20.1.2014

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Krótki poradnik dla kupującego mieszkanie z licytacji komorniczej

Jak kupić mieszkanie z licytacji? Od czego zacząć? Jakie obowiązki spoczywają na kupującym?

Nie jest tajemnicą, że zakup mieszkania z licytacji komorniczej  może być bardzo opłacalny. Jeśli rzeczywiście znajdziemy odpowiadające nam mieszkanie i uda się je nabyć w cenie zbliżonej choćby do ceny wywoławczej, możemy wiele zaoszczędzić.

Niestety, zainteresowanych nie ominie przeglądanie a wręcz śledzenie ogłoszeń o licytacjach. Często znalezienie właściwego mieszkania stanowi łut szczęścia. W dobie wszechobecnego Internetu jest to oczywiście znacznie uproszczone – wystarczy regularnie odwiedzać portale na których można znaleźć ogłoszenia o licytacjach.

Porady prawne

Najnowsze informacje o licytowanych lokalach można znaleźć na stronach:

http://www.komunikaty.pl oraz

http://www.licytacje.komornik.pl/

Wyszukiwarki znajdujące się na powyższych stronach, oferują możliwość wyboru m. in. miejscowości, ceny, powierzchni mieszkań, co znacznie ułatwia znalezienie interesującej nas nieruchomości.

Ogłoszenie o licytacji zawiera cenne informacje dla zainteresowanego. Znajdziemy w nim:

- wszystkie dane dotyczące nieruchomości (powierzchnię, adres, numer księgi wieczystej i oczywiście cenę nieruchomości oraz cenę wywoławczą). Numer księgi wieczystej to także ważne źródło istotnych wiadomości o mieszkaniu. Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: http://ekw.ms.gov.pl po wpisaniu numeru, możemy bowiem zapoznać się z elektroniczną księgą wieczystą nieruchomości. Jeśli jednak mieszkanie nie ma w ogóle założonej księgi (np. spółdzielcze własnościowe) bądź też posiada wyłącznie księgę tradycyjną, wówczas nie skorzystamy z takiej możliwości. Przeglądnięcie tej ostatniej będzie możliwe tylko w sądzie właściwym dla miejsca położenia nieruchomości,

- informację o wysokości rękojmi. Jest to kwota odpowiadająca 10% ceny wywoławczej lokalu. Należy ją uiścić na rachunek bankowy komornika wskazany w ogłoszeniu bądź  przedłożyć książeczkę oszczędnościową zaopatrzoną w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmia może też być „uiszczona” poprzez zablokowanie  środków na rachunku bankowym wraz z pełnomocnictwem do dysponowania zablokowanymi środkami stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi,

- termin wpłaty rękojmi. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, jednakże warunki licytacyjne mogą przewidywać wcześniejszy, przykładowo dwutygodniowy termin,

- termin w którym można oglądać mieszkanie. Przeważnie komornicy wyznaczają tylko jeden dzień wskazując godziny, w których można wejść do lokalu i zobaczyć go przed zakupem. Dokumenty dotyczące postępowania licytacyjnego można natomiast przeglądać w biurze komornika,

- termin posiedzenia licytacyjnego.

Jeśli już znajdziemy odpowiadające nam mieszkanie, warto zapoznać się z księgą wieczystą nieruchomości i koniecznie dokładnie oglądnąć mieszkanie w terminie wyznaczonym przez komornika.

Kolejnym krokiem, przybliżającym nas do nabycia nieruchomości będzie złożenie rękojmi. Nie jest to mała suma. Zakładając, że cena wywoławcza mieszkania wyniesie 250 000,00 zł wysokość rękojmi jaką należy wpłacić wynosi 25 000,00 zł. Przeważnie wpłat dokonuje się poprzez przelew na rachunek bankowy komornika, jednakże możliwe jest, przykładowo, zablokowanie środków w odpowiedniej wysokości, na naszym rachunku bankowym. W przypadku przebicia wskazanej przez nas ceny przez innego uczestnika licytacji, wpłacona przez nas suma ulega zwrotowi bądź zwolnieniu. Jeśli to jednak my wygramy licytację, wpłata jest zaliczana na cenę nieruchomości. 

Jeśli już dokonamy wyboru mieszkania, zobaczymy je i wpłacimy rękojmię nie pozostaje nam nic innego jak uczestniczyć w licytacji, która ma miejsce w czasie i miejscu wskazanym przez komornika w ogłoszeniu.

Na wstępie komornik poda najważniejsze dane dotyczące licytacji oraz jej przedmiotu a następnie uczestnicy zgłoszą swoje propozycje ceny za nieruchomość. Takie zgłoszenie nie może być niższe niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych. Jeśli wobec powyższego, cena wywoławcza będzie wynosić 200 000,00 zł możliwe jest licytowanie ceny 200 000,00 zł jako pierwszej a następne postąpienie musi już wynosić co najmniej 202 000,00 zł. Zgłoszenie ceny wyższej od poprzednio zaoferowanej powoduje, że cena niższa przestaje wiązać. Jeśli natomiast żaden z uczestników nie poda ceny wyższej od ostatnio zgłoszonej, komornik uprzedzając obecnych, że po trzecim obwieszczeniu dalsze zgłoszenie ofert nie będzie możliwe, obwieści trzykrotnie ostatnio zaofiarowaną cenę, zamknie przetarg i wymieni licytanta, który zaoferował najwyższą cenę.

Następną czynnością jest wydanie postanowienia o przybiciu. Jeśli to właśnie my zaproponujemy najwyższą cenę i zostanie ona trzykrotnie obwieszczona, sąd powinien wydać postanowienie stwierdzające tę okoliczność, a więc postanowienie o przybiciu. Orzeczenie takie może być wydane i ogłoszone na tym samym posiedzeniu, na którym prowadzono licytację bądź też wydane w terminie późniejszym. Jak każde postanowienie podlega ono zażaleniu w związku z czym sąd może wydać postanowienie o przysądzeniu własności dopiero po uprawomocnieniu się orzeczenia o przybiciu. Przybicie i przysądzenie własności to bowiem dwie odrębne czynności – pierwsza zamyka etap licytacji, druga powoduje przeniesienie własności nieruchomości na nabywcę i jest podstawą do ujawnienia prawa w księdze wieczystej – dlatego konieczne jest także złożenie wniosku o dokonanie wpisu prawa własności w księdze wieczystej nieruchomości.

Co ważne  - postanowienie o przysądzeniu własności zostanie wydane dopiero po spełnieniu warunków licytacyjnych, a więc przede wszystkim wpłacenia ceny za nieruchomość na wezwanie sądu.  Od chwili uprawomocnienia takiego postanowienia możemy już uważać się za właścicieli nieruchomości.  

Na koniec warto wspomnieć o tym, że nabycie lokalu mieszkalnego podlega zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych. Wyjątkiem jest nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, gdyż podlega ono opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

(pg)

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

----
Jakie warunki należy spełnić, aby nabyć nieruchomość na licytacji komorniczej?

Jakie warunki należy spełnić, aby nabyć nieruchomość na licytacji komorniczej?

Aby móc przystąpić do licytacji nieruchomości, należy spełnić pewne wymogi zwane warunkami licytacyjnymi. Bez ich realizacji, nie będziemy mogli uczestniczyć w przetargu i ostatecznie kupić po okazyjnej cenie np. mieszkania. Jakie są warunki licytacyjne? Podstawowe dwa warunki, (...)

Licytacja komornicza mieszkania z obciążeniami

Licytacja komornicza mieszkania z obciążeniami

Nierzadko zdarza się, że mieszkanie zakupione na licytacji komorniczej obciążone jest ograniczonymi prawami rzeczowymi. Tak się dzieje w przypadku gdy na nabywanym mieszkaniu została ustanowiona hipoteka dla zabezpieczenia kredytu czy też służebność osobista. Co się dzieje z obciążeniami? (...)

Obwieszczenie o licytacji - egzekucja z nieruchomości

Obwieszczenie o licytacji - egzekucja z nieruchomości

Aby móc sprzedać nieruchomość w drodze licytacji, komornik musi powiadomić zainteresowanych o tej okoliczności. Obwieszczenie o licytacji jest instytucją pozwalającą na dotarcie wiadomości o toczącym się postępowaniu do szerszego grona odbiorców. Oczywiście zasady obwieszczania (...)

Mieszkanie z licytacji komorniczej – dlaczego warto je kupić?

Mieszkanie z licytacji komorniczej – dlaczego warto je kupić?

W ostatnich latach nastąpił wzrost cen mieszkań. Szczególnie w dużych miastach, jak Warszawa, Kraków czy Wrocław, cena za metr kwadratowy mieszkania jest bardzo wysoka. I o ile deweloperzy zaczynają kusić atrakcyjnymi promocjami, o tyle cena mieszkań z rynku wtórnego utrzymuje (...)

Dlaczego mieszkania trafiają na licytacje komornicze?

Dlaczego mieszkania trafiają na licytacje komornicze?

Brak możliwości spłaty zobowiązań jest najczęstszą przyczyną zlicytowania nieruchomości dłużnika. Nie jest to jednak jedyna możliwość. Jakie są inne powody licytacji nieruchomości? Dłużnicy Licytacja komornicza nieruchomości jest jednym ze sposobów zaspokojenia należności (...)

Mieszkanie z licytacji komorniczej – na co uważać?

Mieszkanie z licytacji komorniczej – na co uważać?

Atrakcyjna cena mieszkań z licytacji komorniczych bardzo często jest elementem decydującym przy wyborze tej drogi kupna nieruchomości. Nierzadko jednak z niską ceną wiążą się niebezpieczeństwa, które należy rozważyć  przed przystąpieniem do licytacji. Jakie zagrożenia mogą (...)

Wakacje bez ochrony danych...

Wakacje bez ochrony danych...

Wakacje mogą Cię sporo kosztować. Bądź czujny! Wakacje - dla wielu to czas zasłużonego relaksu i oderwania od codziennych spraw. Podczas gdy jedni korzystają z odpoczynku, niektórzy czekają na potknięcie tych pierwszych, wykorzystując wszelkie informacje pozwalające dokonać (...)

Prezydent RP podpisał ustawę, która przyśpieszy informatyzację polskiego sądownictwa

Prezydent RP podpisał ustawę, która przyśpieszy informatyzację polskiego sądownictwa

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizację ustawy - Kodeks postępowania cywilnego wprowadzającą rozwiązania informatyczne, które ułatwią pracę wymiaru sprawiedliwości. – "Konsekwentnie przenosimy polskie sądownictwo z ery papierowej (...)

Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

  Umowa z deweloperem - podstawowe zasady   Oferta, z jaką wychodzi do klientów deweloper powinna zawierać pełną informację o terenie, na którym ma powstać budynek, projekt budynku, mieszkania, wyposażenie i standard, określać też cenę za 1 m2 i termin realizacji (...)

Będą e-licytacje komornicze nieruchomości

Będą e-licytacje komornicze nieruchomości

Rząd przyjął projekt wprowadzający e-licytacje komornicze nieruchomości Rada Ministrów przyjęła 8 grudnia br. przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, który przewiduje wprowadzenie e-licytacji komorniczej (...)

Skuteczna pomoc dla zadłużonych

Skuteczna pomoc dla zadłużonych

Wpadnięcie w niemożliwe lub trudne do spłacenia długi nie powinno spychać człowieka na margines społeczny i z dnia na dzień pozbawiać go wszystkiego. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało przełomowe rozwiązania, które pozwolą takim osobom bezpiecznie wyjść z zadłużenia (...)

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Stan faktyczny W trakcie rozwodu wydano tymczasowe postanowienie sądowe nakazujące mężowi wpłacanie tytułem zabezpieczenia rodziny kwoty 550 zł. Mąż niestety nigdy nic nie wpłacił. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia zostało wydane 29.11.2004 r., na podstawie art. 443 par. 1 kpc (...)

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Zakup mieszkania od dewelopera jest bezpieczniejszy Weszła w życie nowa ustawa deweloperska, dzięki której nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym będą lepiej chronieni – odzyskają całość wpłaconych pieniędzy nawet w przypadku upadłości dewelopera. Urząd Ochrony Konkurencji (...)

Co komornik może zabrać dzieciom?

Co komornik może zabrać dzieciom?

Wystawi na licytację sprezentowany rower, a nawet domowego psa lub kota. Jak można się przed tym bronić? Poruszenie internautów wzbudziła sprawa z Wejherowa, gdzie komornik zajął psa pięcioletniej dziewczynki. Rasowy terier - wabiący się Kulka - był zarejestrowany zgodnie z przepisami (...)

Zajęcie jako pierwszy etap egzekucji z nieruchomości

Zajęcie jako pierwszy etap egzekucji z nieruchomości

Egzekucja z nieruchomości to innymi słowa egzekucja z własności nieruchomości - prowadzi ona bowiem do zmiany w prawie własności nieruchomości. Zajęcie jest pierwszym etapem egzekucji z nieruchomości, prowadzącej ostatecznie do jej sprzedaży licytacyjnej.  Aby do niego doszło, niezbędne (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie (...)

Co to jest gminne prawo pierwokupu?

Co to jest gminne prawo pierwokupu?

  Dzięki wolności gospodarczej, w obrocie prawnym istnieje swoboda przy wyborze kontrahenta. Oznacza to, że przykładowo zbywca może wybrać spośród wielu oferentów tego, kto najbardziej mu odpowiada, kierując się określonymi przez siebie, nawet nieuzasadnionymi względami. (...)

Co się stanie z majątkiem upadłego konsumenta?

Co się stanie z majątkiem upadłego konsumenta?

  Część osób niebędących w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych będzie wkrótce miała prawo ogłosić upadłość. Z końcem marca 2009 r. wprowadzony zostanie nowy typ postępowania oddłużeniowego, określanego jako upadłość konsumencka. Możliwość tzw. upadłości (...)

Nabycie mieszkania z lokatorem - opinia prawna

Nabycie mieszkania z lokatorem - opinia prawna

Stan faktycznyW zeszłym tygodniu kupiłam dla siebie mieszkanie na rynku wtórnym. Mieszkanie było wcześniej wynajmowane, na ogół studentom, i wymaga generalnego remontu. Oczywiście przed podpisaniem aktu notarialnego zapoznałam się z odpisem z księgi wieczystej (nie były tam wpisane (...)

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na wakacjach - pod okiem rodziców Wakacyjna beztroska sprzyja różnego rodzaju zagrożeniom, na które narażone są dzieci i młodzież. Pamiętajmy, że urlop nie zwalnia rodziców i opiekunów z odpowiedzialności za bezpieczeństwo (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze (...)

Jak zabezpieczyć się przed stratą mieszkania przez długi ojca?

Jak zabezpieczyć się przed stratą mieszkania przez długi ojca?

Miesiąc temu zmarł mój tata. Był on właścicielem mieszkania w którym obecnie mieszkam w raz z moją mamą. Problem pojawił się, kiedy dowiedziałyśmy się że mój tata za życia pozaciągał (...)

Eksmisja lokatora

Eksmisja lokatora

Mam możliwość zakupu mieszkania na egzekucji komorniczej. W mieszkaniu jest zameldowana kobieta z dzieckiem, która przed licytacją była właścicielką mieszkania. W wynika zadłużenia spowodowanego (...)

Pieniądze z licytacji komorniczej masy spadkowej

Pieniądze z licytacji komorniczej masy spadkowej

Jeden z trzech spadkobierców, zajmujący mieszkanie po mamie doprowadził do znacznego zadłużenia mieszkania nie płacąc czynszu. Do tej pory nie przeprowadzono sądownego działu spadku. Mieszkanie (...)

Licytacja zajętej nieruchomości

Licytacja zajętej nieruchomości

Od 1999 roku mieszkam w mieszkaniu służbowym mojego pracodawcy. W tym samym roku zameldowałem się w nim (za zgodą pracodawcy). Umowa najmu jest na czas wykonywania obowiązków służbowych (czyli (...)

Obwieszczenia o licytacjach komorniczych

Obwieszczenia o licytacjach komorniczych

Na stronie prowadzonej przez Krajową Radę Komorniczą znaleźć można obwieszczenia o licytacjach. Telefonicznie dowiedziałem się, że komornicy mają obowiązek umieszczać tam informacje o licytacji (...)

Licytacja nieruchomości konkubiny

Licytacja nieruchomości konkubiny

Konkubinę czeka egzekucja z nieruchomości stanowiącej mieszkanie własnościowe. Konkubent zamieszkuje w tym mieszkaniu. Jest zameldowany na pobyt stały, dodatkowo ma sporządzoną umowę najmu części (...)

Przysądzenie własności tytułem egzekucyjnym

Przysądzenie własności tytułem egzekucyjnym

Czy prawomocne postanowienie sądu o przysądzeniu nieruchomości (wydane w wyniku zakupu na licytacji komorniczej) jest wystarczającą podstawą prawna do przeprowadzenia eksmisji, czy też konieczne (...)

Sprzedaż mieszkania w licytacji komorniczej a prawo użytkowania

Sprzedaż mieszkania w licytacji komorniczej a prawo użytkowania

Czy prawo użytkowania mieszkania utrzymuje się mimo sprzedaży mieszkania w licytacji komorniczej? W przypadku zasądzenia przez sąd sprzedaży mieszkania sprzedaż zostanie przeprowadzona w drodze (...)

Licytacja nieruchomości a zaspokojenie wierzyciela

Licytacja nieruchomości a zaspokojenie wierzyciela

Chcę kupić nieruchomość w drodze licytacji komorniczej. Obciążenia na hipotece tej nieruchomości przekraczają znacznie wartość nieruchomości. Czy cena wylicytowana przeze mnie w drodze licytacji (...)

Wymeldowanie na wniosek

Wymeldowanie na wniosek

Zakupiłam mieszkanie na licytacji komorniczej. Prawnik mojego lokatora przekazał mi klucze do pustego mieszkania (zgodnie z zaleceniem lokatora ). Lokator w rzeczywistości się wyprowadził, opróżnił (...)

Egzekucja z wkładu mieszkaniowego

Egzekucja z wkładu mieszkaniowego

Mój dłużnik posiada mieszkanie spółdzielcze. Chciałbym egzekwować swoją wierzytelności z tego mieszkania, a dokładnie z wkładu mieszkaniowego w spółdzielni - mieszkanie jest spółdzielcze (...)

Dom zakupiony na licytacji komorniczej

Dom zakupiony na licytacji komorniczej

W jaki sposób mogę ustalić na jakiej podstawie (najmu czy własności) zamieszkują osoby w przeznaczony do licytacji domu? Czy komornik powinien znać powyższy stan i kiedy powinien on być ujawniony (...)

Kupno mieszkania na licytacji a zaległy czynsz

Kupno mieszkania na licytacji a zaległy czynsz

Przebiłam na licytacji komorniczej mieszkanie własnościowe. Wiem, że po takiej licytacji mieszkanie jest wolne od praw osób trzecich z tytułu różnych obciążeń. Jednak do kredytu wymagane jest (...)

Odpowiedzialność dewelopera z tytułu rękojmi za wady

Odpowiedzialność dewelopera z tytułu rękojmi za wady

Czy w stosunku do dewelopera znajdują zastosowanie przepisy dotyczące rękojmi za wady rzeczy sprzedanej? Szczególny reżim odpowiedzialności za wady sprzedanej rzeczy jest kształtowany przez (...)

Zakup mieszkania z lokatorami

Zakup mieszkania z lokatorami

Na licytacji komorniczej zakupiłem mieszkanie z lokatorami. Lokatorzy nie chcą się dobrowolnie wyprowadzić, a ja chcę się wprowadzić jak najszybciej. Czy mam prawo podejmować działania utrudniające (...)

Eksmisja lokatora z nabytej nieruchomości

Eksmisja lokatora z nabytej nieruchomości

Kupiłem dom z lokatorką i jej dwójką dzieci. Żona pojechała do zakupionego domu i powiedziała lokatorowi , ze jest właścicielem tego domu. Przedstawiła akt notarialny kupna domu. Lokatorka powiedziała, (...)

Nabycie mieszkania w spółdzielni na licytacji

Nabycie mieszkania w spółdzielni na licytacji

Chcę nabyć na licytacji komorniczej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Dłużnik - właściciel mieszkania nie spłacił kredytu z banku (był on zabezpieczony wpisem na hipotece tego mieszkania). (...)

Uzyskanie danych osobowych ze zbioru PESEL

Uzyskanie danych osobowych ze zbioru PESEL

Nabyłem mieszkanie na licytacji komorniczej i obecnie chciałem złożyć pozew o eksmisję zamieszkujących tam osób. Ponieważ nie wiem kto dokładnie tam zamieszkuje, a więc kogo powinienem pozwać, (...)

Koszty utrzymania lokalu

Koszty utrzymania lokalu

Kupiłem mieszkanie własnościowe na licytacji komorniczej. Poprzedni lokator wyprowadził się dopiero po roku. Mieszkanie należy do wspólnoty. Od daty nabycia opłacam zaliczkę na koszty zarządu (...)

Wymeldowanie lokatorów z mieszkania z licytacji

Wymeldowanie lokatorów z mieszkania z licytacji

Czy jeśli kupuje się mieszkanie z licytacji komorniczej i poprzedni zameldowani w tym mieszkaniu przebywają już kilka lat za granicą, to czy można ubiegać się o wymeldowanie ich z tego miejsca, (...)

Zakup nieruchmości na licytacji komorniczej

Zakup nieruchmości na licytacji komorniczej

Licytant wpłaca pełną kwotę za nieruchomość komornikowi po wygranej licytacji i po przysądzeniu własności. Jakich czynności musi dokonać licytant od tego momentu i ile czasu potrzeba by stał (...)

Ugoda z bankiem podczas postępowania egzekucyjnego

Ugoda z bankiem podczas postępowania egzekucyjnego

Rok temu na wniosek wierzyciela (kredyt w banku na budowę domu) komornik zajął nieruchomość i moją pensję. Do tej pory nie było ani jednej licytacji domu. Oszacowanie nieruchomości odbyło się (...)

Postanowienie o przysądzeniu własności

Postanowienie o przysądzeniu własności

Kupiłam na licytacji komorniczej mieszkanie w spółdzielni. W tej sytuacji nie dysponuję aktem notarialnym tylko mam wydane postanowienie o przeniesieniu własności. Ze względu na różne sytuacje (...)

Przysądzenie własności a eksmisja

Przysądzenie własności a eksmisja

Kupiłem nieruchomość stanowiącą budynek administracyjny o powierzchni około 1200 metrów kwadratowych na licytacji komorniczej. W budynku tym zameldowana na stale jest kobieta w wieku lat 50 z pełnoletnim (...)

Pełnomocnictwo do udziału w licytacji

Pełnomocnictwo do udziału w licytacji

Kiedy i/lub dla kogo wymagane jest pełnomocnictwo do udziału w licytacji komorniczej? Zgodnie z art. 977 pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone setOstatni( '1' );dokumentem (...)

Spłata długu po licytacji komorniczej

Spłata długu po licytacji komorniczej

Dłużniczce kilka dni temu komornik zlicytował mieszkanie. To dłużnika zmobilizowało i pozyskał pieniądze na spłatę długów. Sąd nie udzielił jeszcze przybicia. Czy w takiej sytuacji, jeśli (...)

Tymczasowe aresztowanie a wymeldowanie

Tymczasowe aresztowanie a wymeldowanie

Zakupiłam mieszkanie na licytacji komorniczej. Prawnik mojego lokatora przekazał mi klucze do pustego mieszkania (zgodnie z zaleceniem lokatora ). Lokator w rzeczywistości się wyprowadził, opróżnił (...)

Licytacja komornicza - dalszy los lokatorów

Licytacja komornicza - dalszy los lokatorów

Co się dzieję z lokatorami zamieszkującymi mieszkanie zlicytowane na licytacji komorniczej? W przypadku zlicytowania mieszkania, dalsze losy lokatorów w dużej mierze zależą od woli nowego (...)

Opodatkowanie PCC kupna od komornika

Opodatkowanie PCC kupna od komornika

Zakupiłam mieszkanie na licytacji komorniczej i otrzymałam postanowienie o przysądzeniu własności. Czy muszę zapłacić 2% podatek od czynności cywilnoprawnych? Spotykam się ze sprzecznymi wyjaśnieniami, (...)

FORUM PRAWNE

Wezwanie do zapłaty - list zwykły

Wezwanie do zapłaty - list zwykły Otrzymałem wezwanie do zapłaty za przesyłki, których nie dostałem (w ramach promocji wypełniłem kupon, w którym pod miejscem na podpis zamieszczono "drobny (...)

Mieszkanie z lokatorem z licytacji komorniczej - eksmisja

Mieszkanie z lokatorem z licytacji komorniczej - eksmisja Witam Tydzien temu kupiłem mieszkanie na licytacji komorniczej ,miało być bez lokatora niestety jest z lokatorem :( Mam możliwosci eksmitowania (...)

mieszkanie/lokal z licytacji komorniczej

mieszkanie/lokal z licytacji komorniczej Witam Mam mały problem... Kupiłem mieszkanie na licytacji komorniczej. Mieszkanie (odrębna własność) a dodatkowo udział w gruncie i częściach wspólnych (...)

mieszkanie własnościowe a czynsz

mieszkanie własnościowe a czynsz mając mieszkanie w łasnościowe(57 m2)opłata do spółdzielni wynosi mnie miesięcznie 385 zł(eksploatacja,centralne ogrz 171,03zl!!,zimna woda).Uważam,że to lekka (...)

alimenty - jak się pozbyć komornika

alimenty - jak się pozbyć komornika Płace zasądząne mi alimenty dla syna w wysokości 200 zł miesiecznie i przez trzy lata nie zapłaciłem 3 raty (trzech miesięcy) i w dniu wczorajszym dostałem (...)

