Zmiana adresu siedziby spółki akcyjnej

Pytanie:

Jesteśmy spółką akcyjną. Zgodnie ze statutem spółki, siedzibą Spółki jest miasto Toruń. Za miesiąc zmieniamy adres siedziby. Będziemy wynajmować nowe pomieszczenia także w Toruniu. Jakie obowiązki w związku z tym dotyczą Spółki Akcyjnej? Jaki formularz KRS należy wypełnić i złożyć? Jakie załączniki? Czy podobne zmiany dotyczą nr NIP, REGON?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.2.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zmiana adresu siedziby spółki akcyjnej

Odpowiedź na to pytanie wbrew pozorom nie jest prosta. Przede wszystkim należy podkreślić, iż zgodnie z postanowieniami przepisu artykułu 304 kodeksu spółek handlowych jednym z postanowień statutu spółki akcyjnej jest wskazanie jej siedziby. Z racji tego, iż spółka akcyjna jest osobą prawną, gdy chodzi o jej siedzibę, należy stosować ogólne przepisy kodeksu cywilnego (brak odmiennych postanowień na ten temat w kodeksie spółek handlowych).
Zatem siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający. Siedzibą spółki akcyjnej będzie więc z zasady miejscowość, w której ma siedzibę zarząd spółki. W statucie wystarczy podanie nazwy miejscowości, a nie dokładnego adresu siedziby zarządu. W doktrynie prawa przyjmuje się, iż niecelowe jest podawanie jako siedziby nie tylko nazwy miejscowości, lecz także jej dokładnego adresu, gdyż w razie zmiany adresu w obrębie tej samej miejscowości należy wtedy dokonać zmiany statutu z zachowaniem wszelkich przewidzianych na tę okoliczność wymogów. Jeżeli zatem zmieniacie Państwo tylko adres w Toruniu, to nie ma potrzeby dokonywania jakichkolwiek zmian, gdyż siedziba pozostaje ta sama. Jeżeli jednak faktycznie zmienia się siedziba na inną miejscowość, to wtedy należy rzeczywiście dokonać zmian statutu. Zmiana statutu natomiast staje się skuteczna dopiero z chwilą wpisu tej zmiany do KRS i rzeczywiście zgłoszenie tej zmiany jest obowiązkowe. Obowiązek zgłoszenia zmiany statutu spoczywa na zarządzie spółki, który ma tego dokonać w ciągu 3 miesięcy od powzięcia odpowiedniej uchwały. Obowiązkowym załącznikiem w takim wypadku jest ujednolicona treść statutu, po dokonanych zmianach. Natomiast po dokonaniu tych czynności, zarząd spółki akcyjnej obowiązany jest dokonać zgłoszenia zmiany statutu do urzędu skarbowego.Na stronach naszego serwisu znajduje się wzór formularza, który należy złożyć w KRS w przypadku zmian rejestracyjnych w spółce akcyjnej Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (KRS-Z3)

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: