VAT od podatku od nieruchomości przy czynszu najmu

Pytanie:

Wynajmujemy lokal biurowy od spółdzielni mieszkaniowej od 2000 r., do każdej faktury jest nam doliczany podatek od nieruchomości, do którego jest nam naliczany podatek VAT 22%. Nasze pytanie dotyczy tego czy do podatku od nieruchomości może być doliczany podatek VAT? Jest to dla nas niezrozumiałe jak od podatku może być naliczany podatek VAT.

Masz inne pytanie do prawnika?

28.12.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: VAT od podatku od nieruchomości przy czynszu najmu

Jednoznaczna odpowiedź jest możliwa wyłącznie w oparciu o treść konkretnej faktury. Co do zasady bowiem cena za usługę (w tym wypadku najem) jest przez strony ustalana dowolnie. Nie ma przeszkód, aby cena ta uwzględniała podatek od nieruchomości opłacany przez wynajmującego czy też wszelkie inne ponoszone przez niego koszty.

W żadnym razie jednak podatek nieruchomości nie może być wykazywany jako osobna pozycja faktury i opodatkowany podatkiem VAT. Podatek od nieruchomości nie jest bowiem ani towarem, ani również usługą, a więc nie może podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. Prawidłowym i najkorzystniejszym sposobem przerzucenia na najemcę kosztu podatku od nieruchomości jest wystawienie noty księgowej lub innego dowodu księgowego (a nie faktury).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne