e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 12 Maj 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zatrudnienie pracownika samorządowego

  Pracownik samorządowy jest zatrudniony na stanowisku urzędniczym ( młodszy referent ) na podstawie umowy o pracę na czas określony. Umowa ta została zawarta w roku 2006 jako kontynuacja umowy o prace interwencyjne ( dla stanowiska : archiwista ) bez przeprowadzania naboru gdyż obowiązek zatrudnienia (...)

 • Dieta w Euro

  Dotyczy poprzedniego pytania - dieta na terenie Niemiec. Czy muszę wypłacać dietę pracownikom w Euro i w złotówkach, czy mogę tylko w złotówkach. Jeżeli tak to w jaki sposób przeliczać euro na złotówki tzn po jakim kursie.

 • Uchylenie obowiązku alimentacyjnego

  Płacę alimenty na córkę. Sąd stwierdził, że uchyli obowiązek alimentacyjny w stosunku do pełnoletniego dziecka, jeżeli się okaże, że utraciłem całkowicie możliwości zarobkowe i majątkowe. Dziecko studiuje za granicą. Jakie warunki muszą zaistnieć, żeby przestać płacić alimenty? (...)

 • Odstąpienie od dokonania opinii przez biegłego

  Dostałem od biegłego sądowego pismo z wyznaczoną datą kiedy chce przyjść dokonać oględzin celem wyceny nieruchomości. Wycena jest do sprawy o zniesienie współwłasności którą założyły moje córki (darowałem im po ¼ nieruchomości). Ja złożyłem pozew w sądzie zobowiązujący (...)

 • wniosek o wyjawienie majątku

  Mam dłużniczki solidarnie, są to dwie panie, matka z córką. Postępowanie egzekucyjne jest zupełnie bezskuteczne. Między innymi nie figurują w Wydziale Geodezji jako właścicielki nieruchomości, nie są też (według ustaleń Komornika) właścicielkami lokali w których zamieszkują. Jednak (...)

 • Pełnomocnictwo dla innego współuczestnika

  Matka i brat chcą, abym w ich i w moim własnym imieniu uzyskał przed sądem stwierdzenie nabycia spadku po ojcu. Chcą także, abym dokonał przed sądem podziału spadku tak, aby cały ten spadek przypadł tylko mnie. Po to, abym mógł samodzielnie dokonywać spieniężenia tegoż, gdyż brat mieszka (...)

 • Zniesienie służebności osobistej

  Chcę kupić nieruchomość, która składa się z działki i domku drewnianego. W KW tej nieruchomości w dziale trzecim - Ciężary i Ograniczenia jest wpisane - "Bezpłatna i dożywotnia służebność mieszkania we wszystkich izbach znajdujących się w budynku mieszkalnym na rzecz A.P. Co należy (...)

 • Wysokość kaucji w umowie najmu mieszkania

  Lokator na umowie terminowej jednego roku z wypowiedzeniem jednego miesiąca przez każdą stronę, z możliwością wznowienia na następny rok, notorycznie zalega z czynszem do trzech miesięcy. Lokator twierdzi, że nie mogę wypowiedzieć mu umowy dopóki zalega do 3 miesięcy - że chroni go prawo (...)

 • Dochodzenie roszczeń na próbę

  Powództwo gospodarcze o zapłatę wynikającą z umowy o świadczenie cykliczne przeciwko sp. z o.o. Przedmiot sporu wynosi 90 tys. zł. Powód z uwagi na znaczną wysokość wpisu sądowego od całej kwoty należnej z tytułu umowy występuje z niniejszym pozwem w wysokości 5.000 zł jako test. Egzekucja (...)

 • Wykazanie metody naliczania odsetek

  Pozew gospodarczy o odsetki za opóźnione zapłaty faktur sprzedaży. Pozwany zgłasza zarzut, że powód nie wykazał metody naliczania odsetek ustawowych. Wyliczanie odsetek ustawowych jest szczególnie proste (w odróżnieniu od procentu składanego). Czy sąd może wymagać ode mnie udowodnienia (...)

 • Zakaz ujawnienia przez PIP kto złożył skargę

  Złożyłem w Państwowej Inspekcji Pracy skargę na łamanie prawa pracy przez pracodawcę. Skarga dotyczy generalnego łamania prawa pracy w określonym zakresie ze wskazaniem procederu i metody ale nie indywidualnego przypadku. Czy PIP ma obowiązek zachowania treści mojej skargi oraz danych w tajemnicy (...)

 • Pracownik i zbyt długie badania lekarskie

  Prowadzę działalność gospodarczą i zatrudniam pracowników. Ostatnio minął czas okresowych badań lekarskich. Jeden z pracowników unikał ponownych - okresowych badań. W końcu udało mi się go zmusić do badań, które to trwają już drugi dzień z rzędu. Od dwóch dni nie stawił się w (...)

 • Orzeczenie o niepełnosprawności-kompetencje sądu

  Matka reprezentująca małoletnią córkę złożyła do sądu odwołanie od Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który zaliczył dziecko do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Matka w odwołaniu wnosi o uchylenie decyzji Zespołu w całości i zaliczenie córki (...)

 • Ustalenie niepełnosprawności-zaległe świadczenia

  Matka reprezentująca małoletnią córkę złożyła do sądu odwołanie od Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który zaliczył dziecko do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Matka w odwołaniu wnosi o uchylenie decyzji Zespołu w całości i zaliczenie córki (...)

 • Wynajęcie mieszkania zajętego przez komornika

  Jestem właścicielem mieszkania - własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu i jest ono zajęte przez komornika na podstawie-zawiadomienia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości. Terminu szacowania jeszcze nie ma, a tym bardziej terminu licytacji. Chcę wynająć notarialnie to mieszkanie (2 pokoje (...)

 • Zamiana pożyczki na kapitał zakładowy

  Jedyny wspólnik spółki z o.o. chce przekonwertować pożyczkę, którą udzielił spółce z o.o., na kapitał zakładowy. Jakie podatki należy zapłacić od tej transakcji?

 • Utworzenie kapitału zapasowego

  Zgromadzenie wspólników (jeden wspólnik) spółki z o.o. chce podjąć uchwałę o zobowiązaniu się wspólników do dokonania wpłat na kapitał zapasowy. Czy dokonanie wpłat na kapitał zapasowy wiąże się z koniecznością zapłaty jakiś podatków?

 • Podatki przy wypłacie kapitału zapasowego

  Jednoosobowa spółka z o.o. ma utworzony kapitał zapasowy. Czy można podjąć uchwałę o wypłacie na rzecz wspólnika kwoty zgromadzonej w kapitale zapasowym? Czy wiąże się to z opłatami, podatkami do zapłaty dla spółki lub wspólnika?

 • PCC od pożyczki dla pracownika

  Spółka z o. o. udzieliła niskooprocentowaną pożyczkę długoterminową swojemu pracownikowi. Udzielanie pożyczek jak też inne usługi finansowe nie są przedmiotem działalności w/w spółki. Jest to sytuacja sporadyczna. Czy któraś ze stron tej umowy powinna zapłacić podatek od czynności (...)

 • Pozbawienie możliwości prostowania protokołu

  W sprawie z mojego powództwa o zachowek sędzia nie dyktuje do protokołu, a protokolantka wypisuje "co chce" - wszystko wskazuje na to, że jest skorumpowana i pisze tak (lub nie pisze wcale), by było to korzystne dla pozwanej, która oficjalnie powiedziała mi, że ma w rodzinie prokuratora i w związku (...)

 • Kolejność słuchania świadków

  Przewodniczący wezwał moich świadków w sprawie cywilnej z mojego powództwa do stawienia się w sądzie za dwa tygodnie. Z jednego domu, gdzie maja zeznawać w mojej sprawie trzy osoby, Przewodniczący wezwał tylko jedną osobę, która na domiar złego, nie ma prawa jazdy więc będzie musiał (...)

Artykuły i poradniki

 • Co jeśli ojciec nie płaci alimentów na dziecko?

  Z dniem 1 października 2008 roku w życie weszły przepisy nowej ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która - po raz kolejny - zmienia zasady pomocy państwa dla osób, które mają trudności z uzyskaniem należnych im alimentów. (...)

Zmiany w PrawieProjekty UstawInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 618 z 2009

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 maja 2009 r. sygn. akt P 64/07

 • Dziennik Ustaw Poz. 617 z 2009

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 kwietnia 2009 r. sygn. akt U 2/08

 • Dziennik Ustaw Poz. 616 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

 • Dziennik Ustaw Poz. 615 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 614 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie konkursowym na aplikacje ogólną

 • Dziennik Ustaw Poz. 613 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 612 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

 • Dziennik Ustaw Poz. 611 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 610 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności

 • Dziennik Ustaw Poz. 609 z 2009

  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2009

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2009

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 11 maja 2009 r. określająca kwoty, które na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 378/2007, (WE) nr 479/2008 i (WE) nr 73/2009 udostępnia się EFRROW, oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji – (Sprawa COMP/M.5377 – SNCF-VFE P/Bolloré/JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2009 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi sadzeniakami ziemniaków niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 2002/56/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3392)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2009

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2009

  Sprawozdanie specjalne nr 10/2008 pt. „Pomoc WE na rzecz rozwoju usług zdrowotnych w Afryce Subsaharyjskiej”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2009

  Sprawozdanie specjalne nr 12/2008 pt. „Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA), 2000–2006”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia środków wykonawczych do mechanizmu konsultacji i innych procedur określonych w art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 w sprawie wizowego systemu informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2359)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2009

  Zawiadomienie Parlamentu Europejskiego dotyczące Europejskiej Nagrody Obywatelskiej – CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 382/2009 z dnia 11 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie finansowania projektów w zakresie energii i szerokopasmowego Internetu oraz oceny funkcjonowania reformy WPR w ramach europejskiego planu naprawy gospodarczej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Wspólne stanowisko (WE) nr 17/2009 z dnia 5 marca 2009 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego wspólne instrukcje konsularne dla misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych dotyczące wiz w związku z wprowadzeniem danych biometrycznych oraz zmieniającego przepisy dotyczące systemu przyjmowania i przetwarzania wniosków wizowych