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

SONDA - ile dostajecie alimentów / ile chcielibyście

SONDA - ile dostajecie alimentów / ile chcielibyście Proponuję przeprowadzenie sondy: Proszę napiszcie w jednym zdaniu ile dostajecie alimentów, lub ile Sąd przyznał bez wzglądu na to, czy są (...)

Sposób spłaty spadku

Sposób spłaty spadku Dzień dobry Mam pytanie co do ewentualnej decyzji Sądu w sprawie sposobu spłaty spadku. Kilka dni temu zmarła moja mama, pozostawiając po sobie własnościowe mieszkanie. (...)

niesolidny współwłaściciel

niesolidny współwłaściciel Witam, Jestem właścicielem 1/2 mieszkania. Pozostałe 1/2 jest własnością 2 osoby która nabyła ją poprzez spadek. Mieszkanie jest w połowie zadłużone tj. współwłaściciel (...)

dział spadku przez licytacje komorniczą

dział spadku przez licytacje komorniczą Witam, Mam 45 lat, od dziecka mieszkam w domu dziadków, dziadkowie mnie wychowywali. Dziadek zostawił testament dla X i Y i zmarł w 1992 roku. Babcia zostawiła (...)

licytacja komornicza - cena wywoławcza.

licytacja komornicza - cena wywoławcza. Witam serdecznie, potrzebuje informacji co do ceny minimalnej jaką komornik powinien wyznaczyć za daną nieruchomość ile % ma ona wynosić? Jaka może być (...)

Mieszkanie na licytacji komorniczej z lokatorami

Mieszkanie na licytacji komorniczej z lokatorami Sprzedano mieszkanie na licytacji komorniczej,jest już udzielenie przybicia.Mieszkam w nim z małoletnim synem nie mam gdzie się podziać a nie chciałbym (...)

mieszkanie na kredyt w spadku

mieszkanie na kredyt w spadku Witam, zyje z nieformalnym związku. Mój partner jest w trakcie rozwodu, ma małoletniego syna. NAtomiast mieszkanie w którym żyjemy chcemy aby w razie nieszczęścia pozostało (...)

Księgowośc online czy tradycyjne biuro rachunkowe...

Księgowośc online czy tradycyjne biuro rachunkowe... Moja księgowa niebawem przechodzi na emeryturę. Znajoma namawia mnie na skorzystanie z księgowości online. Ona korzysta obecnie z https://wfirma.pl/ (...)

Dobry adwokat - warszawa

Dobry adwokat - warszawa Witam. Poszukuję dobrego adwokata spraw rodzinnych w wawie. Co masz na myśli mówiąc że nie jest drogi? Możesz podać jakieś kwoty? Arsen mozna zobaczyc na stronie początkujący (...)

Publikacja ogłoszenia licytacji nieruchomości

Publikacja ogłoszenia licytacji nieruchomości Witam, mam pytanie odnośnie przetwarzania i ochrony danych osobowych. Mianowicie, mieszkanie którego jestem udziałowcem, zostało wystawione na licytację (...)

Presco atakuje!!! co robić?

Presco atakuje!!! co robić? Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" i sam nie wiem co mam (...)

Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków

Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków Czy skreślenie z listy członków prowadzi bezpośrednio do eksmisji? Co z moim prawem własnościowym do mieszkania? Jakie (...)

Da się windykować alimenty w każdej sytacji !!!!!!!!!!

Da się windykować alimenty w każdej sytacji !!!!!!!!!! Szanowni Państwo, zauważyłem, że stale przewija się przez to forum ten sam temat. Ponieważ jestem ojcem dwojga dzieci, które niezmiernie (...)

Jak wygląda sprawa rozwodowa??? Help!!!

Jak wygląda sprawa rozwodowa??? Help!!! Wkrótce mam rozprawę rozwodową. Ja i mój mąż mamy adwokatów i pewnie damy sobie nieźle "czadu". Mąż wniósł o rozwód mimo że mamy maleńkie dziecko (...)

Porady prawne