e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 13 Maj 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wynajem prywatny a amortyzacja

  Prowadzę firmę od 10 lat. Jestem małym podatnikiem. Poza firmą wynajmuję prywatnie lokale w kamienicy, która jest moją własnością. W koszty najmu prywatnego ujmuję energię, którą potem refakturuję, remonty, wyposazenie. Aktualnie wymieniłem kocioł c.o. w kamienicy. Koszt 12.000 zl. Czy (...)

 • Aport autorskich praw majątkowych do spółki jawnej

  Prowadzę firmę (sp. j.) zajmującą się doradztwem informatycznym oraz tworzeniem oprogramowania. W zakresie doradztwa informatycznego wykonujemy dla naszych klientów usługi wdrożeniowe, szkoleniowe i inne. Wspólnicy, jako osoby fizyczne, posiadają autorskie prawa majątkowe do oprogramowania. (...)

 • Legitymacja do złożenia wniosku o założenie KW

  Nieruchomość gruntowa nie posiada KW ale posiada zbiór dokumentów w starostwie powiatowym. Wierzyciel posiada nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi wpisanemu w tym zbiorze dokumentów. Zostaje wszczęta egzekucja z nieruchomości. Komornik dokonuje zajęcia poprzez wpis ostrzeżenia o zajęciu przez (...)

 • Wynajem domu firmie a ryczałt

  Posiadam wolnostojący dom, którego nie zamieszkuję. Do tej pory prowadziłem wynajem osobom prywatnym na cele mieszkaniowe i nie było to traktowane jako działalność gospodarcza (opłacałem podatek zryczałtowany). Jednak ostatnio otrzymałem propozycję od firmy, od pewnej spółki cywilnej założonej (...)

 • Sprzedaż nieruchomości na raty

  Właściciel nieruchomości oferuje jej sprzedaż z opcją zapłacenia 50% ceny w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej i 50% w ratach w ciągu roku po jej sprzedaniu. Czy istnieje możliwość odzyskania nieruchomości w razie braku wpłat po zawarciu umowy przyrzeczonej?

 • Alimenty na żonę po rozwodzie bez orzekania o winie

  Posiadam rozdzielność majątkową z żoną . Intercyza była spisana około 6 miesięcy po ślubie, po tym jak straciłem zaufanie do żony, kiedy pojawiły się pierwsze prognostyki jaką jest naprawdę osobą.23 maja bieżącego roku minie 9 miesiąc od naszego ślubu. Ona obecnie jest na stażu (...)

 • Nieokreślony charakter zabudowy

  Na działce rolnej stoi domek drewniany, nie osadzony w ziemi tylko stojący na palach. Nie ma pozwolenia na zabudowę - nie występowaliśmy o nie, bo ustawa "Prawo budowlane" z 1994r. z późn. zm. nie przewiduje tego typu zabudowy. Według art. 3 można by jedynie uznać to za budynek tymczasowy, (...)

 • Dziedziczenie a zasiedzenie gospodarstwa rolnego

  Moja babcia, która zmarła 32 lata temu, jest właścicielką gospodarstwa rolnego. Przez ten okres posiadaczem samoistnym była moja mama, która niedawno zmarła. Ani mama ,ani żadne z rodzeństwa mamy i ich spadkobierców nie składało wniosku o przeprowadzenie postępowania spadkowego po babci. (...)

 • Lekceważenie zaleceń pokontrolnych PIP

  Osoba od wielu lat jest zatrudniona przez pracodawcę w formie umowy cywilnoprawnej. Z punktu widzenia prawa pracy praca tej osoby wypełnia przesłanki art. 22 par.1 a więc ma określony ściśle ciągle ten sam charakter, jest wykonywana pod nadzorem i kierownictwem pracodawcy oraz w miejscu i czasie (...)

 • Odstąpienie od dokonania opinii przez biegłego

  Dostałem od biegłego sądowego pismo z wyznaczoną datą kiedy chce przyjść dokonać oględzin celem wyceny nieruchomości. Wycena jest do sprawy o zniesienie współwłasności którą założyły moje córki (darowałem im po ¼ nieruchomości). Ja złożyłem pozew w sądzie zobowiązujący (...)

 • Podstawa obliczania akcyzy i VAT przy imporcie

  Nawiązując do mojego pytania z 18.04.2009 w sprawie sposobu ustalania wartości celnej sprowadzanego z USA samochodu osobowego, chciałbym uzyskać informację, czy art. 29 Rozporządzenia Rady EWG nr 2913/92 z dnia 12.10.1992 r., stanowiący, że wartość celną ustanawia się w oparciu o wartość (...)

 • wniosek o wyjawienie majątku

  Mam dłużniczki solidarnie, są to dwie panie, matka z córką. Postępowanie egzekucyjne jest zupełnie bezskuteczne. Między innymi nie figurują w Wydziale Geodezji jako właścicielki nieruchomości, nie są też (według ustaleń Komornika) właścicielkami lokali w których zamieszkują. Jednak (...)

 • Pełnomocnictwo dla innego współuczestnika

  Matka i brat chcą, abym w ich i w moim własnym imieniu uzyskał przed sądem stwierdzenie nabycia spadku po ojcu. Chcą także, abym dokonał przed sądem podziału spadku tak, aby cały ten spadek przypadł tylko mnie. Po to, abym mógł samodzielnie dokonywać spieniężenia tegoż, gdyż brat mieszka (...)

 • Zniesienie służebności osobistej

  Chcę kupić nieruchomość, która składa się z działki i domku drewnianego. W KW tej nieruchomości w dziale trzecim - Ciężary i Ograniczenia jest wpisane - "Bezpłatna i dożywotnia służebność mieszkania we wszystkich izbach znajdujących się w budynku mieszkalnym na rzecz A.P. Co należy (...)

 • Adres pozwanego w przypadku zmiany siedziby

  Przedsiębiorca składa pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Podstawą uwierzytelniającą żądane roszczenie jest faktura VAT. Po wystawieniu faktury przedsiębiorca zmienił adres swojej siedziby, tak że obecny adres prowadzenia działalności jest inny niż ten jaki widnieje (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 80 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2009 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3389) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 78 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 389/2009 z dnia 12 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 72 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 388/2009 z dnia 12 maja 2009 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie systemu przywozu i wywozu produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu (Wersja skodyfikowana)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 67 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 387/2009 z dnia 12 maja 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Bleu du Vercors-Sassenage (ChNP)]

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 66 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 386/2009 z dnia 12 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie ustanowienia nowej grupy funkcjonalnej dodatków paszowych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 385/2009 z dnia 7 maja 2009 r. zastępujące załącznik IX do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywy ramowej”) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 384/2009 z dnia 12 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2009

  Pomoc Państwa – Portugalia – Pomoc Państwa nr C 3/09 (ex NN 41 A-B/03) – Pomoc na rzecz zbierania, przewozu, obróbki i niszczenia odpadów poubojowych – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2009

  Ogłoszenie o konkursie otwartym EPSO/AD/173/09

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji – (Sprawa COMP/M.5477 – Votorantim/Aracruz) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji – (Sprawa COMP/M.5445 – Mytilineos/Motor Oil/Corinthos Power) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2009

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 87 i 88 Traktatu WE – Sprawy, wobec których Komisja nie zgłasza zastrzeżeń (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 383/2009 z dnia 5 maja 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych drutów i skrętek ze stali niestopowej do wyrobu kabli sprężających i strun sprężających (druty i skrętki PSC) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)