e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 29 Grudzień 2008

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Przysposobienie a alimenty od rodziców

  Jeden z rodziców został pozbawiony praw rodzicielskich. Dziecko zostało przysposobione przez innego człowieka. Czy rodzic pozbawiony praw rodzicielskich zostaje przez to zwolniony z obowiązku alimentacyjnego?

 • Pełnomocnictwo a szkoda mocodawcy

  Udzieliłem pełnomocnictwa co do sprzedaży posiadanych przeze mnie udziałów. Czy jeżeli pełnomocnik rozporządzi udziałami tak, że poniosę rażącą stratę (np. sprzeda udziały rynkowo warte 100 000PLN za 1PLN) to będę mógł dochodzić od niego odszkodowania, ewentualnie uznania tej czynności (...)

 • Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Głównym przedmiotem działalności jest sprzedaż dostępu do Internetu. Chcę sprzedać "dostęp do rynku", tzn. przekazać abonentów mojej usługi innej firmie, która za to zapłaci. Główną wartością sieci jest abonent. Cały sprzęt umożliwiający (...)

 • Lokata bankowa, małżeństwo a masa spadkowa

  Mąż i żona mają odrębny majątek, który posiadali przed zawarciem małżeństwa. Po zawarciu małżeństwa mają wspólnotę majątkową. Chodzi o ich lokaty bankowe, które posiadali jako własne przed zawarciem małżeństwa. Mają dzieci z poprzednich małżeństw, dorosłe, nie przysposobione. (...)

 • Zrzeczenie się roszczeń do mieszkania a spadek

  On i ona są od lat w wolnym związku. Mieszkają w jej mieszkaniu. Planują się pobrać. Ona chce to mieszkanie zabezpieczyć (na wypadek swojej śmierci) dla swojej dorosłej, nie przysposobionej córki. On się na to zgadza i nie rości do tego mieszkania praw. Ona przez lata pomagała mu materialnie. (...)

 • Koszty założenia w spółce komandytowej

  Została założona spółka komandytowa. Komplementariuszem i komandytariuszem są osoby fizyczne. Spółka będzie prowadzić księgi rachunkowe. Czy koszty podpisania aktu notarialnego założenia spółki, zgłoszenia spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji VAT mogą być kosztem uzyskania (...)

 • Zasiłek pogrzebowy przychodem podlegającym VAT

  Firma jednoosobowa zajmuje się działalnością pogrzebową. Firma wystawia fakturę dla osoby fizycznej (rodziny zmarłego). Rodzina nie płaci tej faktury, bo jednocześnie jest podpisana umowa (cesja zasiłku pogrzebowego) pomiędzy rodziną zmarłego a firmą pogrzebową, że ZUS wypłaci firmie (...)

 • Wyłudzenie bezzwrotnej dotacji przez bezrobotnego

  Bezrobotny otrzymał chyba z urzędu miejskiego 10 tys. zł. dotacji na otwarcie i rozwój własnej firmy - sklepu motoryzacyjnego. Firmy jednak nie prowadzi. Rzekomy sklep jest cały czas zamknięty od samego początku czyli od kilku miesięcy. Osoba ta zapewne pracuje gdzieś na czarno a komputer który (...)

 • Sprzedaż obligacji a PCC

  Spółka z o.o. zamierza wyemitować obligacje. Czy sprzedaż obligacji sp. z o.o. będzie podlegała opodatkowaniu PCC?

 • Odmowa przyznania alimentów a kolejny pozew

  Złożyłam do sądu wniosek o przyznanie alimentów na dziecko od ojca. Sąd odmówił. Termin na odwołanie od decyzji już minął. Czy mogę ponownie starać się o uzyskanie alimentów droga sądową od tej samej osoby (ojca dziecka)? Jeżeli tak, to kiedy ponownie mogę złożyć taki wniosek do (...)

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1820 z 2007

 • Dziennik Ustaw Poz. 1569 z 2008

  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1568 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1567 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

 • Dziennik Ustaw Poz. 1566 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

 • Dziennik Ustaw Poz. 1565 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą "Żydowski Instytut Historyczny - Instytut Naukowo-Badawczy"

 • Dziennik Ustaw Poz. 1564 z 2008

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Żarnów w województwie łódzkim

 • Dziennik Ustaw Poz. 1563 z 2008

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta

 • Dziennik Ustaw Poz. 1562 z 2008

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1561 z 2008

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1560 z 2008

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1559 z 2008

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1558 z 2008

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1557 z 2008

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1556 z 2008

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1555 z 2008

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1554 z 2008

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1553 z 2008

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1552 z 2008

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1551 z 2008

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1550 z 2008

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1549 z 2008

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1548 z 2008

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1547 z 2008

  Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1546 z 2008

  Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1545 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Narodowego "Bory Tucholskie"

 • Dziennik Ustaw Poz. 1544 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Poz. 1543 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1542 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1541 z 2008

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie Nomenklatury Scalonej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1540 z 2008

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu przepływu informacji dotyczących systemu kontroli wyrobów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1539 z 2008

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2008 r. sygn. akt P 57/07

 • Dziennik Ustaw Poz. 1538 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1537 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

 • Dziennik Ustaw Poz. 1536 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1535 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów prowadzących rejestr zastawów i do centralnej informacji o zastawach rejestrowych drogą elektroniczną, a także orzeczeń, odpisów, zaświadczeń i informacji doręczanych wnioskodawcom tą drogą przez sądy oraz centralną informację

 • Dziennik Ustaw Poz. 1534 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń

 • Dziennik Ustaw Poz. 1532 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do rejestru zastawów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1531 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe

 • Dziennik Ustaw Poz. 1529 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy

 • Dziennik Ustaw Poz. 1528 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia

 • Dziennik Ustaw Poz. 1526 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych