e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 3 Grudzień 2013

Artykuły i poradniki

 • W pułapce umów telewizji cyfrowej

  Okres Świąt oraz Nowego Roku to czas, w którym częściej niż zwykle podpisujemy umowy z dostawcami usług telekomunikacyjnych czy telewizyjnych. Operatorzy bardzo często kuszą nas atrakcyjnymi rabatami na usługi przez pewien okres, a my wpadamy w pułapkę, nie zastanawiając się nad tym, (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1431 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1430 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1429 z 2013

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 października 2013 r. sygn. akt U 7/12

 • Dziennik Ustaw Poz. 1428 z 2013

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2013 r. sygn. akt SK 14/13

 • Dziennik Ustaw Poz. 1427 z 2013

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2013 r. sygn. akt SK 14/11

 • Dziennik Ustaw Poz. 1426 z 2013

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 października 2013 r. sygn. akt P 26/11

 • Dziennik Ustaw Poz. 1425 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1424 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wykazu, obszarów i mapy regionów pochodzenia leśnego materiału podstawowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1423 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1422 z 2013

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 • Dziennik Ustaw Poz. 1421 z 2013

  Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy – Karta Nauczyciela

 • Dziennik Ustaw Poz. 1420 z 2013

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1419 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 1418 z 2013

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1417 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych oraz zadań na egzamin adwokacki

 • Dziennik Ustaw Poz. 1416 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny oraz wykazu tytułów aktów prawnych

 • Monitor Polski Poz. 970 z 2013

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie uczczenia polskich żołnierzy biorących udział w bitwie pod Lenino

 • Monitor Polski Poz. 969 z 2013

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie upamiętnienia 95. rocznicy powstania rządu Ignacego Daszyńskiego

 • Monitor Polski Poz. 968 z 2013

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie uczczenia pamięci Tadeusza Mazowieckiego

 • Monitor Polski Poz. 967 z 2013

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w 65. rocznicę śmierci kardynała Augusta Hlonda

 • Monitor Polski Poz. 966 z 2013

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 21 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu

 • Monitor Polski Poz. 965 z 2013

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Andrzeja Buły