e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 16 Grudzień 2013

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Skutki niezatwierdzenia sprawozdania zarządcy

  Zarządca sądowy nieruchomością złożył w sądzie sprawozdanie za rok 2012. Ja wniosłem o nie zatwierdzenie (odrzucenie) sprawozdania. Jakie rodzi konsekwencje dla zarządcy sądowego, jeżeli sąd nie zatwierdzi jego sprawozdania?

Artykuły i poradniki

 • Trudniej o kredyt mieszkaniowy - zmiany w 2014 roku

  Rekomendacja S, wydawana przez Komisję Nadzoru Finansowego, dotyczy dobrych praktyk w zakresie udzielania przez banki kredytów hipotecznych. Najnowsza rekomendacja wprowadza istotne zmiany dotyczące kredytowania nieruchomości.

 • Ulgi na przejazdy nauczycieli - zmiana w 2014 roku

  Od 1 stycznia 2014 roku nauczyciele przedszkoli otrzymają prawo do ulg w przejazdach publicznym transportem zbiorowym kolejowym i autobusowym, które dotychczas posiadali nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczyciele akademiccy. Jednocześnie ulga, o której (...)

 • Odblaski dla pieszych obowiązkowe od 2014 roku

  W dniu 26 lipca 2013 roku uchwalona została ustawa nowelizująca ustawę prawo o ruchu drogowym. Ma ona na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych poprzez zmniejszenie liczby osób ginących każdego roku na drogach z powodu niezauważenia ich przez kierujących pojazdami.

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1562 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne

 • Dziennik Ustaw Poz. 1561 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1560 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny

 • Dziennik Ustaw Poz. 1559 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1558 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1557 z 2013

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. sygn. akt K 27/13

 • Dziennik Ustaw Poz. 1556 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2013/2014

 • Dziennik Ustaw Poz. 1555 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2013/2014

 • Dziennik Ustaw Poz. 1554 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1553 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie mieszanek materiału siewnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1552 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych pilotów morskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 1551 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

 • Dziennik Ustaw Poz. 1550 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Poz. 1549 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie pobierania próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin

 • Monitor Polski Poz. 1023 z 2013

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 6 grudnia 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Poz. 1022 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 1021 z 2013

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie sytuacji na Ukrainie

 • Monitor Polski Poz. 1020 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2013 r.

 • Monitor Polski Poz. 1019 z 2013

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Jana Karskiego

 • Monitor Polski Poz. 1018 z 2013

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie upamiętnienia 95. rocznicy przyznania Polkom praw wyborczych

 • Monitor Polski Poz. 1017 z 2013

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem św. Jana z Dukli

 • Monitor Polski Poz. 1016 z 2013

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Oskara Kolberga

 • Monitor Polski Poz. 1015 z 2013

  Uchwała Nr 214 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013

 • Monitor Polski Poz. 1014 z 2013

  Zarządzenie Nr 94 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej