e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 22 Maj 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Odpowiedzialność byłego prezesa i udziałowca

  Sprzedałam udziały spółki z o.o. jednoosobowej, w której byłam również prezesem. Spółka była prowadzona kilka lat, w ostatnim roku działalności w związku z brakiem płatności przez dłużników i znacznego spadku euro, firma poniosła stratę i postanowiłam przeprowadzić likwidację (...)

 • Pełnomocnik świadkiem

  Mam adwokata, który jest moim pełnomocnikiem w sprawie cywilnej. Mój adwokat nie może pojechać do odległego o kilkaset kilometrów miasta, gdzie będzie przesłuchiwany mój świadek w ramach pomocy prawnej, by nie musiał przyjeżdżać do sądu, w którym toczy się sprawa. Ja również nie mogę (...)

 • Darowizna od rodzica

  Jestem 22-letnią osobą stanu wolnego. Mama chce mi dać darowiznę w gotówce - kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jaki jest tryb postępowania, czy musi być na konto wpłacona (wymaganie urzędu skarbowego), jak jest opodatkowana i czy wysokość podatku zależy od kwoty?

 • Zajęcie rachunku spółki cywilnej-kolizja przepisów

  Komornik zajął rachunek spółki cywilnej, na podstawie tytułu wystawionego przez osobistego wierzyciela wspólnika posiadającego 10 % udziału w zyskach. Wniesiono sprawę do sadu powołując się na art. 863 kc i 870 kc. Sąd oddalił powództwo uzasadniając ze zajęcie nastąpiło na podst. art. (...)

 • Uprawnienia do prowadzenia pojazdu.

  Od kilku lat mieszkam czasowo w Niemczech, zameldowany na pobyt stały jestem w Polsce. Po przyjeździe do Niemiec w 2001 roku posiadałem prawo jazdy polskie jednak było ono ważne tylko 3 miesiące od momentu mojego czasowego zameldowania w Niemczech. W związku z czym wyrobiłem w 2001 roku prawo (...)

 • Darowizna na rzecz dzieci

  Chciałbym z małżonką przekazać darowiznę na rzecz córki i syna w formie pieniężnej (przelew na konto). Czy jest ograniczenie co do kwoty darowizny i okresu, w jakim zostanie udzielonych kilka darowizn na rzecz tej samej osoby, związane ze zwolnieniem od podatku?

 • Zajęcie udziałów w spółce przez komornika

  Komornik zajął udziały w spółce z o. o. Zajęte udziały należą do jednego ze wspólników, przeciwko któremu indywidualnie jest prowadzona egzekucja komornicza. Czy komornik ma obowiązek zbycia tych udziałów, czy też mogą one być zajęte bez konieczności ich zbywania? Jakie są terminy (...)

 • Powrót do pracy w trakcie wychowawczego

  Pracownica złożyła wniosek o 3 letni urlop wychowawczy. W tej chwili zamierza go skrócić o jeden rok. Czy w takiej sytuacji pracodawca może odmówić przyjęcia do pracy w tym wcześniejszym terminie niż przewidywał?

 • Wynajem prywatny a amortyzacja

  Prowadzę firmę od 10 lat. Jestem małym podatnikiem. Poza firmą wynajmuję prywatnie lokale w kamienicy, która jest moją własnością. W koszty najmu prywatnego ujmuję energię, którą potem refakturuję, remonty, wyposazenie. Aktualnie wymieniłem kocioł c.o. w kamienicy. Koszt 12.000 zl. Czy (...)

 • Zmuszenie nowego zarządu do wpisu w KRS

  Sprzedałam udziały spółki z o.o. jednoosobowej ponad rok temu. Zostałam odwołana z funkcji prezesa. Przed sprzedażą udziałów złożyłam wniosek do KRS-u i dokonałam opłaty w związku z przeprowadzaną w tym czasie likwidacją spółki. Sąd w miesiącu, w którym sprzedawałam udziały wezwał (...)

 • Modernizacja gruntu

  Posiadam budynek zakupiony od Urzędu Gminy, natomiast grunt dzierżawię na podstawie użytkowania wieczystego. W miesiącu kwietniu 2009 r. poniosłem koszty utwardzenia gruntu. Jak można rozliczyć poniesione wydatki, czy podwyższyć wartość początkową budynku, czy inwestycja w obcym środku (...)

 • Interpretacja stosowania art. 863 KC i 891[1] KPC

  Spółka Cywilna ma dwóch wspólników mających udziały odpowiednio 10 % i 90%. Wspólnik mający 10% udziałów jest dłużnikiem osobistym osoby trzeciej (wierzyciel osobisty). Czy w takim przypadku komornik ma prawo do zajęcia konta bankowego spółki? Artykuł 863 § 3 Kodeksu Cywilnego brzmi: (...)

 • Stosunek art. 863 KC do 891[1] KPC

  Czy Sąd Najwyższy zajmował się interpretacją rozbieżności między zapisami artykułu 863. § 3 Kodeksu Cywilnego i artykułu 891[1] § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego ? Jeżeli tak to jaka jest wykładnia stosowania tych dwóch artykułów?

Artykuły i poradniki

 • Ulga rodzinna do rozliczenia za 2008 rok

  W ramach ulgi rodzinnej (tzw. ulgi na dzieci) odliczeniu od podatku podlega kwota stanowiąca iloczyn liczby wychowywanych dzieci i dwukrotność kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT. Mówiąc prościej, (...)

Projekty Ustaw • Nowa ustawa o ogrodach działkowych?

  Jaki projekt powinien zainteresować działkowców?W Sejmie jest obecnie poselski projekt ustawy o ogrodach działkowych. Określa on zasady zakładania ogrodów działkowych (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 650 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji oraz opłaty prowizyjnej od poręczenia i gwarancji

 • Dziennik Ustaw Poz. 649 z 2009

  Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym