e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 8 Maj 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Pracownik i zbyt długie badania lekarskie

  Prowadzę działalność gospodarczą i zatrudniam pracowników. Ostatnio minął czas okresowych badań lekarskich. Jeden z pracowników unikał ponownych - okresowych badań. W końcu udało mi się go zmusić do badań, które to trwają już drugi dzień z rzędu. Od dwóch dni nie stawił się w (...)

 • Zgłoszenie do PIP zmiany miejsca siedziby spółki

  Spółka zmieniła adres swojej siedziby. Czy jest koniczne zgłoszenie tego faktu do Państwowej Inspekcji Pracy?

 • Wygaśnięcie decyzji na podstawie art. 162 kpa

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję dotyczącą wykonania czynności w określonym czasie. W trybie odwoławczym Wojewódzki Inspektor utrzymał w mocy decyzję PINB, lecz zmienił czas na wykonanie określonych czynności. Decyzja WINB stała się prawomocna. Który organ w obecnej (...)

 • Świadczenie urlopowe a niepełny etat

  Firma zatrudnia poniżej 20 osób w przeliczeniu na pełne etaty. Kilku pracowników jest na 3/4 i 1/2 etatu i umowach zleceniach. Czy świadczenie urlopowe jest należne również pracującym nie na pełnych etatach?

 • Ujęcie importu środka trwałego z USA w PKPiR

  Dnia 10.10.2008 r. zakupiono sprzęt medyczny w USA; jego wartość wynosiła 949,99 USD, koszt transportu i prowizji 181,5 USD. Razem 1.131,49 USD, w PLN 3031,01 (zapłata z góry, kurs USD 2,6832). W deklaracji SAD z dnia 22.11.2008 r. Agencja Celna wyliczyła VAT 7% od wartości celnej w wysokości (...)

 • Informacja o terminie rozprawy karnej

  Nie jestem stroną, ani pokrzywdzonym w postępowaniu karnym. Natomiast mam dowody, że jedna z oskarżonych tam osób, jako osoba obdarzona zaufaniem, bez przymrużenia oka produkowała cztery lata temu dokumenty wyglądające na prawdziwe, zawierające nieprawdziwą treść. Następnie składała na (...)

 • Dłużnik niemiecki a właściwość sądu

  Kontrahent niemiecki odebrał od nas towar w 2007 roku i nie zapłacił do tej pory. Zostały wystawione faktury sprzedaży, które ów kontrahent podpisał. Podpisał również dokumenty wywozu towaru za granicę. Kilka dni później w imieniu kontrahenta towar odebrała osoba, która podała się za (...)

 • Podział majątku po rozwodzie

  Mój brat jest żołnierzem zawodowym. Od stycznia 2008 roku przebywał na misji w Iraku ( będąc w związku małżeńskim). W tym czasie jego żona zamieszkała z kochankiem w ich wspólnym mieszkaniu. Na konto brata ( do którego upoważniona była żona) wpływało ok. 10 000 zł miesięcznie. Brat (...)

 • Wyłączenie solidarności w konsorcjum

  Firmy postanowiły zawiązać konsorcjum. W umowie konsorcjum wniesiono zapis o solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum za wykonanie umowy przed Zamawiającym. Czy zapis taki jest obowiązkowy w tego typu umowach, czy może zostać zmieniony na odpowiedzialność indywidualną członków (...)

 • Mandat z Państwowej Inspekcji Pracy

  W firmie została przeprowadzona kontrola przez Państwową Inspekcję Pracy. Firmę reprezentuje Zarząd: Prezes oraz Członek Zarządu. Kto może zostać ukarany mandatem w przypadku stwierdzenia przez kontrolera nieprawidłowości?

 • Umowa użyczenia

  Jakie skutki podatkowe implikuje podpisanie umowy użyczenia własnościowego spółdzielczego lokalu mieszkalnego? Czy należy odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych do US?

 • Faktura VAT a spółka z o.o. w organizacji

  Po podpisaniu umowy spółki został złożony wniosek rejestracyjny do KRS. Sąd zwrócił się o uzupełnienie wniosku i zmianę umowy. Powyższe czynności zostały dokonane, ale nie otrzymano jeszcze wpisu do KRS. GUS wydał REGON, ale US odmówił nadania NIP i przyjęcia VAT-R do czasu wpisu do (...)

Opinie prawneProjekty UstawInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 608 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich oraz obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przebywających za granicą

 • Dziennik Ustaw Poz. 607 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny oraz wykazu tytułów aktów prawnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 606 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych oraz zadań na egzamin radcowski oraz wykazu tytułów aktów prawnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 605 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin adwokacki oraz wykazu tytułów aktów prawnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 604 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 603 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 602 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe

 • Monitor Polski Poz. 397 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 396 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 2009 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Poz. 395 z 2009

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla m.st. Warszawy wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 394 z 2009

  Uchwała Nr 46 Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Poz. 393 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 392 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2008 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 391 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2008 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 390 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 389 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 388 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 387 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2008 r. o nadaniu odznaczeń wojskowych

 • Monitor Polski Poz. 386 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2008 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 385 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2008 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 384 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 383 z 2009

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie uczczenia pamięci wielkiego Polaka Stefana Korbońskiego (1901—1989)

 • Monitor Polski Poz. 382 z 2009

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie uczczenia 105-lecia Związku Górali, 90-lecia Związku Podhalan i 80-lecia Związku Podhalan Północnej Ameryki

 • Monitor Polski Poz. 381 z 2009

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wyboru uzupełniającego do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniami karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 r. do 16 listopada 2007 r.

 • Monitor Polski Poz. 380 z 2009

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec — grudzień 2008 r. (podczas Prezydencji francuskiej)

 • Monitor Polski Poz. 379 z 2009

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń — czerwiec 2008 r. (podczas Prezydencji słoweńskiej)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2009

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji – (Sprawa COMP/M.5467 – RWE/Essent) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2009

  Ogłoszenie ex-post dotyczące dotacji Eurostat w 2008 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2009

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 87 i 88 Traktatu WE – Sprawy, wobec których Komisja nie zgłasza zastrzeżeń (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 376/2009 z dnia 7 maja 2009 r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 2. pierwszego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 310/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 375/2009 z dnia 7 maja 2009 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach 4. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 186/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 374/2009 z dnia 7 maja 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 373/2009 z dnia 7 maja 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 372/2009 z dnia 7 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Opinia Europejskiego Banku Centralnego – z dnia 20 kwietnia 2009 r. – w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 332/2002 ustanawiające instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich – (CON/2009/37)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Biuro Współpracy EuropeAid (AIDCO) — Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego doradcy (grupa zaszeregowania AD 14) (art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) — COM/2009/10183

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2009

  PRZEGLĄD DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH SERII C A — „KONKURSY”