Sankcje za brak uzupełnienia kapitału

Pytanie:

"Czy w przypadku nieuzupełnienia kapitału zakładowego do wymaganej wysokości są przewidziane sankcje karne, prawne, karno-skarbowe wobec spółki, wspólników lub zarządu? "

Odpowiedź prawnika: Sankcje za brak uzupełnienia kapitału

Sankcje za nieuzupełnienie kapitału zakładowego do wysokości wymaganej przez kodeks spółek handlowych określone są w art. 623 k.s.h. Zgodnie z par. 3 tego artykułu, w razie nie zastosowania się do obowiązku aktualizacji postanowień umów i statutów spółek (a więc także zwiększeniem wysokości kapitału zakładowego), sąd rejestrowy może z urzędu lub na wniosek osoby mającej interes prawny wezwać spółkę do usunięcia naruszenia w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy. Jeżeli spółka nie uczyni zadość wezwaniu, sąd może także z urzędu wydać postanowienie o rozwiązaniu spółki. Ponadto, zgodnie z art. 624 par. 4 k.s.h., jeżeli spółka nie podniesie do wymaganej wysokości swego kapitału zakładowego, akcjonariusze lub wspólnicy takiej spółki nie mogą pobierać dywidendy ani innych świadczeń od spółki do czasu podniesienia wartości kapitału zakładowego do wymagań określonych w k.s.h. Kodeks karny skarbowy nie przewiduje sankcji za niedopełnienie wymogów wynikających z k.s.h.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika