image

Zawiadomienie członka rady nadzorczej spółki z o.o. o posiedzeniu rady

Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Umowa spółki może przewidywać surowsze wymagania dotyczące kworum rady nadzorczej. Z przebiegu posiedzenia rady nadzorczej sporządza się protokół. Do skuteczności podjęcia uchwały przez radę nadzorczą jest więc niezbędne doręczenie zaproszeń wszystkim członkom przedmiotowego organu.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Zawiadomienie członka rady nadzorczej spółki z o.o. o posiedzeniu rady - pobierz dokument


image

Zawiadomienie członka rady nadzorczej spółki z o.o. o posiedzeniu rady - pobierz dokument

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne