image

Wniosek o urlop wychowawczy

Zgodnie z art. 186 Kodeksu pracy pracownikowi zatrudnionemu co najmniej 6 miesięcy (nie tylko u obecnego pracodawcy, ale łącznie u wszystkich pracodawców) ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia. Urlop ten udzielany jest na wniosek na pracownika. Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu w terminie wskazanym we wniosku. Pracownik składając wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego musi jednak pamiętać, aby złożyć wniosek przynajmniej na 2 tygodnie przed dniem rozpoczęcia urlopu wychowawczego. Jeżeli pracownik nie dochowa tego terminu, pracodawca i tak będzie zmuszony udzielić mu urlopu wychowawczego, ale nie później niż z upływem 2 tygodniu od dnia złożenia przez pracownika tego wniosku. Urlop wychowawczy pracownik może wykorzystać w całości albo w częściach, nie więcej niż czterech.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Wniosek o urlop wychowawczy - pobierz dokument

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne