Założenie działalności w Polsce przez obywatela UE

Pytanie:

Osoba z Kartą Pobytu Obywatela EU chce założyć działalność gospodarczą w Polsce. Jakie wymagania musi spełnić w zależności od formy tej działalności? Jakie wymagania musi spełnić osoba z EU, która chce w Polsce założyć działalność gospodarczą? Osoba ta jest obywatelem niemieckim, posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE.

Masz inne pytanie do prawnika?

30.3.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Założenie działalności w Polsce przez obywatela UE

Stosownie do zapisów art. 13 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, osoby zagraniczne (a więc między innymi osoby fizyczne nieposiadające obywatelstwa polskiego) z państw członkowskich Unii Europejskiej, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Tak więc obywatel niemiecki może założyć działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatel polski, zamieszkujący w Polsce. W celu założenia działalności, powinien zarejestrować się w ewidencji działalności gospodarczej, uzyskać numer Regon, NIP, ewentualnie zarejestrować się w ZUS-ie. Szczegółowe kwestie związane z zarejestrowaniem działalności zostały opisane w poradzie: Podstawowe obowiązki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

Obywatel niemiecki może również być również na takich samych zasadach jak obywatel polski wspólnikiem spółki, handlowej,  którą to spółkę rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Poniżej zostały wskazane porady omawiające najczęściej występujący typ spółek: spółkę jawną i spółkę z o.o. Charakter prawny spółki jawnej - ogólna charakterystyka oraz  Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? - Sekwencja czynności 

Porady prawne

Można dodać, że obywatele UE mogą również czasowo świadczyć usługi na zasadach określonych w przepisach Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2) bez konieczności uzyskiwania wpisu do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne