Rozwód a dobro małoletnich dzieci

Pytanie:

Czy opinia wydana przez Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny jest wyrocznią jeśli chodzi o uzyskanie rozwodu? Jestem ojcem 14-letniego syna. Po 20 latach nieudanego związku małżeńskiego postanowiłem wnieść pozew do sądu o rozwód bez orzekania o winie. W sierpniu ubiegłego roku wyprowadziłem się z domu. Zamieszkałem u innej kobiety. Po moim odejściu kontakt z synem był sporadyczny, ponieważ syn nie chciał widzieć mojej obecnej partnerki. Na posiedzeniu pojednawczym, pozwana oświadczyła, że syn kupił pół litra wódki i jak to pozwana stwierdziła, chciał popełnić samobójstwo. Tak też sąd zanotował w protokóle. Sąd skierował mnie,pozwaną i syna do Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego. Ośrodek wydał opinię-że w tej sytuacji nie widzi możliwości rozwodu. Zasugerował, że jeżeli ja będę spotykał się z synem poza miejscem swojego obecnego miejsca zamieszkania to jest możliwość, że sąd da rozwód. Wyjaśniam-opuściłem żonę i syna, ponieważ moje małżeństwo było piekłem. Wpadłem w nerwicę, nie miałem kontaktu z pozwaną od 7 lat. Mam 47 lat i chcę ułożyć sobie normalne życie. Czy opinia z ośrodka decyduje o formalnym rozwiązaniu mojego związku? Mój obecny dom jest otwarty dla mojego syna. Jednak on jest nastawiony przez pozwaną tak, że nie chce mnie odwiedzać. Wręcz żąda, abym spotykał się z nim na ulicy. Nie chcę takich kontaktów.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Rozwód a dobro małoletnich dzieci

Jeśli między małżonkami nastąpił już zupełny i trwały rozkład pożycia (nie mieszkają ze sobą od wielu lat) mogą nie otrzymać rozwodu, jeśli dobro dziecka się temu sprzeciwia. W celu zbadania, czy tak jest, sąd przeprowadza dowód z badania w rodzinnym ośrodku diagnostyczno –konsultacyjnym (RODK). Jeśli biegli z ośrodka stwierdzą, że dziecko nie pogodziło się z rozstaniem rodziców i zawarcie kolejnego planowanego przez męża związku małżeńskiego po otrzymaniu rozwodu, jeszcze pogłębiłoby zły stan psychiczny dziecka, wówczas sąd rozwodowy może zdecydować, że dla dobra dziecka rodzice nie otrzymają rozwodu. Obowiązuje zasada: jeśli małżonkowie mają dziecko, wtedy jego potrzeby muszą ustąpić przed ich potrzebami. Sąd wychodzi z założenia, ze skoro dziecko nie zaakceptowało rozstania małżonków, to umożliwienie mężowi wstąpienia w drugi związek małżeńskie, jest narażaniem dziecka na dodatkowy stres szczególnie, gdy nie akceptuje przyszłej macochy. Sąd ocenia przytoczone okoliczności samodzielnie na podstawie wszystkich dowodów zgromadzonych w sprawie, ale opinia RODK w praktyce jest ważnym dowodem i zwykle sąd respektuje jej postanowienia w podjęciu ostatecznej decyzji. Regulując kontakty ojca z synem na czas postępowania rozwodowego lub decydując o rozwodzie w kontekście dobra dziecka sąd na ogół opiera się w całości na tym, co napisano w opinii szczególnie, jeśli to dodatkowo koresponduje z tym, co np. zeznała matka dziecka o jego reakcji na wyprowadzenie się  ojca  z mieszkania.  

Opinia RODK jest tylko jednym z wielu dowodów i jak każda opinia biegłych może być podważana w postępowaniu sądowym przez powoda lub pozwanego. Jednak w praktyce jest to bardzo trudne co do tego rodzaju opinii, gdyż przeprowadzają je doświadczeni fachowcy. W celu wykazania niewiarygodności takiej opinii trzeba by udowodnić, że biegli byli niekompetentni lub nieprawidłowo ją  przeprowadzili. Jednak zawsze można po rozwodzie, gdy sytuacja się znormalizuje wnieść o zmianę sposobu kontaktowania się z synem i wtedy zostanie przeprowadzona nowa opinia RODK. Taka opinia będzie przeprowadzana również ponownie w kolejnym postępowaniu rozwodowym, gdy obecnie sąd nie orzeknie rozwiązania małżeństwa z uwagi na dobro dziecka. Jeśli biegi ocenią, że wraz z upływem czasu dziecko pogodziło się  rozstaniem rodziców, wtedy nie będzie przeszkód do jego orzeczenia.

Więcej na temat rozwodu w artykułach:

Kiedy nie dostaniesz rozwodu? 

Rozwód

Potrzebujesz porady prawnej?

Dowody w postępowaniu podatkowym

Dowody w postępowaniu podatkowym

Jednym z najistotniejszych etapów każdego postępowania jest postępowanie dowodowe. Co jest dowodem w postępoaniu podatkowym? Podatnik może w zasadzie przedstawić jako dowód wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Przykładowo dowodami (...)

Jak sąd ocenia dowody w postępowaniu cywilnym?

Jak sąd ocenia dowody w postępowaniu cywilnym?

Bez względu na to, z jakim postępowaniem cywilnym masz do czynienia, zastanawiasz się, co może być dowodem w Twojej sprawie. Zasady dotyczące powoływania dowodów dotyczą każdego rodzaju postępowania cywilnego (czyli takiego, do którego mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania (...)

Nowe dowody osobiste od marca 2015 roku

Nowe dowody osobiste od marca 2015 roku

Do 1 marca na starych zasadach Nowe dowody osobiste pojawią się dopiero w marcu, bowiem z 1 stycznia na 1 marca 2015 roku przesunięto termin wejścia w życie nowelizacji przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Opóźnienie jest związane ze skalą i charakterem (...)

Kogo możesz powołać na świadka w swojej sprawie?

Kogo możesz powołać na świadka w swojej sprawie?

  W postępowaniu cywilnym przed sądem możesz i musisz zarazem często przytaczać dowody na swoje twierdzenia. I nie ma tu znaczenia, czy jest to postępowanie procesowe (np. spierasz się o zapłatę z jakiegoś tytułu), czy nieprocesowe (np. gdy chodzi o zniesienie współwł postępowanie (...)

Jakie szczególne dokumenty są uznawane za faktury VAT?

Jakie szczególne dokumenty są uznawane za faktury VAT?

Przepisy rozporządzenia fakturowego uznają za faktury VAT pewne specyficzne dokumenty (par. 17 rozporządzenia fakturowego). Wszystkie te dokumenty przedstawiamy poniżej.   Bilety jednorazowe Za fakturę uznaje się również bilety jednorazowe, wydawane przez podatników uprawnionych (...)

Czy wiesz co może być dowodem w Twojej sprawie (przed sądem cywilnym)?

Czy wiesz co może być dowodem w Twojej sprawie (przed sądem cywilnym)?

Wiedza o istnieniu niektórych rodzajów dowodów, jakie mogą być powoływane przed sądem jest dość powszechna. Któż z nas nie wie, iż można przed sądem przedstawiać dokumenty, powoływać świadków czy też wnioskować o sporządzenie opinii przez biegłego. (...)

Jakie dokumenty mogą być dowodami przed sądem?

Jakie dokumenty mogą być dowodami przed sądem?

Kiedy już jesteś uczestnikiem (stroną) jakiegoś postępowania przed sądem, warto żebyś wiedział jak przebiega postępowanie dowodowe. Kto je przeprowadza i jakie dowody Ty i inni uczestnicy możecie powoływać, innymi słowy co w ogóle może stanowić dowód w sprawie (w postępowaniu (...)

Jakie dowody są dopuszczane w procesie karnym, a jakie nie?

Jakie dowody są dopuszczane w procesie karnym, a jakie nie?

    Kto ma prawo inicjatywy dowodowej? Proces karny nie zna legalnej teorii dowodowej, oddalenie wniosku dowodowego, okoliczności sprawy, strona, oskarżony, sąd, prokurator, dowód, dowody, wnioski dowodowe

Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej

Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej

Jakie ograniczenia kontroli działalności gospodarczej obowiązują? Znaczące zmiany w zakresie kontroli weszły w życie już 1 stycznia 2017 r. na skutek ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (tzw. ustawy deregulacyjnej) z pakietu &b ograniczenia (...)

Kiedy apelacja jest zasadna? - Podstawy apelacji

Kiedy apelacja jest zasadna? - Podstawy apelacji

W procesie cywilnym po wydaniu wyroku przez sąd I instancji każda ze stron ma prawo odwołać się od tego wyroku wnosząc apelację. W obecnym stanie prawnym w procesie cywilnym obowiązuje system apelacji pełnej, pozwalającej sądowi drugiej instancji nie tylko na kontrolę prawidłowości postępowania (...)

Dowody w postępowaniu podatkowym

Dowody w postępowaniu podatkowym

Jednym z najistotniejszych etapów każdego postępowania jest postępowanie dowodowe. Co jest dowodem w postępoaniu podatkowym? Podatnik może w zasadzie przedstawić jako dowód wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Przykładowo dowodami (...)

Jak sąd ocenia dowody w postępowaniu cywilnym?

Jak sąd ocenia dowody w postępowaniu cywilnym?

Bez względu na to, z jakim postępowaniem cywilnym masz do czynienia, zastanawiasz się, co może być dowodem w Twojej sprawie. Zasady dotyczące powoływania dowodów dotyczą każdego rodzaju postępowania cywilnego (czyli takiego, do którego mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania (...)

Nowe dowody osobiste od marca 2015 roku

Nowe dowody osobiste od marca 2015 roku

Do 1 marca na starych zasadach Nowe dowody osobiste pojawią się dopiero w marcu, bowiem z 1 stycznia na 1 marca 2015 roku przesunięto termin wejścia w życie nowelizacji przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Opóźnienie jest związane ze skalą i charakterem (...)

Kogo możesz powołać na świadka w swojej sprawie?

Kogo możesz powołać na świadka w swojej sprawie?

  W postępowaniu cywilnym przed sądem możesz i musisz zarazem często przytaczać dowody na swoje twierdzenia. I nie ma tu znaczenia, czy jest to postępowanie procesowe (np. spierasz się o zapłatę z jakiegoś tytułu), czy nieprocesowe (np. gdy chodzi o zniesienie współwł postępowanie (...)

Jakie szczególne dokumenty są uznawane za faktury VAT?

Jakie szczególne dokumenty są uznawane za faktury VAT?

Przepisy rozporządzenia fakturowego uznają za faktury VAT pewne specyficzne dokumenty (par. 17 rozporządzenia fakturowego). Wszystkie te dokumenty przedstawiamy poniżej.   Bilety jednorazowe Za fakturę uznaje się również bilety jednorazowe, wydawane przez podatników uprawnionych (...)

Czy wiesz co może być dowodem w Twojej sprawie (przed sądem cywilnym)?

Czy wiesz co może być dowodem w Twojej sprawie (przed sądem cywilnym)?

Wiedza o istnieniu niektórych rodzajów dowodów, jakie mogą być powoływane przed sądem jest dość powszechna. Któż z nas nie wie, iż można przed sądem przedstawiać dokumenty, powoływać świadków czy też wnioskować o sporządzenie opinii przez biegłego. (...)

Jakie dokumenty mogą być dowodami przed sądem?

Jakie dokumenty mogą być dowodami przed sądem?

Kiedy już jesteś uczestnikiem (stroną) jakiegoś postępowania przed sądem, warto żebyś wiedział jak przebiega postępowanie dowodowe. Kto je przeprowadza i jakie dowody Ty i inni uczestnicy możecie powoływać, innymi słowy co w ogóle może stanowić dowód w sprawie (w postępowaniu (...)

Jakie dowody są dopuszczane w procesie karnym, a jakie nie?

Jakie dowody są dopuszczane w procesie karnym, a jakie nie?

    Kto ma prawo inicjatywy dowodowej? Proces karny nie zna legalnej teorii dowodowej, oddalenie wniosku dowodowego, okoliczności sprawy, strona, oskarżony, sąd, prokurator, dowód, dowody, wnioski dowodowe

Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej

Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej

Jakie ograniczenia kontroli działalności gospodarczej obowiązują? Znaczące zmiany w zakresie kontroli weszły w życie już 1 stycznia 2017 r. na skutek ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (tzw. ustawy deregulacyjnej) z pakietu &b ograniczenia (...)

Kiedy apelacja jest zasadna? - Podstawy apelacji

Kiedy apelacja jest zasadna? - Podstawy apelacji

W procesie cywilnym po wydaniu wyroku przez sąd I instancji każda ze stron ma prawo odwołać się od tego wyroku wnosząc apelację. W obecnym stanie prawnym w procesie cywilnym obowiązuje system apelacji pełnej, pozwalającej sądowi drugiej instancji nie tylko na kontrolę prawidłowości postępowania (...)

Kiedy można żądać wznowienia postępowania administracyjnego?

Kiedy można żądać wznowienia postępowania administracyjnego?

  Wznowienie postępowania administracyjnego pozwala na uchylenie wydanej decyzji administracyjnej, która jest ostateczna i wydanie - po przeprowadzeniu nowego postępowania - nowej decyzji administracyjnej. Wznowienie postępowania może dotyczyć tylko ostatecznej decyzji administracyjnej. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Rozwód a dobro małoletnich dzieci

Rozwód a dobro małoletnich dzieci

Co dokładnie oznacza termin "wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków"? Czy jeżeli mężczyzna chce się rozwieść z żoną (mają 2 letnią córkę) ale - zostawia (...)

Nie udzielenie rozwodu

Nie udzielenie rozwodu

Po jakim czasie w przypadku nie udzielenia rozwodu przez sąd (bez orzekania winy) można złożyć kolejny pozew o rozwód? Prawo nie przewiduje ram czasowych dla złożenia kolejnego pozwu o rozwód. (...)

Dobro dziecka pozamałżeńskiego a rozwód

Dobro dziecka pozamałżeńskiego a rozwód

Badanie w ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym wykazało, że orzeczenie rozwodu zaszkodzi dobru małoletnich, wspólnych dzieci małżonków. Jeden z małżonków ma pozamałżeńskie małoletnie dziecko (...)

Rozwód a opieka nad dzieckiem

Rozwód a opieka nad dzieckiem

Czy fakt, że jestem opiekunem prawnym dziecka konkubiny może mieć wpływ na orzeczenie rozwodu? 1. Zgodnie z kodeksem rodzinnym, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, (...)

Wyrok w sprawie karnej a wina rozkładu pożycia

Wyrok w sprawie karnej a wina rozkładu pożycia

Żona wniosła pozew o rozwód z żądaniem uznania mnie za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Tuż przed złożeniem pozwu, zapewne za namową adwokata, złożyła doniesienie do prokuratury (...)

FORUM PRAWNE

Separacja czy rozwód

Separacja czy rozwód Jestem w trakcie rozwodu, bez orzekania winy i mam za sobą pierwszą rozprawę. Przede mną druga i własnie gdzieś usłyszałam, że pomimo tego że ja i mój mąż chcemy się (...)

Jak wygląda sprawa rozwodowa??? Help!!!

Jak wygląda sprawa rozwodowa??? Help!!! Wkrótce mam rozprawę rozwodową. Ja i mój mąż mamy adwokatów i pewnie damy sobie nieźle "czadu". Mąż wniósł o rozwód mimo że mamy maleńkie dziecko (...)

SEPARACJA!

SEPARACJA! Chcialam zapytac,jak dlugo i w jakich przypadkach moze trwac okres separacji orzeczonej przez sad,jakie mozliwosci granice posiada taki stan rzeczy-slyszalam,ze na kazde dziecko w malzenstwie (...)

sprawa o alimenty na matkę

sprawa o alimenty na matkę Witam!! mam problem mój były mąż płaci alimenty na naszego syna w chwili obecnej nasza sytuacja się zmieniła nie mam pracy czy mogę zażądać od niego alimentów i (...)

pozew o podwyższenie alimentów a nowa rodzina

pozew o podwyższenie alimentów a nowa rodzina Witam Parę dni temu mąż dostał pozwe o podwyzszenie alimentów z 500zl do 1500zl. Maż ma 3,5 letnią córkę z byłą żoną, na która (...)

separacja

separacja Mój mąz zdradzil mnie z inna kobietą. Bylismy malżeństwem 8 lat. mamy dwoje dzieci. Wyprowadzilam sie do rodzicow. Nie chce juz mieć z nim nic wspólnego. Zreszta nie ma sensu poniewaz (...)

Porady prawne