Wykluczenie uczestnika z przetargu

Pytanie:

"Gmina ogłosiła przetarg na dokumentację techniczną dotyczącą kompleksowego zmodernizowania obiektu jakim jest budynek wielorodzinny. Dokumentacja została wykonana zgodnie z założeniami. Następnie Zamawiający przystąpił do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych. Do przetargu przystąpiła ta sama firma ( nasza firma ), która wykonała dokumentację, do tego proponując najniższą cenę. Czy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane może przystąpić wykonawca, który sporządził dokumentację techniczną?"

Odpowiedź prawnika: Wykluczenie uczestnika z przetargu

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udziału podmioty określone w art. 22 i nie podlegające wykluczeniu w zw. z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie znajdujemy podstaw dla wykluczenia Państwa z postępowania na podstawie tych przepisów. W szczególności nie może być podstawą wykluczenia fakt, iż firma ubiegająca się o udzielenie zamówienia wykonała poprzednie zamówienie publiczne zgodnie z umową.

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika