Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Pytanie:

Uległem wypadkowi w pracy. Obecnie nie mogę pracować, ponieważ jestem na rehabilitacji trzeci miesiąc. Czy mogę domagać się jednorazowego świadczenia odszkodowawczego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odszkodowanie za wypadek przy pracy

10.12.2011

Jednorazowe odszkodowanie dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu jest jednym ze świadczeń z tytułu wypadku przy pracy, przewidzianym w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy wypadkowej. W związku z przedmiotowym świadczeniem należy wyjaśnić, że za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. Natomiast za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie. Można ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie w przypadku spełnienia ww. przesłanek.

Potrzebujesz porady prawnej?