Stawki za połączenia międzynarodowe

Niższe ceny za połączenia międzynarodowe oraz SMS-y z Polski do krajów Unii Europejskiej obowiązują od 15 maja 2019 r.

Jakie stawki maksymalne obowiązują?

Za połączenia międzynarodowe oraz SMS-y wykonywane przez konsumentów na numery z krajów Unii Europejskiej nie mogą być od tego dnia wyższe niż:

  • 1 złoty brutto za minutę połączenia,
  • 31 groszy brutto za wysłaną wiadomość SMS.

Maksymalne stawki obejmują ceny usług w sieciach komórkowych i stacjonarnych, które są rozliczane za jednostkę np. za minutę połączenia lub za wysłanego SMS-a. Zmiany nie dotyczą cen pakietów obejmujących usługi połączeń międzynarodowych oraz SMS na numery z krajów Unii.

W przypadku połączeń międzynarodowych i SMS-ów do pozostałych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. Norwegii, Islandii oraz Lichtensteinu, przepisy dotyczące maksymalnych stawek znajdą zastosowanie, gdy zostaną wdrożone odpowiednie regulacje dot. tych krajów.

Zmiana umowy przez dostawcę

Ceny za połączenia międzynarodowe oraz SMS-y na numery z krajów Unii Europejskiej przekraczające ceny maksymalne powinny być automatycznie obniżone w przypadku wszystkich konsumentów, chyba że:

  • konsument, korzysta z taryfy alternatywnej 15 maja 2019 r. i zdecyduje się na pozostanie na takiej taryfie informując o tym dostawcę do 15 lipca 2019 r.;
  • konsument zawierając umowę po 14 maja 2019 r. wyraźnie zdecydował się skorzystać taryfy alternatywnej.

Taryfa alternatywna obok międzynarodowych połączeń i SMS-ów na numery w Unii obejmuje również usługi realizowane do krajów spoza Unii.

Konsumenci korzystający z połączeń międzynarodowych oraz SMS-ów na numery z krajów Unii, w ramach wykupionych pakietów, powinni mieć możliwość dalszego korzystania z usług w ramach tych pakietów. 

Połączenia i SMS-y wysyłane w trakcie pobytu za granicą

Wprowadzone maksymalne ceny obejmują wyłącznie usługi międzynarodowych połączeń oraz wiadomości SMS, tj. usług, z których korzystamy będąc w Polsce kontaktując się z użytkownikiem, który posługuje się zagranicznym numerem i nie dotyczą usług realizowanych w roamingu.

Połączenia głosowe i SMS-y wykonywane w trakcie pobytu w innym kraju Unii realizowane są w roamingu. Korzystanie z usług, w trakcie okresowych podróży do krajów UE, np. podczas wakacji, powinno odbywać się na takich samych zasadach jak w przypadku usług realizowanych w kraju, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.

Infografika przedstawiająca zmiany cen połączeń międzynarodowych i SMS-ów do UE/EOG

Regulacja połączeń wewnątrzunijnych

Jak wspomniano, od 15 maja operatorzy zobowiązani są do stosowania nowych stawek w połączeniach zagranicznych wewnątrz Unii Europejskiej.

Zgodnie z rozporządzeniem (EU) 2015/2120, zmienionym rozporządzeniem (EU) 2018/1971 krajowi dostawcy usług połączeń głosowych i SMSów zagranicznych wewnątrz Unii są zobowiązani do stosowania regulowanych cen maksymalnych (taryfy regulowanej), tj. cen, które nie przekraczają 0,19 euro (0,81 zł) netto za minutę połączenia i 0,06 euro (0,25 zł) netto za wiadomość SMS. Podane, początkowe limity w walucie polskiej są obliczone na podstawie średniej referencyjnych kursów wymiany opublikowanych przez Europejski Bank Centralny 15 stycznia, 15 lutego i 15 marca 2019 r., zgodnie z rozporządzeniem.

Wskazane wyżej ceny dotyczą usług:

  • świadczonych dla konsumentów,
  • za które opłata naliczana jest, w całości lub w części, w oparciu o rzeczywiste wykorzystanie,
  • świadczonych w sieciach ruchomych oraz stacjonarnych.

Obowiązek informacyjny

Dostawcy, realizując obowiązek określony w art. 5a rozporządzenia, zobowiązani byli do wprowadzenia zmian w stosowanych wzorcach umownych oraz zmiany obowiązujących umów. W takich wypadkach o obniżce cen dostawcy powinni poinformować abonentów najpóźniej miesiąc przed wejściem zmian w życie poprzez podanie ich do publicznej wiadomości.

Taryfy alternatywne

Dostawcy mogą oferować usługi po cenach wyższych niż wskazane w rozporządzeniu wyłącznie w ramach taryf alternatywnych. Zanim konsumenci wybiorą taką taryfę, dostawca informuje ich o charakterze korzyści, które w ten sposób utracą. Abonenci, którzy korzystali z takich taryf w dniu 15 maja 2019 r.:

  • mogli nieodpłatnie w ciągu jednego dnia przejść na taryfę regulowaną,
  • powinni zostać automatycznie przełączeni na taryfę regulowaną 15 lipca 2019 r., jeżeli nie potwierdzili, ani nie zadeklarowali wyboru taryfy alternatywnej do tego dnia.   

Abonenci powinni być poinformowani o zmianie warunków umów obejmujących taryfy alternatywne, w tym o wprowadzeniu uprawnienia do przełączenia na taryfę regulowaną, na miesiąc przed wejściem tych zmian w życie.

Wytyczne

Szersze wyjaśnienia dotyczące stosowania rozporządzenia znajdują się w opublikowanych w marcu 2019 r. wytycznych BEREC.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Ochrona danych osobowych szkolenia

24.6.2020 przez: jerzy660

Zwrot towaru, reklamacja?

21.4.2020 przez: pawel.ptak

problem z regulaminem online

25.11.2019 przez: TlustyTrzmiel