Prawo administracyjne porady prawne - Strona 32

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Wiza repatriacyjna

  Czy obywatelka Kazachstanu narodowości polskiej posiadająca kartę pobytu tymczasowego (wydaną ze względu na zawarcie związku małżeńskiego) może starać się o wizę repatriacyjną. Uprzednio (...)

 • Wymeldowanie współlokatorów przez lokatora

  Jestem głównym najemcą lokalu. Czy istnieje możliwość wymeldowania na mój wniosek zameldowanych na stałe współlokatorów?

 • Zajęcie egzekucyjne a zameldowanie

  W obawie przed komornikiem wymeldowałem się do nikąd. Czy w tej sytuacji komornik może coś zająć w moim byłym mieszkaniu?

 • Odwołanie od orzeczenia NSA

  Czy można się odwołać od decyzji NSA wydanej przez wydział zamiejscowy np. w Krakowie?

 • Ukaranie cudzoziemca mandatem

  Czy obywatelowi państwa obcego można wystawić mandat kredytowy za popełnione przez niego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wykroczenie drogowe?

 • Wykonywanie zawodu pielęgniarki w UE

  Jakie wymogi musi spełnić pielęgniarka, aby otrzymać zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu w Unii Europejskiej?

 • Zameldowanie gościa w hotelu

  Czy hotel ma prawo zatrzymać od gościa dokument do zameldowania i przetrzymać go chociaż jedną dobę?

 • Ostateczność decyzji

  Co stanowi datę wydania decyzji ostatecznej - data jej sporządzenia, czy też data jej doręczenia?

 • Legalizacja pobytu cudzoziemca

  Mieszkam z cudzoziemcem (Francuz), mamy razem dziecko, ale nie jesteśmy małżeństwem. Na jakiej podstawie może on zalegalizować swój pobyt?

 • Odpowiedzialność urzędnika za niezałatwianie spraw

  Organ administracji publicznej z niewiadomych przyczyn nie wysłał wniosku o przywrócenie terminu odwołania do organu drugiej instancji. Wobec tego czy urzędnik naruszył prawo oraz co może mu za (...)

 • Broń pneumatyczna

  Czy na wiatrówkę też trzeba mieć zezwolenie?

 • Służba wojskowa absolwenta szkoły wyższej

  Czy przysługuje mi odroczenie od zasadniczej służby wojskowej? Pięcioletnie studia magisterskie w Polsce skończyłem w kwietniu 1999 roku; przez rok studiowałem na podyplomowych studiach w Wielkiej (...)

 • Zmiana nazwiska po rozwodzie

  Czy mam szansę na zmuszenie mojej byłej żony do powrotu do panieńskiego nazwiska? Czy pozostając przy moim nazwisku nie naruszyła prawa?

 • Zmiana pracy a zezwolenie na pracę cudzoziemcy

  Cudzoziemiec posiada kartę czasowego pobytu. Jest zatrudniony przez polską firmę A, która zdobyła dla niego pozwolenie na pracę. Cudzoziemiec odchodzi z firmy A i chce przejść do firmy B. Pytanie: (...)

 • Obywatelstwo polskie dla posiadacza karty pobytu

  Czy istnieje przepis prawny który umożliwia nabycie obywatelstwa polskiego poprzez zasiedziałość cudzoziemcowi przebywającemu na podstawie karty stałego pobytu w Polsce od 35 lat będącego w związku (...)

 • Wywodzenie praw do zamieszkania od najemcy

  Czy osoba zameldowana w mieszkaniu kwaterunkowym lub spółdzielczym i mieszkająca w nim od 30 lat, ale nie będąca głównym najemcą może wynająć dla siebie inne mieszkanie i mieszkać w nim od (...)

1

...

28

29

30

31

32