e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 16 Grudzień 2008

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zasiłek pogrzebowy przychodem podlegającym VAT

  Firma jednoosobowa zajmuje się działalnością pogrzebową. Firma wystawia fakturę dla osoby fizycznej (rodziny zmarłego). Rodzina nie płaci tej faktury, bo jednocześnie jest podpisana umowa (cesja zasiłku pogrzebowego) pomiędzy rodziną zmarłego a firmą pogrzebową, że ZUS wypłaci firmie (...)

 • Sprawdzenie akt księgi wieczystej

  Nazywam się J. Mam pytanie dotyczące mojego domu. Otóż mam podejrzenie że dom w którym mieszkam został nielegalnie przepisany na inne osoby, które w nim mieszkają, a ja obecnie jestem tylko lokatorem. Wcześniej nie interesowała mnie sytuacja prawna tego domu ale w obecnej sytuacji chciałbym (...)

 • Odwołanie darowizny

  Dziesięć lat temu otrzymałem od wujka działkę rolną (darowizna). W akcie notarialnym wartość tej ziemi wynosiła 2000,00 zł. Przez te dziesięć lat dokupiłem przylegający skrawek pola, przekształciłem działkę z rolnej na budowlaną, uzbroiłem i ogrodziłem. Wartość tej działki znacznie (...)

 • Kara za uszkodzenie licznika

  Sprawa dotyczy decyzji o nałożeniu kary przez X za działania mające na celu uszkodzenie czy ingerencję wewnątrz zainstalowanego w moim lokalu mieszkaniowym licznika poboru energii elektrycznej i wpływanie na zafałszowanie jego pomiarów czy innych działań zawartych w § 3 pkt 18 Ustawy Prawo (...)

 • Alimenty od biologicznego ojca dziecka

  Jestem mężatką. W listopadzie zeszłego roku urodziłam córeczkę, której ojcem biologicznym nie jest mój mąż. Wniosłam o zaprzeczenie ojcostwa przeciw mojemu mężowi. Nie zamierzam jednak składać wniosku o ustalenie ojcostwa biologicznemu ojcu córki. W pozwie złożyłam również wniosek (...)

 • Zaprzeczenie ojcostwa a zmiany a akcie urodzenia

  Jestem mężatką. W listopadzie zeszłego roku urodziłam córeczkę, której ojcem biologicznym nie jest mój mąż. Wniosłam o zaprzeczenie ojcostwa przeciw mojemu mężowi. Nie zamierzam jednak składać wniosku o ustalenie ojcostwa biologicznemu ojcu córki. W pozwie złożyłam również wniosek (...)

 • Ustalenie ojcostwa, a obowiązek alimentacyjny

  Jestem mężatką. W listopadzie zeszłego roku urodziłam córeczkę, której ojcem biologicznym nie jest mój mąż. Wniosłam o zaprzeczenie ojcostwa przeciw mojemu mężowi. Jeżeli wniosę sprawę o ustalenie ojcostwa biologicznemu ojcu dziecka, to czy na rozprawie sąd ustala zmianę nazwiska dziecka (...)

 • Wniesienie aportem samochodu ciężarowego do spółki

  Jestem przedsiębiorcą i posiadam samochód ciężarowy do 3,5 t. ładowności, który to samochód jest moją władnością prywatną. Zamierzam w niedalekiej przyszłości wnieść ten samochód do majątku spółki cywilnej, której jestem wspólnikiem. W jaki sposób oszacować początkową wartość (...)

 • Stwierdzenie nabycia spadku

  Posiadam wyrok (z roku 1990) w sprawie o ustalenie,że mój śp. dziadek pozostawił mienie zabużańskie. Sprawę jeszcze przed laty wniosła moja babcia będąc już wdową po nim. Dziadek oczywiście nie zostawił żadnego testamentu. W rodzinie umówieni byliśmy,że spadkobiercą ma być mój tata (...)

 • Praca w Holandii a wymiar urlopu

  Zatrudniliśmy pracownika, który przez ostatnie 7 lat pracował w Holandii, co dokumentuje drukiem E 301. Czy na podstawie tego dokumentu powinnam zaliczyć te 7 lat do podstawy obliczenia wymiaru urlopu?

 • Dochodzenie roszczeń ze spadku

  W marcu 2008 r. zmarła moja babcia. Dziadek zmarł w 2000 r. Mój tato zmarł w 1985 r., a bracia ojca zmarli wcześniej bezpotomnie. W 2001 r. babcia została ubezwłasnowolniona i opiekę nad nią powierzył dalszej rodzinie (córce siostry babci). Nic nie wiem na temat istnienia ewentualnego testamentu (...)

 • Wprowadzenie w posiadanie nieruchomości

  Otrzymałem z sądu prawomocne postanowienie ws spadku nieruchomości. Zgodnie z postanowieniem jestem współwłaścicielem. W nieruchomości znajduje się stare mieszkanie wymagające praktycznie niezwłocznej interwencji remontowej (sprawa w sądzie toczyła się 16 lat! i mieszkanie nie było otwierane (...)

 • Firmówka - oznaczenie spółki w kontaktach

  Projektujemy nowy wzór "firmówki" dotychczas podawaliśmy: dane teleadresowe, NIP, Regon, KRS, Wysokość kapitału zakładowego i wielkość wniesionego gotówką, Nr. konta bankowego. Czy podane dane są wystarczające, czy powinny np. obejmować skład zarządu, czy można z niektórych danych zrezygnować?

 • Zabezpieczenie przed marnotrawstwem męża

  Sytuacja o którą pytam, dotyczy moich rodziców i w imieniu mojej mamy zadaję to pytanie. Mamy z mamą i rodzeństwem ogromny problem z ojcem, który notorycznie zaciąga kredytów w każdym z możliwych banków. Są to kwoty na które nie musi mieć zgody żony, (3tyś, 5 tyś itd). Nie ma banku (...)

Artykuły i poradniki

 • Po co i jak ubiegać się o Kartę Polaka?

  Od 29 marca 2008 r. obowiązuje ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Określa ona uprawnienia osoby, której przyznano Kartę Polaka (tzw. posiadacza Karty Polaka), zasady przyznawania, utraty ważności i unieważniania Karty Polaka oraz właściwość i tryb postępowania organów w tych (...)

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1447 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Poz. 1446 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2008 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury

 • Dziennik Ustaw Poz. 1445 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień zawodnikom nieposiadającym licencji zawodnika

 • Dziennik Ustaw Poz. 1444 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Poz. 1443 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1442 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji ośrodka badawczo-rozwojowego pod nazwą Centrum Naukowo-Badawcze Techniki Radia i Telewizji "CENRIT"

 • Dziennik Ustaw Poz. 1441 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1440 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie reorganizacji Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach

 • Dziennik Ustaw Poz. 1439 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1438 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz określenia limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 1437 z 2008

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu, warunków i trybu współdziałania organów, służb i jednostek organizacyjnych ze służbami ochrony państwa w toku prowadzonych postępowań sprawdzających

 • Dziennik Ustaw Poz. 1436 z 2008

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 102 z 2008

  Decyzja ramowa Rady 2008/947/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków i decyzji w sprawie zawieszenia lub warunkowego zwolnienia w celu nadzorowania przestrzegania warunków zawieszenia i obowiązków wynikających z kar alternatywnych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 94 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. wdrażająca dyrektywę Rady 2006/88/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących kwarantanny zwierząt akwakultury (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7905) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 92 z 2008

  Decyzja Rady z dnia 8 grudnia 2008 r. zmieniająca regulamin wewnętrzny Rady

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 86 z 2008

  Dyrektywa Komisji 2008/116/WE z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej aklonifenu, imidachloprydu i metazachloru jako substancji czynnych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 83 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1255/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 grudnia 2008 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 80 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1254/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 78 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1253/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chelatu miedzi z hydroksyanalogiem metioniny jako dodatku paszowego (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 76 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1252/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1251/2008 i zawieszające przywóz do Wspólnoty przesyłek zawierających niektóre zwierzęta akwakultury z Malezji (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 41 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. wdrażające dyrektywę Rady 2006/88/WE w zakresie warunków oraz wymagań certyfikacji w odniesieniu do wprowadzania do obrotu i przywożenia do Wspólnoty zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz ustanawiające wykaz gatunków-wektorów (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 31 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1250/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do wymogów związanych z certyfikacją przywozu produktów rybołówstwa, żywych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5415 — Telenet/Concentra/VAR/JV) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2008

  Zawiadomienie o wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2008

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko PE/115/S

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2008

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2008

  Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie propagowania różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego w stosunkach zewnętrznych Unii i jej państw członkowskich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2008

  Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie mobilności młodzieży

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2008

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie powołania trzech członków zarządu Europejskiej Agencji Chemikaliów

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrożenia wspólnotowych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania ich cen

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1248/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Rezolucja Rady z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie europejskiej strategii na rzecz wielojęzyczności

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (89/106/EWG) (1)(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)