Archiwum 11 Maj 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Modernizacja gruntu

  Posiadam budynek zakupiony od Urzędu Gminy, natomiast grunt dzierżawię na podstawie użytkowania wieczystego. W miesiącu kwietniu 2009 r. poniosłem koszty utwardzenia gruntu. Jak można rozliczyć poniesione wydatki, czy podwyższyć wartość początkową budynku, czy inwestycja w obcym środku (...)

 • Zakup akcji na okaziciela w 2003 roku

  W 2003 roku zakupiłem akcje na okaziciela, bez żadnej umowy. Dałem gotówkę i otrzymałem akcje. Czy zakup akcji na okaziciela wymagał w 2003 roku lub później zgłoszenia w urzędzie skarbowym lub w KRS?

 • Adres pozwanego w przypadku zmiany siedziby

  Przedsiębiorca składa pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Podstawą uwierzytelniającą żądane roszczenie jest faktura VAT. Po wystawieniu faktury przedsiębiorca zmienił adres swojej siedziby, tak że obecny adres prowadzenia działalności jest inny niż ten jaki widnieje (...)

 • Wynajęcie mieszkania zajętego przez komornika

  Jestem właścicielem mieszkania - własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu i jest ono zajęte przez komornika na podstawie-zawiadomienia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości. Terminu szacowania jeszcze nie ma, a tym bardziej terminu licytacji. Chcę wynająć notarialnie to mieszkanie (2 pokoje (...)

 • Zgłoszenie do PIP zmiany miejsca siedziby spółki

  Spółka zmieniła adres swojej siedziby. Czy jest koniczne zgłoszenie tego faktu do Państwowej Inspekcji Pracy?

 • Pozew w sprawie wycofania kary nagany

  Zostałem ukarany karą nagany z wpisaniem do akt "za obraźliwe traktowane przełożonych w korespondencji mailowej". Zarzucałem bowiem pracodawcy ukrywanie faktu łamania prawa pracy w zakresie przestrzegania norm czasu pracy. Użyłem sformułowań typu - perfidne działanie, rażąca niekompetencja. (...)

 • Odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności

  Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zaliczając nieletnią do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Matka w imieniu nieletniej złożyła odwołanie do sądu okręgowego - sądu pracy za pośrednictwem Wojewódzkiego Zespołu (...)

 • Wypowiedzenie umowy o pracę prezesowi zarządu

  Jednoosobowy Zarząd (Prezes) w Spółce komunalnej z o.o. Rada Nadzorcza spółki podejmuje uchwałę o odwołaniu Prezesa spółki określając w uchwale jego udział w zebraniu Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe. Jednocześnie następna uchwałą Rady Nadzorczej (...)

 • Nadpłacone składki ZUS

  Płatnik zapłacił składki ZUS w wysokości zawyżonej. W związku z tym dokona korekty deklaracji. Czy nadpłacone składki ZUS może potrącić przy płatności składek z tytułu kolejnej deklaracji? Czy musi o tym pisemnie poinformować ZUS?

 • Podatek od odsetek dla obcokrajowca

  Obcokrajowiec z kraju Unii Europejskiej otrzymuje w RP z konta bankowego odsetki, od których jest automatycznie przez bank pobierany podatek. Czy pomimo tego musi dany dochód jeszcze raz opodatkować w swoim kraju?

 • Nabycie spadku a jego ujawnienie

  Po śmierci babci, na mocy prawomocnego postanowienia sądu, zostałem spadkobiercą po niej. W momencie uprawomocnienia się wyroku nie posiadałem żadnych udokumentowanych praw babci do jakiegokolwiek majątku. Na przestrzeni kilku lat, poprzez procedury administracyjne, ujawniłem, że babcia była (...)

 • Zwrot nieruchomości a dziedziczenie

  Jako spadkobierca poprzednich właścicieli wywłaszczonej nieruchomości wystąpiłem o jej zwrot zgodnie z art.137 ust.1, ponieważ zurbanizowana nieruchomość gruntowa niezabudowana stała się zbędna. Na podstawie decyzji administracyjnej otrzymałem jej zwrot po wpłaceniu zrewaloryzowanego odszkodowania (...)

Artykuły i poradniki

 • Środki pieniężne na rachunkach oszczędnościowych wolne od zajęcia

  Jak powszechnie wiadomo, jednym ze sposobów przeprowadzenia egzekucji komorniczej jest egzekucja z rachunku bankowego dłużnika. Podobnie jednak jak w przypadku egzekucji z wynagrodzenia za pracę, ustawodawca ustalił także tutaj, w egzekucji z rachunku bankowego pewne kwoty wolne od zajęcia komorniczego. (...)

Zmiany w Prawie • Dyrektywa w sprawie wymogów kapitałowych

  Parlament Europejski przyjął dyrektywę wprowadzającą zmiany w przepisach dotyczących nadzoru sektora bankowego oraz sposobów obliczania wymaganej wysokości kapitału. (...)

Projekty UstawInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweNA SKÓTY