image

Umowa pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości (bez prawa wyłączności)

Umowa regulowana jest w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Jest to umowa nazwana, zbliżona w swojej treści do umowy zlecenia czy też umowy agencyjnej. Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Pośrednikiem w obrocie nieruchomościami może być wyłącznie osoba posiadająca licencję pośrednika, nadawaną przez Ministra Infrastruktury. W umowie należy podać Nr licencji oraz złożyć oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Umowa pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości (bez prawa wyłączności) - pobierz dokument

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne