - 100 złotych; 
  3. ponad 5 000 złotych do 7 500 złotych - 250 złotych; 
  4. ponad 7 500 złotych - 300 złotych. 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika