Odsetki od pożyczki a VAT

Pytanie:

Spółka z o.o. udzieliła innej polskiej spółce z o.o. pożyczki. W dniu 01-04-2011 wystawiła fakturę na odsetki od w/w pożyczki ze stawką zwolnioną. Odsetki na dzień dzisiejszy nie zostały zapłacone, a termin spłaty pożyczki wg umowy mija 22-05-2011. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tyt. w/w odsetek i czy spółka prawidłowo wystawiła fakturę ze stawką VAT zwolnioną?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.5.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odsetki od pożyczki a VAT

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) zwalnia się od podatku usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych.

Odnośnie obowiązku podatkowego ustawodawca nie zawarł szczególnych unormowań w zakresie powstania obowiązku podatkowego w VAT dla usług udzielania pożyczek. W związku z tym należy uznać, że obowiązek podatkowy przy pożyczkach powstaje z momentem wykonania usługi. Za moment wykonania usługi należy uznać zapłatę należnych odsetek lub upływ terminu zapłaty należnych odsetek określonego w umowie.

Porady prawne

Zatem spółka prawidłowo zastosowała stawkę zwolnioną, jednak fakturę VAT wystawiła przedwcześnie (powinna być datowana na 22 maja 2011 r.).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne