e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 17 Grudzień 2008

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Kasa fiskalna na wynajem

  Prowadzę działalność gospodarczą (PKPiR, VAT). Poza działalnością wynajmuję prywatnie mieszkanie. Wystawiam fakturę VAT, a czynsz otrzymuję gotówką. Czy dochód z najmu muszę obowiązkowo nabić na kasę rejestrującą? Jeżeli tak, to czy może to być kasa z działalności gospodarczej (...)

 • Podpisy na dokumentach rejestracyjnych spółki

  Będzie założona spółka z o.o. W skład zarządu będzie wchodził prezes i członek zarządu - będzie to określone w akcie notarialnym założenia spółki. Członek zarządu nie będzie obecny. Reprezentacja jest jednoosobowa - każdy z członków zarządu może samodzielnie reprezentować spółkę. (...)

 • Opłacenie kapitału zakładowego

  Będzie założona spółka z o.o. Czy zgłosić spółkę można do KRS dopiero gdy kapitał zakładowy zostanie wpłacony do banku lub kasy spółki?

 • Sprawdzenie akt księgi wieczystej

  Nazywam się J. Mam pytanie dotyczące mojego domu. Otóż mam podejrzenie że dom w którym mieszkam został nielegalnie przepisany na inne osoby, które w nim mieszkają, a ja obecnie jestem tylko lokatorem. Wcześniej nie interesowała mnie sytuacja prawna tego domu ale w obecnej sytuacji chciałbym (...)

 • Brak adresu pozwanego a umorzenie postępowania

  Jako firma transportowa wykonaliśmy kilka frachtów na rzecz firmy czeskiej. Firma ta nie zapłaciła za usługi i w ogóle zniknęła z rynku. Wystąpiłam do sądu o wydanie nakazu zapłaty. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym został wydany. W chwili obecnej otrzymałam pismo z sądu, wzywające (...)

 • Równoważny system czasu pracy kierowcy

  Pracownik jest zatrudniony na pełny etat jako magazynier, konserwator, kierowca. Sporadycznie załatwia pewne sprawy jadąc samochodem firmowym, jednak raz na dwa tygodnie wykonuje jazdę ok. 700 km (tam i z powrotem) co zajmuje mu ok. 13 godzin. Oczywiście w trakcie tej jazdy może zatrzymywać się (...)

 • Odwołanie darowizny

  Dziesięć lat temu otrzymałem od wujka działkę rolną (darowizna). W akcie notarialnym wartość tej ziemi wynosiła 2000,00 zł. Przez te dziesięć lat dokupiłem przylegający skrawek pola, przekształciłem działkę z rolnej na budowlaną, uzbroiłem i ogrodziłem. Wartość tej działki znacznie (...)

 • Kara za uszkodzenie licznika

  Sprawa dotyczy decyzji o nałożeniu kary przez X za działania mające na celu uszkodzenie czy ingerencję wewnątrz zainstalowanego w moim lokalu mieszkaniowym licznika poboru energii elektrycznej i wpływanie na zafałszowanie jego pomiarów czy innych działań zawartych w § 3 pkt 18 Ustawy Prawo (...)

Artykuły i poradniki

 • Obowiązek alimentacyjny pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami

  W czasie trwania małżeństwa małżonkowie zobowiązani są do wzajemnej pomocy oraz do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek, stosownie do swych sił oraz swych możliwości majątkowych i zarobkowych. W trakcie trwania małżeństwa małżonkowie (...)

Zmiany w PrawieProjekty UstawInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1455 z 2008

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2008 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 dotyczącej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1454 z 2008

  Wypowiedzenie przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 dotyczącej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1453 z 2008

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Brukseli dnia 28 czerwca 2007 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1452 z 2008

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Brukseli dnia 28 czerwca 2007 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1451 z 2008

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., podpisanego w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1450 z 2008

  Protokół między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r.,

 • Dziennik Ustaw Poz. 1449 z 2008

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej prywatnych biur pośrednictwa pracy, przyjętej w Genewie dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1448 z 2008

  Konwencja Nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca prywatnych biur pośrednictwa pracy, przyjęta w Genewie dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 79 z 2008

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2007/72/WE z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 66/401/EWG w odniesieniu do włączenia gatunku Galega orientalia Lam. (  Dz.U. L 329 z 14.12.2007)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 77 z 2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/959/WPZiB z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany wspólnego stanowiska 2008/586/WPZiB aktualizującego wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 75 z 2008

  Wspólne działanie Rady 2008/958/WSiSW z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2005/797/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 72 z 2008

  Decyzja nr 2/2008 Wspólnego Komitetu WE/Dania-Wyspy Owcze z dnia 20 listopada 2008 r. zmieniająca tabele I i II w załączniku do Protokołu 1 do Umowy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i rządem lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 69 z 2008

  Zalecenie Komisji z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów wywozu odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego do krajów trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7570)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 67 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/410/WE ustalającą kwoty, które zgodnie z art. 10 ust. 2, art. 143d i 143e rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003, art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 378/2007 i art. 23 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 udostępnia się EFRROW oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 64 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8298)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 62 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2008 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia Aureobasidium pullulans oraz fosfonianu disodowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7709) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 55 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych wytycznych dotyczących wykonania i stosowania przepisów załącznika II do dyrektywy 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7294) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 53 z 2008

  Decyzja nr 2/2008 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie przydziału środków dla Somalii w ramach 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 50 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1271/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 grudnia 2008 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 48 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1270/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów kolenia w wodach WE i wodach międzynarodowych obszarów I, V, VI, VII, VIII, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 46 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1269/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w obszarze VI, wodach WE obszaru Vb oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszarów XII i XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 39 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1268/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 37 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1267/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2172/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania, przewidzianego w Umowie między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi, kontyngentu taryfowego na przywóz żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg i pochodzącego ze Szwajcarii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 34 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1266/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania zasady współzależności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 32 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1265/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1859/82 dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących dane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 31 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1264/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustalające wysokość opłaty standardowej za sprawozdanie z gospodarstwa rolnego za rok obrachunkowy 2009 w ramach systemu zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 25 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1263/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 14 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5394 — Mauser Holding International/Reyde/JV) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5420 — Kyocera Mita/Triumph-Adler) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1262/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 13 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1261/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2 (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2008

  Pomoc państwa — Niemcy — Pomoc państwa C 43/08 (ex N 390/08) — WestLB – Niemcy — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2008

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Tajlandii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2008

  Ogłoszenie o konkursie otwartym EPSO/AST/76/08

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1260/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 23 (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2008

  Streszczenie decyzji Komisji z dnia 7 października 2008 r. dotyczącej procedury przewidzianej w art. 86 ust. 3 Traktatu WE zastosowanej w sprawie przepisów słowackiego prawa pocztowego dotyczących usług poczty hybrydowej (Sprawa nr COMP/F-1/39.562) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5912)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2008

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5211 — Outokumpu/Sogepar) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1259/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Bleu d’Auvergne (ChNP))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1258/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2008

  Komunikat — Notyfikacja dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji — Dyrektywa 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (załącznik V) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2008

  Opinia Komisji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie planu unieszkodliwiania odpadów radioaktywnych powstałych w oczyszczalni ścieków AGATE położonej we Francji, zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/2008 z dnia 4 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1579/2007 ustalające wielkości dopuszczalne połowów i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza Czarnego w 2008 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 5 grudnia 2008 r. na rzecz Rady Unii Europejskiej w zakresie wyboru zewnętrznego audytora Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (EBC/2008/19)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)