Pozew o udzielenie urlopu wypoczynkowego

Pozew o udzielenie urlopu wypoczynkowego

Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, którego nie może się zrzec. Uprawnienie przewidziane przez ustawodawcę przysługuje tylko i wyłącznie pracownikowi. Uprawnień takich nie posiadają zleceniobiorcy, prowadzący działalność gospodarczą itp. Z unormowania powyższego wynika również zasada realizacji prawa do urlopu w naturze. Jest to zgodne z podstawowym celem urlopu, czyli wypoczynkiem, regeneracją sił. Często mylne wyobrażenie w środowisku pracowniczym i wśród pracodawców odnosi się do możliwości zastąpienia urlopu w naturze ekwiwalentem. Tylko w szczególnych przypadkach można zastąpić urlop w naturze ekwiwalentem. Jeśli pracodawca nie chce udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w naturze, to pracownik może dochodzić swoich praw przed sądem w drodze powództwa o udzielenie urlopu wypoczynkowego.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Pozew o udzielenie urlopu wypoczynkowego - pobierz dokument

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika